Foredrag om Omsorgssvikt

Omsorgssvikt er når foreldre eller omsorgspersoner påfører barne psykiske eller fysiske skader, slik at deres helse og utvikling er truet. Vi har flere foredragsholdere som deler sine personlige opplevelser knyttet til dette temaet, og snakker blant annet om: rus, adopsjon, barnevern, mobbing, psykisk helse, selvledelse, motivasjon, mestring, barns retigheter, traumer og terapi. Bestill et tankevekkende foredrag her!

2024 © Talerlisten AS