Foredrag om Ensomhet

Våre flinke foredragsholdere har forskjellig erfaringer rundt ensomhet. De tar opp temaet og gir råd om: forebygging, mobing, likestilling og inkludering, mangfold, selvtillitt og selvbilde, identitet, livsglede, coaching, sosialisering og motivasjon. Bestill et motiverende foredrag her!

2019 © Talerlisten AS