Unni Turrettini

Advokat, forfatter og ensomhetsforsker

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Unni Turrettini

Unni Turrettini vil gjøre samfunnet og bedriftene våre sosialt bærekraftige. Hun er ekspert på ensomhet og hva mangel på inkludering kan gjøre med oss. Forskning viser at ensomhet er et stort problem på arbeidsplassen og koster samfunnet og næringslivet enorme summer. Hvordan kan vi snu trenden og få medarbeidere til å føle seg inkludert, sett og motivert til å yte? Et foredrag med Unni er en tankevekker. Publikum sitter igjen med praktiske verktøy til å skape et mer inkluderende og bærekraftig miljø på arbeidsplassen og privat. Hun klarer å skape underholdning av alvorlige temaer ved bruk av personlige historier, humor og selvironi. Unni står bak den amerikanske best-selgeren The Mystery of the Lone Wolf Killer, som setter søkelyset på Anders Behring Breivik og utenforskap. I 2020 kom boken Betraying the Nobel som handler om Nobels fredspris, lederskap og tillit. Sosial bærekraftighet handler om å investere i mennesker i alle ledd. Det begynner med å tenke på arbeidsplassen som et redskap til samhold og tilhørighet. Etter tjue år i USA, Frankrike og Sveits kom hun tilbake til Norge i 2016, og bor nå i Oslo med sin Sveitsiske mann og to barn.

Foredrag med Unni Turrettini

SOSIALT BÆREKRAFTIG: Hvordan skape en kultur av samhold og tilhørighet

Det har aldri vært mer krevende å få gode medarbeidere til å bli. Ifølge McKinsey, vurderer 40% av alle arbeidstakere å bytte jobb. En viktig grunn er at vi ikke får oppfylt vårt behov for sosial kontakt på arbeidsplassen. Vi aldri vært mer ensomme enn vi er i dag. 1 av 5 Europeere sliter med ensomhet; 3 av 5 Amerikanere. I dette foredraget snakker Unni om hvordan ensomhet henger sammen med den mentale og fysiske helsen vår. Turrettini har selv slitt med ensomhet i store deler av livet, særlig i karrieren innenfor juss og finans. Dette gjorde at hun begynte å forske på hvorfor folk føler seg ensomme. Hvordan kan vi snu trenden og få våre medarbeidere til å føle seg inkludert, sett, og motivert til å yte? Ledere må ikke bare våge å involvere seg i andre menneskers liv internt, de må også tenke på leverandørkjedene og forretningspartnere. 1. juli 2022 trer den nye Åpenhetsloven i kraft som et ledd i FN’s mål for bærekraftig utvikling. Sosial bærekraftighet vil bli sentralt framover. Det handler om å se mennesket, styrke tilhørighet, og øke relasjonell energi. Mestrer vi det, er alt mulig!

ANDERS BEHRING BREIVIK: Forstå og forhindre

22. juli kommer til å skje igjen. Det har det allerede, selv om angrepet på Moskeen i Bærum ikke ble like omfattende. Hva har Anders Behring Breivik og andre massemordere til felles? Det er mange faktorer som gjør at noen mennesker tyr til mord. Ensomhet er et stikkord. De passer ikke inn og føler seg utenfor. Hva er faresignalene? Hvordan kan vi - du og jeg - forhindre den neste Breivik? Publikum kan forvente seg et tankevekkende og kanskje overraskende foredrag med klare verktøy for hvordan forhindre at unge menn tyr til ekstremisme og vold.

VÅR EGEN VERSTE FIENDE: Ikke bare en klisjé

Unni’s mål er å endre lederskap ved å få kvinner til å ta i bruk sin kvinnelige kraft - ikke bare adoptere en maskulin stil. Hun mener likestillingsdebatten er for ensidig og at det ikke snakkes nok om hvordan kvinner ødelegger for andre kvinner. Likestilling er noe vi har snakket om i flere tiår. Selv om kvinner er over-representerte i høyere utdannelse, er kvinner fremdeles under-representerte i lederstillinger. Gjennom personlige historier, støttet opp av fakta og forskning, inviterer Unni til en annerledes samtale om tillit og makt, om kvinner som ikke hjelper andre kvinner, og om kvinners rolle som ledere i verden.

2022 © Talerlisten AS