Image by 95C from Pixabay

Redd verden og bli litt rikere

Publisert i Aktuelt av

Alt henger sammen med alt, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Det er ingen tvil om at FNs 17 bærekraftmål vil påvirke oss alle. Men da gjelder det å se på dette som en unik mulighet til å bli bedre fremfor som en byrde.

Skrevet av Nina Hanssen, forfatter og rådgiver

Det er nå over 30 år siden Brundtland-kommisjonen introduserte begrepet bærekraftig utvikling i rapporten «Vår felles framtid». I 2015 vedtok verdens ledere bærekraftmålene som erstattet tusenårsmålene. Til nå har den norske debatten om FNs bærekraftmål for det meste dreid seg om «det grønne skiftet», men dette handler om så mye mer.

Nina Hanssen
Nina Hanssen er rådgiver, forfatter og foredragsholder.

Koronapandemien og dugnadsånd

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette forplikter både meg, deg, våre bedrifter og ikke minst land. For hvis vi skal lykkes med de ambisiøse målene, så må vi dra lasset sammen.

Vi har sett en enorm dugnad under Korona-pandemien for å hindre spredning og for å holde hjulene i gang. Kanskje kan vi nå utnytte den gode samarbeidsånden til å legge til rette for partnerskap mellom aktører og partene i arbeidslivet slik at Norge kan bli en spydspiss i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål? Da mener jeg vi må vi bort fra silotekning og samarbeide mer på tvers av fag- og organisasjonsgrenser.

Bærekraft lønner seg

Før jul holdt jeg foredraget «Hva betyr FNs bærekraftsmål for Norge og norsk arbeidsliv? Hvordan griper vi mulighetene?» i Oslo på Verdens Kvalitetsdag. Ledere fra hele landet var samlet og der var det stor entusiasme og nysgjerrighet for å lære mer om hvordan små og store bedrifter kan bidra litt for å nå FNs bærekraftmål. Her kan vi lære av hverandre.

Vestre og Tomra

To av de norske bedriftene som jeg pleier å trekke fram og som har imponert meg mest er Møbelprodusenten Vestre og gjenvinning- og sorteringsselskapet Tomra. Jeg liker Vestre sitt slagord «Alle kan redde verden. Litt». Selv har de satt seg et hårete mål om å bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Vestre har integrert 9 av de 17 bærekraftmål i sin forretningsstrategi. Blant annet mål fire om lik utdanning til alle.

Rent konkret støtter bedriften blant annet UNICEF ved å gi opptil 3 500 barn i konfliktområder muligheten til skolegang. Det høres kanskje ikke så mye ut, men tenk hvis alle NHOs 25 000 medlemsbedrifter hadde gjort det samme? Dette er bare et eksempel på hva Vestre har gjort for å engasjere medarbeidere og sette sitt grønne fotavtrykk i verden.

Grønne lokomotiv

Jeg har også besøkt returpantpioneren Tomra som i snart 50 år har hjulpet verden med å krympe ressursbruken. Bedriften som har hovedkontor i Asker er i dag en av verdens ledende aktører på sensorsystemer for optimal ressursutnyttelse. Tomra er et bevis på at utradisjonelt samarbeid er viktig.

Rundt sensorteknologi har selskapet utviklet sorteringsløsninger med bruksområder som spenner fra avfall til mat. Samtidig jobber firmaet strategisk langs hele verdikjeden, ved å fremme bruk av gjenvunnede materialer overfor produktprodusenter. Og dette lønner seg økonomisk og i dag står selskapet for rundt 90 prosent av pantemarkedet i verden.

Jeg er sikker på at Norge kan skape flere slike grønne lokomotiv om vi stimulerer til mer samarbeid over sektorgrenser. Nylig holdt jeg hovedforedraget om bærekraftmålene på en akademisk konferanse i Nigeria. Tilhørerne ville spesielt vite mer om vår unike samarbeidsmodellen med trepartssamarbeid og sosial dialog. Vi har mye å være stolt av, men kan gjøre mye mer.

Så hva kan du som leder gjøre?

For det er en gir en god følelse å ha større mål enn seg selv. Dessuten er det lønnsomt. Dersom alle norske bedrifter hadde satt 1/10 av sine overskudd til å være med i dugnaden for å finansiere FNs bærekraftmål, ville næringslivet i Norge nesten matchet hele det norske bistandsbudsjettet – to ganger! Jeg tror det også er lønnsomt å tenke bærekraft i alt vi gjør. Det er bra for alle. For som Brundtland sa: -Alt henger sammen med alt!

Denne artikkelen inngår i boken «Talertekster», med 66 tekster skrevet av foredragsholderne på Talerlisten under korona-krisen. Du kan bestille boken her.

Du kan sende Nina Hanssen forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS