Øivind og Jeanette Flagstad

Jeanette Flagstad

Åpent og ærlig om rusmisbruk i familien

Fra 10.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Jeanette Flagstad

Jeanette holder foredrag om rus og narkotika, ut i fra sitt ståsted som «søstra til dophuet Øivind». Øivind var fotballtalentet som pælma treningsbagen i skauen og dro for å kjøpe hasj i stedet. Han misbrukte amfetamin, hasj, ecstasy, LSD, fleinsopp og piller i 25 år. Jeanette var den streite søstra som forgjeves forsøkte å ordne opp i familien og ønsket ham til slutt død. Men da han sa han ville kutte ut dopet julaften 2015, stilte hun opp likevel. I løpet av 2016 ble boka «En glad gutt og søstra til dophuet» utgitt og Facebook-siden ”Flaggis for livet” fikk tusenvis av følgere. Men Øivind fortsatte å ruse seg jevnlig uansett. Jeanette deler i sine foredrag åpent og ærlig av sine erfaringer for å gi innsikt. Hun vil drive forebyggende arbeid blant ungdom, samt å realitetsorientere foreldre. Ingen planlegger å snu opp-ned på sitt eget og familiens liv når de prøver ut ulike rusmidler. I foredrag på ungdomsskoler gjør hennes ufiltrerte beretninger om hvordan rusmisbruk påvirker en hel familie stort inntrykk. Vekk med skam og tabu – dette kan skje i alle familier!

Foredrag med Jeanette Flagstad

Prosjekt umulig ble mulig: "En glad gutt og søstra til dophuet"

Julaften 2015 dukket Øivind opp nykter for første gang på 20 år og sa han ønsket et vanlig liv. Jeanette hadde egentlig gitt ham opp, men tenkte: "OK, jeg gir ham en aller siste sjanse." Og så startet arbeidet for å få skrevet og utgitt boka "En glad gutt og søstra til dophuet". En reise som innebar oppturer, nedturer, mye følelser, ærlighet, Facebook og det å bli kjent med hverandre igjen etter 20 år nesten uten kontakt. Er blod tykkere enn vann? Hva skal til for å lykkes med et slikt prosjekt?

Når det som hjelper er å ikke hjelpe

Jeanette var 21 år første gang hun tok ut penger av minibanken på Kolbotn, lånte bilen til foreldrene og kjørte broren inn til pusheren på Tøyen for å betale dopgjeld. I mange familier med rusmisbruk leter de i årevis etter en «magisk ting» som skal få den rusavhengige til å bli nykter. Den triste sannheten er at tingen ikke finnes. Noen ganger er det eneste som hjelper, å lukke døra. Sette tydelige grenser. Ta vare på seg selv først. Men for å klare det trenger man støtte. Hvor finner man den?

Skreddersydde foredrag

Her kan oppdrag skreddersys etter oppdragsgivers ønske.

Jeanette Flagstad har 3 vurderinger

Anne Britt Svendsen

1. oktober 2019

Undervisningsinspektør, Lindas ungdomsskule

6

Jeanette Flagstad besøkte skulen i september 2019, og gjennomførte eit totimars-opplegg med elevgruppa vår. Sekvensen byrja med at Jeanette stod i døropninga, møtte blikket og handhelste på samtlege 122 elevar. Og med det var standaren satt. Jeanette sitt opplegg veksla på ein god måte mellom faktainformasjon, personleg formidling, filmsnuttar og refleksjonsspørsmål ut til elevgruppa. Tematikken er tung, men Jeanette klarte å balansere mellom alvor og, faktisk, humor. Som då ho viste elevane bilete av hårsveisen sin i ungdomstida, for å vise at alle ungdommar har «sitt å stri med». Det skapte latter i salen, men var ein god innfallsvinkel til å diskutere korleis ein møter utfordringar. Jeanette fekk elevane med seg.

På kveldstid haldt Jeanette foredrag for dei føresette. Sjølv om overskriftene var dei same som overfor elevane, var det store skilnadar på innhaldet. Til dei føresette gjekk Jeanette djupare inn i tematikken, blant anna kring korleis det er å ha ein rusavhengig i nær familie og kva forskinga viser.

Jeanette sitt rause og varme vesen, og måten ho formidla opp- og nedturar på, gjorde noko med både elevar, tilsette og føresette. I ettertid har me fått fleire tilbakemeldingar frå føresette om kor nyttig og tankevekkjande dette foredraget var. Og i elevgruppa blir fleire av spørsmåla frå møtet med Jeanette løfta opp og diskutert vidare.

Eg vil på det varmaste anbefale Jeanette Flagstad som foredragshaldar!

Dessutan: Jeanette var særs pålogga og god å samarbeide med i forkant av arrangementet, og ho skreddersydde eit opplegg ut frå dei ynskja me hadde. Tipp topp – heile vegen.

Siri Øksnes

25. september 2019

FAU-leiar, Lindås ungdomsskule

6

Jeanette Flagstad holdt eit utruleg gripande og bra foredrag for oss i foreldregruppa på Lindås ungdomsskule. Ho hadde ei god formidlingsevne, det var heilt stille i salen, og ein kunne tydeleg sjå at alle hadde 100% fokus.
Me synes ho sette fokus på fleire viktige ting, blandt anna det å ta vare på seg sjølv når ein lever med rus i nær familie. Ho gav oss av sin eigen erfaring, og det var sterkt! Ein sat att med er at dette kan skje i alle familiar, og at me ikkje må gjere dette til eit skambelagt tabu. Vidare sette ho fokus på viktigheten av at me alle må snakke saman; foreldre og føresette, skule og leiarar til aktivitetsgrupper. Det å ha ein open dialog og samarbeida rundt ungdommane våre, betyr alt.
Me i FAU vil anbefala foredraget til Jeanette Flagstad til alle som har behov for å ha eit foredrag til foreldregrupper med fokus på ungdom og rus, og korleis rusmisbruk påverkar nær familie! Dette treff; 100% ekte og ærlig formidling, som gir deg vilje og mot til å stå på for miljøet til barn og unge!

Monica K Rimestad

15. juli 2019

Tryg Forsikring/ Natteravnsekretariatet

6

Jeanette Flagstad holdt et helt fantastisk bra foredrag på Natteravnkonferansen 2019 som samlet natteravner fra hele Norge, samt fra Sverige, Danmark og Færøyene. Forebyggere fra politi og utekontakt var også blant deltakerne. Levende, ekte, ærlig og engasjerende delte hun sine erfaringer, og gav alle oss som var til stede verdiull innsikt i hvordan rusmisbruk påvirker den nærmeste familien. Med sin sterke formidlingsevne og sitt nærvær fikk Jeanette en unik kontakt med tilhørerne. Dette traff! Tilbakemeldingene til oss i Tryg og Natteravnsekretariatet var svært gode. Svært mange har etter konferansen kommet med flotte tilbakemeldinger på Jeanette som foredragsholder. «Det som gjorde dypest inntrykk var foredraget til Jeanette», skrev en av deltakerne. Jeg vil på det varmeste anbefale Jeanette Flagstad som foredragsholder!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS