SimenKnudsen_AnkiGrothe

Simen Knudsen

Systeminnovatør, entreprenør og havambassadør

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Simen Knudsen

Med havet som nærmeste nabo under hele oppveksten er Simen Knudsen utdannet marinteknolog, og for mange kjent som gründer av miljøorganisasjonen Nordic Ocean Waste (NOW). Men, han er også ansett å være en av Norges fremste systemtenkere. Til daglig har Simen fagansvar for bærekraft i Æra, i tillegg til å være delansvarlig for selskapets tverrsektorielle innovasjonsprogram Floke. Her samler han sektorer på tvers for å løse samfunnets store utfordringer. Gjennom hittil 11 sesonger av programmet har han ledet over 100 aktører gjennom tema som null utenforskap, engangsavfall på avveie, friluft kontra naturvern og et ødelagt matsystem – for å nevne noe. Simen holder jevnlig både kurs og foredrag for unge og voksne, basert på de erfaringene han hittil har gjort seg i forsøket på å redde verden gjennom systemendring.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Simen Knudsen

Fra samfunnsfloker til innovasjonsmuligheter

Samfunnsutfordringer er komplekse, som floker. De kan ikke løses ved å dra hardt i kun én ende, men med en strukturert og helhetlig tilnærming over tid. Floke er et verktøy for nettopp og er bevis på hvordan lykkes med tverrsektoriell systeminnovasjon. Jeg vil fortelle dere mer om hvordan og hvorfor ved å dele metodikk og erfaringer fra over ti gjennomførte Flokeprosjekt på forbruk, friluftsliv, plast i havet, eldrebølgen og tekstilbransjen.

Hvordan lykkes med bærekraftig innovasjon?

Når man jobber med bærekraft og innovasjon er det fare for at det man skaper bli oppfattet som grønnvasking og at initiativene blir skutt ned. Det kan være vanskelig for aktører å vite hva som faktisk er en bærekraftig innovasjon, og hva som bare skummer fløten. Noen ganger kan man også, paradoksalt nok, utvikle noe som jobber mot saken man ønsker å løse. I Æra jobber vi med fire inngangen til bærekraftig innovasjon, for å sikre at man faktisk bidrar til en fortrukket fremtid. Jeg presenterer erfaringer, rammeverk og caser på de fire inngangene sånn at dere får verktøy inn i deres eget arbeid.

Forbi bærekraft: Hva er regenerativitet, egentlig?

Gjennom de siste århundrer har vårt avtrykk på planeten akselerert, og vi henter stadig mer ressurser ut av planeten enn den klarer å gjenopprette. Vi har med andre ord bygget opp en stor gjeld, som skal betales tilbake i god tid før naturens økosystemer kollapser. Spørsmålet er om den tradisjonelle bærekraftstenkingen få til dette, tidsnok, eller trenger vi et nytt språk og tankesett for å klare det? Jeg gir en innføring i det regenerative tankesettet og hvordan det kan brukes for å skape verdi for næringsliv, samfunn og planet og en raskere omstilling.

Plast i havet: fra surfebrett til styrerom

Det er fremdeles plast i havet, og fremdeles rom for innovasjon og initiativ som bidrar til renere hav. Basert på over ti års førstehåndserfaring med problematikken, fra å være ute å rydde strender med surfemiljøet til å jobbe med systeminnovasjon og etablere nye selskaper for renere hav, vil jeg belyse problematikken fra både land og hav, utfordre etablerte oppfatninger og ikke minst diskutere det uforløste innovasjonspotensialet.

2024 © Talerlisten AS