Foredrag om GDPR

GDPR, personvernforordningen, trådde i kraft mars 2018 og skal styrke personvernet. Hvilke forretningsmessige utfordringer har GDPR medført? Hvordan opptrer bedriften juridisk riktig i forhold til GDPR? Mange brenner inne med kompliserte spørsmål knyttet til personvern. Vi tilbyr foredragsholdere med juridisk kompetanse om GDPR, markedsføringsrett, pedagogikk og bruk av CRM. Klikk deg inn på profilene til foredragsholderne og bestill det foredraget som passer dine behov.

Jenny Sveen Hovda

Jenny Sveen Hovda

Advokat, spesialkompetanse innen immaterialrett, markedsføringsrett, personvern

2024 © Talerlisten AS