Hvordan overleve som pårørende?

Publisert i Aktuelt av

Er du en hjelper gjennom ditt arbeide eller er du en omsorgsperson privat? Vi får en stadig viktigere jobb å gjøre. Hvordan mobilisere vår beste kunnskap og vårt hjertelag? Lytt til de som har gått foran deg i løypa for å overleve.

Skrevet av Randi Kveine, fagbokforfatter og sangartist.

Nylig måtte jeg spisse ørene da jeg så på nyhetene. For der stod Oslo kommunes helsebyråd frem på Dagsrevyen og takket oss pårørende. Robert Steen sa at vi var en ressurs som ble for lite anerkjent og at vi kom til å bli viktigere fremover. Hvem er dere? Hvorfor stiller dere opp? Hva kan samfunnet gjøre for å holde dere i gang? Politikerne stilte nye spørsmål.

Randi Kveine er en engasjerende foredragsholder som snakker om kommunikasjon og ledelse. Hun er aktuell for tiden med boken, Pårørendesjokket. Om hvordan pårørende kan navigere når sykdom inntreffer.
Randi Kveine er engasjerende foredragsholder som snakker om blant annet kommunikasjon og ledelse.

Blir vi pårørende sett på som bærekraftige?

Norge var snudd på hodet, det var Coronatid og pressekonferanser døgnet rundt. Plutselig befant jeg meg i en dobbeltrolle. Jeg hadde vært alzheimer-pårørende i 12 år, foredragsholder og endrings-coach for ledere i 25 år. Så kom takken til alle oss pårørende. Vi er 800 000 pårørende i Norge.

Pårørendealliansen har beregnet at det ville kostet samfunnet 40 milliarder i året å lønne det ubetalte arbeidet vi gjør. Tallet på pårørende har steget med Corona-pandemien. Pårørendes innsats er satt på dagsorden.

Vi velger ikke vår skjebne – men hvordan vi håndterer den

Alle har sin historie, jeg har min. Min svigerinne fikk alzheimer i en alder av 53 år. Det hjalp lite at både hun og jeg var spesialister på fagområdet internkommunikasjon. Læringskurven for min mann og meg ble bratt. Pårørende har ofte mer enn en omsorgsoppgave, livet byr på så mangt. Vi diskuterte hvordan vi skulle overleve det lange løpet. Undersøkelser viser at mange pårørende tar lite vare på seg selv. Vi savnet alt fra praktiske tips, formelle regler, oversikt over offentlige hjelpetilbud til strategier og verktøy for å takle våre egne følelser, sorgen, frustrasjonene og forvirringen. Kanskje du kjenner deg igjen?

Innsikt gir oversikt

I fremtiden vil mange stå i helt nye situasjoner som pårørende. Hvordan kan du ta vare på deg selv samtidig som du tar vare på de du hjelper? Dette er en balansekunst. Det er viktig at pårørende lærer seg å se sin egen hjelperrolle fra utsiden. Metaperspektiv dreier seg om å se situasjonen fra andre synsvinkler. Pårørende trenger praktisk og mental støtte til å møte og håndtere situasjonen på vegne av seg selv og den rammede. Forskning viser at gode mestringsstrategier er viktig for den psykiske helsen i en slik situasjon. Selv ble jeg både hjelpeapparatets og de pårørendes hjelper. Det kan du også bli. Min lange forskerferd gjennom min egen omsorgserfaring i nedover- og oppoverbakker, kommer nå andre til gode.

Bli hjelpeapparatets beste samhandlingspartner

Historiefortelling er effektivt. Ingen kan bestride din historie, for den har du opplevd. Tren på å fortelle din omsorgshistorie, hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Vil du være en sutrer eller en omsorgshelt? Valget er ditt.

Det finnes to type eksperter. De som har en lang utdanning og vi som har kjent pårørenderollen på kroppen. Vi opplevde et stort paradoks, med situasjoner der vi måtte veilede og hjelpe det profesjonelle hjelpeapparatet. Samhandlingen og kommunikasjonen mellom ulike tjenesteledd sviktet og vi satt gang på gang igjen med koordineringsansvaret.

Det er fullt mulig å skape grunnlag for godt samarbeid mellom den rammede, de pårørende og hjelpeapparatet rundt. Det profesjonelle hjelpeapparatet trenger at vi stiller opp med kloke hoder og varme hender. Vi som vet hvor skoen trykker kan:

Ingen omsorgsforløp er like, men fasene er ofte de samme. En fase hvor vi legger ut på en uønsket reise mens vi blindt nekter å ta inn over oss hva som skjer. Faser med vantro, bekymringer, forvirring eller den store stillheten etterpå. Er det lov å slippe til latteren løs og se det komiske i krevende situasjoner? Klart det er lov! Vi skal jo overleve.

Sykdom kan beskrives som en ubuden gjest. Derfor kan pårørenderollen være krevende. Lær deg kunsten å ta imot den ubudne gjesten på en måte som passer deg! Å overleve som pårørende dreier seg om å beherske denne kunsten.

«Undersøkelser viser at mange pårørende tar lite vare på seg selv.»

Denne artikkelen inngår i boken «Talertekster», med 66 tekster skrevet av foredragsholderne på Talerlisten under korona-krisen. Du kan bestille boken her.

Randi Kveine og Gisle Erlien er for tiden aktuell med boken Pårørendesjokket, hvor de tar opp hvordan pårørende kan navigere både følelser og praktiske problemstillinger. De holder også foredrag sammen om temaet. Du kan sende Randi Kveine en uformell forespørsel om foredrag her.

Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS