Foredrag om Rus

Bruk av rus og rusmidler kan føre til avhengighet, og kan påvirke både enkeltmennesket og deres pårørende negativt. Vi har mange dyktige foredragsholdere som snakker om dette temaet knyttet til misbruk, konsekvenser, terapi, omsorgssvikt, men også med et skråblikk gjennom humor. Se våre foredragsholdere og bestill et foredrag nå!

2024 © Talerlisten AS