Reidar Hjermann

Psykologspesialist, tidligere barneombud i Norge

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Reidar Hjermann

Helt siden han litt tilfeldig møtte nøden blant barna i Guatemala på 1990-tallet, har Reidar Hjermann vært engasjert i å gjøre verden til et bedre sted for barn. Han var barneombud i Norge, utnevnt av Kongen i statsråd, fra 2004-2012. I den jobben ble han godt kjent med hvordan systemer virker (eller ikke virker) sammen for at barn skal få en god oppvekst i det som blir sett på som verdens beste land for barn. Etter han sluttet som barneombud har han som konsulent for Unicef og Europarådet vært engasjert i å bidra til at systemene som skal ivareta barn i andre land blir fokusert og skjerpet. Han er ansatt som psykologspesialist i BUPA ved Sykehuset i Vestfold og som fengselspsykolog for Bastøy og Horten fengsler. Hjermann holder jevnlig faglige foredrag for bedrifter, foreninger, barnehageansatte og andre om ulike temaer knyttet til barn, barnevern og barns rettigheter. Han leder også politiske debatter og er konferansier på konferanser og festmiddager.

Foredrag med Reidar Hjermann

Barnevernet skal verne barn

Barnevernet i Norge er der for å bistå og fange opp barn og ungdom i vanskeligheter, og mange barn får et godt liv takket være barnevernet. Etaten er imidlertid organisert på en måte som av og til gjør det vanskelig å fylle samfunnsoppdraget. Foredraget plasserer barnevernet i den store sammenhengen, og motiverer til endring og vekst for en viktig etat.

Barnehagens samfunnsoppdrag

Barnehage er ikke der for moro skyld. Det er en av samfunnets viktigste institusjoner, og er i ferd med å finne sin plass som den siste lenken i utdanningskjeden. Den spiller en viktig rolle for likestilling og generell samfunnsutvikling. Men viktigst av alt er den for barna. Hvordan og hvorfor bør barnehagen være for alle? Hva skal til for å oppnå like stor anerkjennelse som resten av utdanningsinstitusjonene? Foredraget foreslår, løfter, kritiserer og inspirerer.

Barns rettigheter

Barn dekkes av menneskerettighetene som også voksne har, men på grunn av sin særlige posisjon som avhengige av voksne, vil barna ha egne rettigheter som ivaretar deres behov for beskyttelse, deltakelse og tilrettelegging.

Barn og traumer - forståelse og hjelp til selvhjelp

Belastninger i barndommen preger oss hele livet. Traumene kommer etter voldsomme eller skremmende opplevelser, og vil ligge som varselklokker som ringer i tide og utide. Foredraget vil gi en grunnleggende forståelse av hva psykologiske traumer er, og hva som skal til for at en skal kunne leve videre med god livskvalitet til tross for det som har skjedd i barndommen.

Involvering av barn i politisk påvirkningsarbeid

Spør den det gjelder, er en gylden regel. Tanker og ideer knyttet til barns liv utformes best i møte med barna selv. Foredraget gir oppskrifter på hvorledes en kan involvere barn i utvikling av gode tjenester og god politikk. Barn er eksperter på å være barn, både i egen sak og i aktuelle temaer som berører mange barn. Ta dem med, ikke fordi det er deres rett, men fordi resultatet blir best.

Kurs med Reidar Hjermann

Aktiv bruk av menneskerettigheter

Menneskerettighetene er regler som gjør at Staten foldes ansvarlig for at ikke mennesker diskrimineres og krenkes. Dette er et kurs for psykologer om bruk av internasjonale menneskerettigheter i daglig praksis. Vi undersøker ansvaret for formidling av kunnskap, og ansvaret for å påvirke beslutningsfattere, og ansvaret for å si i fra om urett og feil praksis. Kurset gir en innføring i strategisk bruk av medier for å formidle budskap, for å påvirke og opplyse befolkningen.

Talerlisten mener

Reidar Hjermann er en stødig formidler som drar nytte av sin lange utdanning og erfaring når han snakker om barns rettigheter, oppvekst, barnevern og barnehage/skole-temaer. På scenen fascinerer Reidar med relevante historier, gode eksempler og tydelige meninger. En taler som vekker interesse og får respekt.

Reidar Hjermann har 5 vurderinger

Jostein Kleveland

19. mars 2022

En Psykt Vanlig Uke 2022

6

Vi booket Reidar til å holde foredrag om psykisk helse og åpenhet under studentfestivalen vår, En Psykt Vanlig uke, i Trondheim. Han gjorde en god figur, og leverte et lærerikt foredrag om blant annet hva koronaen har gjort med oss, og hva situasjonen med krig i Ukraina gjør med oss akkurat nå. Flere studenter har tatt kontakt og gitt gode tilbakemeldinger i etterkant. Personlig og flink foredragsholder, som anbefales på det sterkeste 🙂

Ole Hafell

27. september 2021

LEVE Vestfold

6

LEVE Vestfold leide inn Reidar til å lede en debatt mellom politikere, med tema selvmordsforebygging. Han håndterte drevne og ferske debattanter på en god og balansert måte. Med sin bakgrunn hadde han god erfaring i å håndtere politikere og alvorlige tema.

Inger Håøy Braa

6. januar 2017

Greveskogen VGS

6

Reidar Hjermann har en unik evne til å kommunisere med ungdom og formidler på en engasjert måte som fenger våre elever. På Greveskogen vgs i Tønsberg samlet vi over 100 av skolens psykologielever til ettermiddagsundervisning med foredrag over temaet: «Barndommen legger grunnlaget for psykisk helse. Hvordan kan vi sikre barn og unge rett til et godt liv?». Med sin psykologisk faglig tyngde og brede erfaring som psykolog, fra arbeid i BUPA, og med barn og ungdom i ulike sammenhenger fikk elevene grundig faglig undervisning med interessante og tankevekkende innfallsvinkler.

George Abadjian

25. november 2016

UNICEF

6

Reidar Hjermann is an eloquent engaging and persuasive public speaker, who can easily moblise various audiences by delivering target-oriented speeches on a number of different issues. His friendly personality and attitude make him a formidable candidate for advocacy work.

Artak Shakaryan

19. oktober 2016

UNICEF

6

Mr. Hjermann is great at engaging different audiences from policy-makers to children. He is a great public speaker. I have personally seen him talking to a large audience of politicians and decision-makers in Armenia where he did great advocacy work, using his presentation skills, persuasive speech and influencing examples.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS