bærekraft

Image by 95C from Pixabay

Redd verden og bli litt rikere

Alt henger sammen med alt, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Det er ingen tvil om at FNs 17 bærekraftmål vil påvirke oss alle. Men da gjelder det å se på dette som en unik mulighet til å bli bedre fremfor som en byrde.

Bærekraft – dette bør bedrifter passe seg for

– Mange bedrifter forsøker å fremstå som grønnere og mer ansvarlige enn de egentlig er. Hvis vi ikke passer oss, kommer markedsførerne til å ta livet bærekraften, sier klimaoptimist og foredragsholder Petter Gulli.

2024 © Talerlisten AS