Shurika Hansen

Skribent, samfunnsdebattant, foredragsholder

Fra kr 7.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Shurika Hansen

Shurika Hansen er en modig og frittalende samfunnsdebattant med bakgrunn fra Somalia. Med sin uredde tilnærming og skarpe penn har hun markert seg godt i det offentlige ordskiftet de siste par årene. Shurika engasjerer og skaper debatt, hun er ressurssterk og kunnskapsrik, direkte og usensurert. Foredragene hun har holdt har primært vært for skoler, for politiske partier og velkomstklasser (introduksjonskurs). Her har lærere, leger, barnehageansatte og NAV-ansatte deltatt. Shurika tar opp utfordringene som oppstår i møtet mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Hennes rettferdighetssans har gjort at hun har sagt det mange ikke våget å si. Etter flere års erfaring som tolk, har hun fått god innsikt i et lite fungerende integreringssystem der juks, misbruk av velferdssystemet og trygdesvindel forekommer. Når det gjelder temaer som barnehijab og «kulturrehabilitering», er Shurika den første til å snakke fritt og usensurert. Et foredrag med Shurika Hansen vil gi publikum inspirasjon.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Shurika Hansen

Negativ sosial kontroll

I Norge har vi mange tusen jenter og gutter som ikke får levd sitt liv i frihet. De er stengt inne i sine foreldres religiøse hjem. De har verken selvbestemmelse over egen kropp eller fremtid. Det er disse jeg ønsker å snakke for I mine foredrag gjengir jeg historier, gir tips til lærere, barnehageansatte, leger, kommuneansatte, leger og generelt alle som møter barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Barnehijab

Jeg har dedikert mye av min tid på å snakke om barnehijab. Dette er et tema som står meg nær. Barnehijab er et økende problem i Norge. For å gjøre noe med dette problemet, må vi som samfunnsengasjerte normalisere kritikk av islam. Kun ved å kritisere ideologien bak en slik tvang på småjenter, kan vi gjøre noe med problemet. Mennesker er generelt mer redde for å krenke foreldrenes religionsfrihet og glemmer dessverre barnas levefrihet.

2024 © Talerlisten AS