Foredrag om Ensomhet

Følelsen av å være alene er et økende samfunnsproblem. Innføring av hjemmekontor, avstand og bortfallet av sosiale arrangementer har ført til økt ensomhet blant arbeidstakere. Ensomhet kan også oppstå gjennom mobbing, manglende selvtillit, livsglede eller dårlig selvbilde.

Vi tilbyr et stort antall flinke foredragsholdere som snakker om coaching, sosialisering, motivasjon, livsglede, identitet og forebygging av mobbing. Våre foredragsholdere har ulik erfaring med ensomhet. Se utvalget og bestill et foredrag som passer dine ønsker.

2024 © Talerlisten AS