pårørende

Hvordan overleve som pårørende?

Er du en hjelper gjennom ditt arbeide eller er du en omsorgsperson privat? Vi får en stadig viktigere jobb å gjøre. Hvordan mobilisere vår beste kunnskap og vårt hjertelag? Lytt til de som har gått foran deg i løypa for å overleve.

2024 © Talerlisten AS