Svein Hammer

Svein Hammer

Forsker og forfatter

NOK 7.500,- per time

Send forespørsel

Om Svein Hammer

Svein Hammer tilbyr ikke bare faglig formidling med høy kvalitet, men også evnen til å skape et inkluderende rom for refleksjon, diskusjon og utvikling. Han har doktograd i sosiologi, senere også treårig post doc ved NTNU, med norsk politisk kultur og styring via resultatmåling som tematiske felt. Utover dette har han jobbet i Trondheim kommune, Husbanken og høgskolesektoren, samt lagt bak seg to perioder som aktiv politiker, for henholdsvis Høyre og Miljøpartiet De Grønne. Han skriver om politikk og samfunnsutvikling på https://sveinhammer.blog. Svein har mye erfaring som kursholder og prosessleder, og kan derfor leies inn til mer omfattende oppdrag på ulike temaområder. Oppgitt pris er for foredrag, økning til 9.000,- gir to timers seminar. [Foto: Tore Furuhatt]

Foredrag

Fra evig vekst til grønn politikk

Gode anmeldelser og terningskast 6 ble tildelt boka. Foredraget tegner et kart over landskapet, og inviterer til dialog med salen. Dersom det ønskes, kan fokus spisses mot definerte tema: grønn tenkning, dens forhold til liberalisme, sosialisme osv, det grønne skiftets mulighetsrom, forholdet mellom natur, miljø og klima osv. Boka rommer et mangfold av tema og synsvinkler å velge mellom.

Framtidens Norge - fifty shades of green

Høsten 2018 gir Svein ut en oppfølger til sin grønne debutbok, skrevet i mer lekende, engasjert og direkte form. Blikket vendes i større grad framover, med belysning av varianter av grønn tenkning. Målet er å vise valgmulighetene vi står overfor, og dermed forløse refleksjon og diskusjon.

Nyliberalismen som styringskunst

Smak på honnørord som "ledelse", "entreprenørskap", "fleksibilitet", "valgfrihet", "konkurranse", "resultatmåling", "kvalitetsutvikling" osv. Begrepene har ikke oppstått av seg selv. De er snarere utslag av en nyliberal vending i hvordan vi former og styrer samfunnet vårt. Svein skriver gjennom 2018 bok om temaet, med støtte fra Fritt ord. Foredraget har fått veldig gode tilbakemeldinger, og er velegnet som innledning til debatt.

Michel Foucault: viten, makt og subjektivitet i det moderne samfunnet

Foucault er en av etterkrigstidens viktigste tenkere. Svein har i snart tjue år forelest over forfatterskapet, og forsøkt å vise dets relevans for det moderne samfunnet. I boka "Foucault og den norske barnehagen" gis en introduksjon til det analytiske landskapet, med fokus både på hver enkelt bok, og på tema som diskurs, makt, styring og selvskaping.

Diskurs - et redskap for kritisk samfunnsanalyse

Hva er en diskurs, og hvordan kan begrepet bidra til kritisk analyse av virkelighetsformende strømninger? Svein var en av de som introduserte diskursanalysen til norsk samfunnsforskning, fra 1995 og framover, med en rekke foredrag på ulike forskningsinstitutt m.m. Han har behandlet temaet i sin doktoravhandling, i ulike artikler, samt i boka "Foucault og den norske barnehagen".

2018 © Talerlisten AS