Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer

Ekspert på mobbing, oppvekst og inkludering

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer er fungerende direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, hvor hun også er ansvarlig for programmet ”Du kan være Den ene” i UNICEF Norge. Hun holder foredrag og skriver om barns rettigheter, mobbing, oppvekst og psykisk helse. Oudmayer har skrevet bøkene ”Du er viktigere enn du tror. Håndbok om forebygging og håndtering av mobbing” (2014) og ”Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar” (2010). I 2017 ga hun ut Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om – en ungdomsbok om mobbing. Før hun begynte å jobbe i UNICEF Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt. Oudmayer har også sittet i ekspertpanelet i Dagbladet og VGs antimobbekampanjer. Hun har også fast spalte i magasinet Hjem og Skole (Pedlex) og sin gamle lokalavis Drammens tidende .

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kristin Oudmayer

Du er viktigere enn du tror

Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv, og hvor viktige voksnes innsats er når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. Hun kommer med konkrete forslag til tiltak. Foredraget dveler også ved voksne som rollemodeller for egne og andres barn.

2024 © Talerlisten AS