Reidar Hjermann

Psykologspesialist, tidligere barneombud i Norge

Send forespørsel

Om Reidar Hjermann

Reidar Hjermann holder foredrag om barn og unge, barn og unges rettigheter, barneoppdragelse og om ulike foreldrestiler. Hjermann er psykologspesialist og kjent som barneombud i Norge fra 2004-2012. Nå er han aktuell i TV2-serien «Familiekoden», der han er med som fagekspert og makker til programleder Katrine Moholt.

I jobben som barneombud ble Reidar Hjermann godt kjent med hvordan systemer virker (eller ikke virker) sammen for at barn skal få en god oppvekst i det som blir sett på som verdens beste land for barn. Etter han sluttet som barneombud har han hatt oppdrag som konsulent for Unicef og Europarådet og vært engasjert i å bidra til at systemene som skal ivareta barn i andre land blir fokusert og skjerpet.

Han er ansatt som psykologspesialist i BUPA ved Sykehuset i Vestfold og har vært fengselspsykolog for Bastøy og Horten fengsler.

Hjermann holder jevnlig faglige foredrag for bedrifter, foreninger, barnehageansatte og andre om ulike temaer knyttet til barn, barnevern og barns rettigheter. Han kan også lede faglige debatter og være konferansier på seminarer med barn og unge som tema.

Premium
Fagekspert
Hjemsted
Vestfold og Telemark
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Reidar Hjermann

Barnevernet skal verne barn

Barnevernet i Norge er der for å bistå og fange opp barn og ungdom i vanskeligheter, og mange barn får et godt liv takket være barnevernet. Etaten er imidlertid organisert på en måte som av og til gjør det vanskelig å fylle samfunnsoppdraget. Foredraget plasserer barnevernet i den store sammenhengen, og motiverer til endring og vekst for en viktig etat.

Barnehagens samfunnsoppdrag

Barnehage er ikke der for moro skyld. Det er en av samfunnets viktigste institusjoner, og er i ferd med å finne sin plass som den siste lenken i utdanningskjeden. Den spiller en viktig rolle for likestilling og generell samfunnsutvikling. Men viktigst av alt er den for barna. Hvordan og hvorfor bør barnehagen være for alle? Hva skal til for å oppnå like stor anerkjennelse som resten av utdanningsinstitusjonene? Foredraget foreslår, løfter, kritiserer og inspirerer.

Barns rettigheter

Barn dekkes av menneskerettighetene som også voksne har, men på grunn av sin særlige posisjon som avhengige av voksne, vil barna ha egne rettigheter som ivaretar deres behov for beskyttelse, deltakelse og tilrettelegging.

Barn og traumer - forståelse og hjelp til selvhjelp

Belastninger i barndommen preger oss hele livet. Traumene kommer etter voldsomme eller skremmende opplevelser, og vil ligge som varselklokker som ringer i tide og utide. Foredraget vil gi en grunnleggende forståelse av hva psykologiske traumer er, og hva som skal til for at en skal kunne leve videre med god livskvalitet til tross for det som har skjedd i barndommen.

Involvering av barn i politisk påvirkningsarbeid

Spør den det gjelder, er en gylden regel. Tanker og ideer knyttet til barns liv utformes best i møte med barna selv. Foredraget gir oppskrifter på hvorledes en kan involvere barn i utvikling av gode tjenester og god politikk. Barn er eksperter på å være barn, både i egen sak og i aktuelle temaer som berører mange barn. Ta dem med, ikke fordi det er deres rett, men fordi resultatet blir best.

Kurs med Reidar Hjermann

Aktiv bruk av menneskerettigheter

Menneskerettighetene er regler som gjør at Staten foldes ansvarlig for at ikke mennesker diskrimineres og krenkes. Dette er et kurs for psykologer om bruk av internasjonale menneskerettigheter i daglig praksis. Vi undersøker ansvaret for formidling av kunnskap, og ansvaret for å påvirke beslutningsfattere, og ansvaret for å si i fra om urett og feil praksis. Kurset gir en innføring i strategisk bruk av medier for å formidle budskap, for å påvirke og opplyse befolkningen.

Talerlisten mener

Reidar Hjermann er en stødig formidler som drar nytte av sin lange utdanning og erfaring når han snakker om barns rettigheter, oppvekst, barnevern og barnehage/skole-temaer. På scenen fascinerer Reidar med relevante historier, gode eksempler og tydelige meninger. En taler som vekker interesse og får respekt.

2024 © Talerlisten AS