Talerlisten
Svein Hammer

Svein Hammer

Forsker og forfatter | Sør-Trondelag

Pris / 45 min

NOK 7.500,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 15.000,- (eks. mva)

Veldedighet

50% rabatt

Beskrivelse

Svein Hammer tilbyr ikke bare faglig formidling med høy kvalitet, men også evnen til å skape et inkluderende rom for refleksjon, diskusjon og utvikling. Han har doktograd i sosiologi, senere også treårig post doc ved NTNU, med norsk politisk kultur og styring via resultatmåling som tematiske felt. Utover dette har han jobbet i Trondheim kommune, Husbanken og høgskolesektoren, samt lagt bak seg to perioder som aktiv politiker, for henholdsvis Høyre og Miljøpartiet De Grønne. Han skriver om politikk og samfunnsutvikling på https://sveinhammer.blog. Svein har mye erfaring som kursholder og prosessleder, og kan derfor leies inn til mer omfattende oppdrag på ulike temaområder. Oppgitt pris er for foredrag, økning til 9.000,- gir to timers seminar. [Foto: Tore Furuhatt]

Foredrag

Fra evig vekst til grønn politikk

Gode anmeldelser og terningskast 6 ble tildelt boka. Foredraget tegner et kart over landskapet, og inviterer til dialog med salen. Dersom det ønskes, kan fokus spisses mot definerte tema: grønn tenkning, dens forhold til liberalisme, sosialisme osv, det grønne skiftets mulighetsrom, forholdet mellom natur, miljø og klima osv. Boka rommer et mangfold av tema og synsvinkler å velge mellom.

Framtidens Norge - fifty shades of green

Høsten 2018 gir Svein ut en oppfølger til sin grønne debutbok, skrevet i mer lekende, engasjert og direkte form. Blikket vendes i større grad framover, med belysning av varianter av grønn tenkning. Målet er å vise valgmulighetene vi står overfor, og dermed forløse refleksjon og diskusjon.

Nyliberalismen som styringskunst

Smak på honnørord som "ledelse", "entreprenørskap", "fleksibilitet", "valgfrihet", "konkurranse", "resultatmåling", "kvalitetsutvikling" osv. Begrepene har ikke oppstått av seg selv. De er snarere utslag av en nyliberal vending i hvordan vi former og styrer samfunnet vårt. Svein skriver gjennom 2018 bok om temaet, med støtte fra Fritt ord. Foredraget har fått veldig gode tilbakemeldinger, og er velegnet som innledning til debatt.

Michel Foucault: viten, makt og subjektivitet i det moderne samfunnet

Foucault er en av etterkrigstidens viktigste tenkere. Svein har i snart tjue år forelest over forfatterskapet, og forsøkt å vise dets relevans for det moderne samfunnet. I boka "Foucault og den norske barnehagen" gis en introduksjon til det analytiske landskapet, med fokus både på hver enkelt bok, og på tema som diskurs, makt, styring og selvskaping.

Diskurs - et redskap for kritisk samfunnsanalyse

Hva er en diskurs, og hvordan kan begrepet bidra til kritisk analyse av virkelighetsformende strømninger? Svein var en av de som introduserte diskursanalysen til norsk samfunnsforskning, fra 1995 og framover, med en rekke foredrag på ulike forskningsinstitutt m.m. Han har behandlet temaet i sin doktoravhandling, i ulike artikler, samt i boka "Foucault og den norske barnehagen".

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Svein Hammer har 6 vurderinger

Erik Hoffmoen

11. februar 2017

MDG Mandal

5

Jeg har hørt innlegget/foredrag til Svein Hammer flere ganger på Sørlandet. Ryddig, avklarende sindig og inspirererende; ikke minst kort tid etter det begrepsmessige kaos som sprang ut av siste fase av 2017 statsbudsjetts-forhandlinger. Kan virkelig anbefales. Jeg gir ham 5 stjerner – ikke for annet enn at det alltid er mulig å gi den en «ekstra tann» uansett hvor god man er!

Margrete Winter-Hjelm

9. februar 2017

Miljøpartiet de Grønne Molde

6

Svein Hammer holdt et veldig interessant foredrag fra boken «Fra Evig vekst til Grønn Politikk» på Klimafestivalen i Molde i januar 2017. Ble også en spennende diskusjon etterpå. Foredraget anbefales!

Morten Tønnessen

9. februar 2017

MDG

6

Jeg har sett Svein Hammer fremføre foredraget «Fra evig vekst til grønn politikk», basert på boken med samme navn, to ganger (i Stavanger og Kristiansand). Begge ganger var jeg ordstyrer. Det ble gode diskusjoner begge gangene. Svein er veldig god til å formidle viktige trekk ved den historiske bakgrunnen for den miljøkrisen som utspiller seg i våre dager. Han er også en kløpper i bredt anlagt politisk analyse, og i stand til å tilpasse seg ulike målgrupper.

Jon-Erik Graven

6. februar 2017

Høyre

6

I forbindelse med lanseringen av boken «Fra evig vekst til grønn politikk» arrangerte man et åpent bokmøte, hvor Hammer foredro om det grønne skiftet på ypperste vis. Ikke bare evner Hammer å engasjere bredt, regnet ut fra en klassisk, lineær forståelse av partipolitiske skillelinjer, han evner også å favne om lek og lærd gjennom sitt foredrag, sin begrepsbruk og sin fremtoning.
Jeg tror samtlige av de som møtte opp denne kvelden for å høre Hammer fortelle om boken sin, også fikk seg en åpenbaring med henblikk på hva et foredrag kan inneholde: Den statiske rolleinndelingen et foredrag tradisjonelt kan by på, fikk brynt seg i møte med Hammer og publikum. Mye av dette må tilskrives foredragsholder, som må sies å være selve personifiseringen til motsatsen av fryktbasert ledelse: her er ingen pekefinger eller moralistisk rettesnor. Her står heller ikke facittenkningen veldig høyt i kurs. Den falske dikotomien blir til stadighet slått til bakken. Like fullt bar møtet preg av stringent, men humørfylt foredragsledelse.
Vi som var tilstede lærte mye denne kvelden, og tanken om å engasjere Hammer som foredragsholder igjen, ble hyppig nevnt i etterkant. Vår bakgrunn som publikummere strakte seg fra Arbeiderpartiet via SV og Høyre, til Sp, MDG og noen relativt apolitiske. Vår tilhørerbakgrunn rommet alt fra realfag, filosofi, jus, teologi, psykologi, lærerutdannede, sosionomer og språkinteresserte, og samtlige av oss hadde utbytte av foredraget.
Jeg vil anbefale Svein Hammer på det varmeste som foredragsholder, da han engasjerer, motiverer og inspirerer. Foredraget var svært godt forberedt og det var lett å følge Hammers retoriske røde tråd gjennom kvelden.

Bente Marie Bakke

6. februar 2017

Vestby Miljøpartiet De Grønne

6

Jeg hørte innlegget til Svein Hammer under lanseringen av boken «Fra evig vekst til grønn politikk» og foredraget han holdt om boken på Grønn Festival på Helleviktangen på Nesodden i fjor sommer. Foredraget bør høres hvis mulig, og boken bør leses. Som økologist er jeg spesielt glad for at han trekker frem økologisme som den grønne politikkens ideologiske plattform.

Bergljot Oldre

1. februar 2017

Valdres Senterungdom

6

Helt supert opplegg, med mange viktige poeng. God debatt i etterkant av foredraget som skapte mange nye tanker og ideer! Anbefales virkelig!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Talerlisten AS