Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Mobbing

Mobbing kan være både fysisk og psykisk mishandling. Våre foredragsholdere snakker om mobbing generelt, konsekvenser og forebygging. Relevante temaer er ensomhet, barn og unge, våg å være annerledes, omsorgssvikt, familie og psykisk helse. Her finner du mange historier til ettertanke. Bestill et tankevekkende foredrag nå!

2021 © Talerlisten AS