Foredrag om Mobbing

Mobbing kan være både fysisk og psykisk mishandling. Våre foredragsholdere snakker om mobbing generelt, konsekvenser og forebygging. Relevante temaer er ensomhet, barn og unge, våg å være annerledes, omsorgssvikt, familie og psykisk helse. Her finner du mange historier til ettertanke. Bestill et tankevekkende foredrag nå!

2024 © Talerlisten AS