Tore Aalberg

Erfaren prosjektleder og foreleser

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Tore Aalberg

Tore har arbeidet som prosjektleder siden 1984, og har rukket å være ansvarlig for mer enn 100 prosjekter – så langt. De siste 20 årene har han undervist i prosjektledelse ved forskjellige høyskoler, deriblant Handelshøyskolen BI og NTNU. Tore har holdt foredrag, kurs og seminarer for en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner, og er kjent for å bygge foredrag og undervisning på egne eksempler og historier – som han har mange av. Tore er sertifisert instruktør PRINCE2®, og holder forberedelseskurs for kandidater som skal sertifisere seg. Han holder også bedriftsinterne kurs i prosjektledelse, og tar konsulentoppdrag innenfor utvikling av prosjektmodenhet og porteføljestyring av prosjekter i organisasjoner. Holder også foredrag og kurs på engelsk, hvor som helst i landet selv om han er trønder.

Hjemsted
Trøndelag
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Tore Aalberg

12 enkle grep for bedre Prosjektledelse

Tore vil gjerne ha dialog med oppdragsgiver før et foredrag lages ferdig, for å vite mest mulig om organisasjonen og dens utfordringer på prosjektområdet, «One size does not fit all». Foredraget gir en rekke praktiske tips som vil gi bedre prosjektledelse hos oppdragsgiver, belyst med praktiske eksempler på hvorledes disse kan implementeres. Holder foredrag hvor som helst i landet fra 45 minutter og oppover.

Samarbeid i distribuerte team

Team som ikke er samlokalisert og som må samarbeide via forskjellige elektroniske plattformer er mer og mer vanlig. Det er en rekke utfordringer som må håndteres i slike samarbeidsforhold, og dette foredraget adresserer alle disse og skisserer løsninger som er basert på erfaring og teori om emnet. Holder foredrag hvor som helst i landet fra 45 minutter og oppover. Dette foredraget kan også (selvsagt) holdes elektronisk.

Kurs med Tore Aalberg

Grunnleggende prosjektledelse

Tilpasset innhold for å etablere felles språk omkring prosjektgjennomføring. Fra en dag og oppover. Vanlige tema som dekkes er: • Fossefall versus agile modeller • Interessentinvolvering, kommunikasjonsplaner • Suksesskriterier og gevinstrealisering • Planlegging, teknikker og verktøy • Usikkerhetshåndtering • Prosjektorganisering og roller i prosjektarbeidet • Prosjektstyring, økonomistyring, endringer • Kompetanseoverføring og prosjektavslutning

2024 © Talerlisten AS