Jan Martin Berge

Slik skaper du trivsel på jobb

Publisert i Tips og råd av

Psykolog Jan-Martin Berge kaller foredragene sine akademisk stand-up. Ved bruk av humor viser han publikum hvor viktig et bra arbeidsmiljø er for de ansattes mentale helse og hva de kan gjøre for hverandre for å øke arbeidsgleden.

Jan-Martin, hvorfor kaller du foredragene dine akademisk stand-up?
– Flott begrep, synes du ikke? Jeg kombinerer kunnskap og forskning med humor. Jeg vil at foredragene mine skal skape begeistring, og hjelpe folk i arbeidshverdagen. Min opplevelse er at jeg lykkes ganske godt med det. Jeg husker én deltager kom trekkende med sin mann etter et foredrag. Hun sa: «Han hær e alltid så kritisk– men det hær, det va bra!» Slike tilbakemeldinger er nydelige, synes jeg.

Norge kommer ofte i verdenstoppen i lykke. Men det virker som vi nordmenn er misfornøyd på jobb, hva tror du er grunnen til det?
– 9 av 10 yrkesaktive i Norge oppgir faktisk at de er fornøyd med jobben sin. Hele 86 prosent oppgir at de svært ofte eller alltid er engasjert og motivert i arbeidet sitt. I overkant av 80 prosent oppgir at de også har svært høy eller høy grad av tilhørighet til virksomheten de arbeider i. Så nordmenn rapporterer at de trives veldig godt på jobben når forskerne spør, men mange forteller samtidig bare om misnøyen. Kanskje det er fordi det å snakke om misnøye bringer oss sammen?

Hva ønsker du å oppnå med foredragene dine?
– Jeg vil minne folk på hvor viktige de er for hverandre, både på jobben og i livet ellers. Jeg vil øke bevisstgjøringen rundt god psykisk helse, som handler om å kunne gi slipp på tanker og følelser. Hjelpe folk med å tåle livet, som jeg sier. Jeg vil også få frem hvordan vi mennesker tenker ulikt, tolker verden forskjellig, og at det er en styrke i en organisasjon. Jeg bruker å spørre publikum om hvilken farge en sitron er. Selv om svaret kan virke åpenbart, svarte en i publikum i forrige uke at den er brun.

Så det står bedre til enn folk opplever selv?
– Ja, kanskje det, men mange arbeidsgivere kan gjøre mye mer når det gjelder forebygging av sykefravær og stress. 60 prosent av sykefraværet i Norge er relatert til psykisk helse og muskelskjelettlidelser. Mye av dette kunne vært forebygget med god håndtering av situasjoner og hendelser som skaper stress. For eksempel vil flere og uforenlige forventinger til egen rolle skape det vi kaller rollestress. Det å ha liten innflytelse over egen arbeidssituasjon skaper stress og lite indre motivasjon for mange. Her er det mye å hente for å skape større arbeidsglede.

Hva er egentlig «work-life balance», og hvorfor dette er et viktig tema?
– Work-life balance er et ideal for å skape en balanse mellom arbeid og fritid. Rundt 50 prosent sier dette er en vanskelig balansegang fordi grensen mellom jobb og privatliv viskes ut. Mange er ikke 100 prosent fokusert på jobben når de jobber, og ikke så tilstede som de ønsker å være når de er hjemme. Det kan være uheldig i lengden.

Hva er de viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å skape arbeidsglede?
– Det første er å vise de ansatte tillit. Som vi vet: «tillit» blir det samme ordet enten du leser det framlengs eller baklengs. Det er viktig stimulere den ansattes indre motivasjon, det er punkt to. Det innebærer å sørge for grunnleggende psykologiske behov: Autonomi, tilhørighet og mestring. Dette henger sammen med det tredje grepet: Bemyndiggjørende ledelse virker. Fordel oppgaver og ansvar, men også muligheter og ressurser slik at den ansatte kan lykkes. Punkt fire: Gi flere tilbakemeldinger. Helst konstruktive og positive, selvsagt, men det er også bedre å gi en negativ tilbakemelding enn ingen. Da er vi inne på det femte grepet: Alle trenger anerkjennelse. Så gjelder det å gi tydelige krav og utfordringer. Dette har ofte langt større betydning for arbeidsgleden enn en firmahytte eller en bonus på slutten av året. Til slutt: Skap forutsigbarhet for de ansatte ved å peke ut retningen for virksomheten.

Hva sitter publikum igjen med etter et foredrag med deg?
– Jeg vil skape glede, inspirasjon og begeistring. Mine foredrag vil forhåpentligvis være påfyll for de ansatte, både faglig og menneskelig. Når alt kommer til alt er det faktisk så enkelt at hvis vi har det bra på jobb, så produserer vi mer. Sammen kan vi skape arbeidsglede, godt arbeidsmiljø og god lønnsomhet.

Jan-Martin Berge var én av tre nominerte til prisen ”Årets foredragsholder 2018” på Talerlisten. Du kan sende en uforpliktende forespørsel til Jan-Martin her.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS