Tom Erik Frydenlund

Tillitsbasert ledelse og relasjonsledelse

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Tom Erik Frydenlund

Foredrag om tillitsbasert ledelse, relasjonsledelse og kulturbygging. Foredragene er basert på egne erfaringer i de ulike rollene jeg har hatt og som leder i mange år. Skal man lede mennesker eller sette sammen team og få disse til å jobbe sammen, så må man også kjenne de. Tom Erik har lang og bred erfaring innen flere yrker med 9 år I forsvaret som offiser, 5 år i Politiet som offentlig innkjøper og prosjektleder, og har etter dette jobbet i IT bransjen siden 1999 i mange ulike roller. Tom Erik har jobbet som leder siden 2005 og har hatt lederroller I Ementor, Avenir, EDB, Steria, Webstep og nå som medeier og gründer I Konsulentselskapet Ensō. Han trives med å bygge team og å få disse til å fungere sammen mot et felles mål, og er flink til å skape relasjoner og engasjement.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Tom Erik Frydenlund

Relasjonsledelse og tillitsbasert ledelse samt kulturbygging

Foredrag om hvordan man kan påvirke sine medarbeidere gjennom å bygge opp tillit via dialog. Mange av elementene er tuftet på gjensidig tillit mellom ansatte og ledelse. Som leder så er hovedjobben å legge forholdene til rette for de ansatte så de kan utvikle seg og trives på arbeidsplassen. Hovedprinsippet er at man må kjenne de man skal lede og da må man ha mye jevnbyrdig dialog og kommunikasjon.

Veien tilbake etter å ha møtt veggen.

Foredraget er personlig og basert på min egen historie etter å ha møtt veggen som leder og veien tilbake til lederrollen. Jeg identifiserer endel av faresignalene man må være oppmerksom på for å prøve å unngå å møte veggen. Snakker også endel om respekt for at veien tilbake kan ta lang tid og kreve mange egne selverkjennelser.

Medarbeidersamtalen

Dette foredraget tar for seg hvordan man bør jobbe med medarbeidertutvikling. Fokuset er man ønsker å fjerne seg fra den tradisjonelle medarbeidersamtalen og jobbe mer kontinuerlig med jevnlige interaksjoner mellom leder og medarbeider. Møtes på ulike arenaer fjernt fra møteromspreget.

Jeg er en GJETER for mine ansatte

En god gjeter: – Passer på og tar vare på flokken sin – Styrker de svake og syke, og leter etter de som har gått seg vill – Leder med hjerte og varme – Samler og beskytter flokken – Gir sitt beste for flokken – Leter etter de beste områdene hvor flokken kan trives – Rydder unna hindringer så flokken beveger seg trygt. En flokk som har en god gjeter trives, yter og har en behagelig og trygg hverdag. Så kan man nå bytte ut ordene gjeter med leder og flokk med ansatte i teksten.

2024 © Talerlisten AS