Anniken Wiik

Anniken Wiik-Strong

Psyk kan du være sjøl - veien inn i systemet, og ut igjen

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Anniken Wiik-Strong

Anniken Wiik-Strong har mer enn 6 års erfaring som foredragsholder, og arrangerer også kurs for mennesker med utfordringer knyttet til egen psykisk helse. Hun har bred erfaring innenfor psykisk helse-feltet, sett fra ett brukerperspektiv. Anniken vokste opp med mye vondt, og ble psykisk syk i ung alder. Hun har på bakgrunn av dette mye erfaring fra barnevern, psykiatri, kommunale tjenester, NAV etc. Anniken klarte ikke skolen og falt fort mellom de berømte «stolene». Etter 15 år i psykiatrien ga hun opp hele systemet, og tok et valg om å bli frisk fra sin alvorlige depresjon/angst/selvskading/spiseproblematikk mm. Anniken begynte å jobbe med meg selv, og hun er i dag helt frisk, har tatt en utdannelse som helhetsterapaut og jobber som gründer på fulltid. Hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe mennesker til å se sitt fulle potensiale, uansett hvilken livssituasjon de står i, eller hvor mørkt det virker. Alle kan bli friske, og ingen burde noen gang gi opp. Alle fortjener en sjanse. Alle har et valg over eget liv og sine egne tanker!

Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Anniken Wiik-Strong

Psyk kan du være sjøl

Jeg skreddersyr foredraget etter deres behov. Foredraget mitt har alvorlig tematikk om rus, omsorgssvikt, psykiske lidelser og fra et liv i "systemet" og veien ut. Med en god dose humor vinkles det på en positiv, løsningsorientert og actionfylt måte. Jeg gir dere noen verktøy for hvordan man kan møte mennesker som har «gitt opp», som er langtidssyke og «tungt inne i systemet» . Jeg inspirerer til og tenke annerledes, hvordan tåle følelser og viktigheten av å jobbe fremtidsretta.

2024 © Talerlisten AS