markedsføring

Morten Brandt

Slik selger du best mulig, ikke mest mulig

– Salg handler ikke om å lyve eller å ha en skjult agenda, det handler om å levere verdi til dem vi selger til, sier superselger og foredragsholder Morten Brandt.

Magnus Strømnes Bøe

Slik blir du relevant og synlig for målgruppen

Vil du ha økt digital oppmerksomhet? Da er det spesielt to faktorer som er avgjørende for din synlighet: At du forstår kundereisen og at innholdet ditt er relevant for målgruppen. Les hvilke råd to av Norges fremst eksperter innen forbrukertrender og digital markedsføring gir.

”Hva virker – Effektiv kommunikasjon, påvirkning og rådgivning”.

Hva slags kommunikasjon virker?

Folks medievaner endrer seg stadig. For å nå målgruppen din må du vite hva de vil ha og hvordan de påvirkes av din kommunikasjon.

2024 © Talerlisten AS