Hanna Camilla Kullander

Hanna Camilla Kullander

Mobbing, inkludering, sorg, å være pårørende

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hanna Camilla Kullander

Hanna Camilla Kullander er utdannet pedagog og samtale-coach – hun har jobbet med barn og unge i kulturbransjen gjennom hele sin yrkeskarriere. I 2023 startet hun Potensialefabrikken, en coaching-bedrift som arbeider for å finne og gjøre oss oppmerksomme på det unike potensialet og talentene vi alle har i oss. En av grunnverdiene i Potensialefabrikken er at: Alle hører til.

Hanna Camilla er mamma til en gutt med Pendred-syndrom og autisme. Hanna Camilla ble utsatt for grov mobbing gjennom hele grunnskolen og hadde store deler av barne og ungdomstiden en følelse av å ikke høre til. Som mamma til en gutt som faller utenfor «normen», har hun også kjent på sorg og mangel på inkludering. Hva gjør mobbing med oss? Med følelsene våre? Vår opplevelse av verden?

Du har fått vite at barnet ditt har en alvorlig kronisk diagnose. Hva nå?

Etter et foredrag med Hanna Camilla vil dere sitte igjen med innsikt og refleksjoner rundt opplevelsen av utenforskap, men også verktøy for hvordan fremme inkludering. Gjennom historiefortelling, innsikt, erfaring og humor, inspirerer Camillas foredrag til endring, samarbeid og forståelse. Begge foredrag kan tilpasses ulike publikum og kan gjøres som workshops.

Hjemsted
Vestfold og Telemark
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Hanna Camilla Kullander

"Din egen skyld." Om mobbing, utenforskap og inkludering

I dette foredraget forteller Hanna Camilla om hva langvarig mobbing kan gjøre med oss - hvordan påvirkes det lille barnet, tenåringen og den voksne versjonen av oss? I dette erfaringsbaserte foredraget tar hun deg med inn i en opplevelse av hvordan mobbing kjennes på kroppen og i følelseslivet vårt. Finnes det en løsning? Hanna Camilla gir deg konkrete verktøy du kan ta meg deg i møte med disse utfordringene, slik at dere sammen kan skape samfunnsendringen som så sårt trengs. Foredraget kan tilpasses forskjellige grupper og publikummere og kan gjøres som workshops.

«Huff, da - men barnet ditt lever i hvert fall» - om å være pårørende

Du har fått vite at barnet ditt har en alvorlig kronisk diagnose - hva nå? Hva slags tanker har du? Er det ok å kjenne sorg? Hvordan sørger du? Hvordan er møtet med hjelpeapparatet? Hva trenger du i en slik situasjon, hvor finner du hjelp og hvordan kan du best ruste deg for den nye omsorgstilværelsen. Og er alt bare mørkt? Etter dette foredraget vil du sitte igjen med en opplevelse av at du ikke er alene i en vond situasjon, du vil få hjelp til å sortere tanker og følelser og få noen verktøy til hvordan gjøre hverdagen litt lettere. Som fagperson vil du få innsikt i hva omsorgspersoner til kronisk syke barn og unge trenger - og ikke trenger. Hanna Camilla gir deg foredraget hun skulle ønske fantes da hun selv fikk den vonde beskjeden. Foredraget kan tilpasses ulike grupper og publikummere.

2024 © Talerlisten AS