Hvordan gi bedre feedback? Tre ekspertråd.

Publisert i Aktuelt av

”Det viktigste næringslivet kan lære av toppidretten er tilbakemeldingskultur. Og den sterkeste erfaringen jeg har som trener gjennom et langt liv er at folk liker feedback. De liker å få tilbakemeldinger på det de driver med og jeg kjenner ingen unntak”.

Skrevet av Rita Enstad-Karlsen, kommunikasjonsrådgiver og ekspert på feedback.

Ordene kom fra den legendariske landslagstreneren Egil «Drillo» Olsen i et intervju med HR Norge. De fleste ledere vil nok være enig i at feedback er viktig. Men, det viser seg ikke alltid i praksis. For hver dag opplever tusenvis av norske arbeidstakere at den jobben de gjør hverken blir kommentert eller verdsatt. Som en ansatt sa til meg nylig:

 ”Jeg hører aldri noe…hverken ros eller ris, så jeg vet egentlig ikke hva sjefen synes om jobben jeg gjør. ”

Rita Enstad-Karlsen
Rita Enstad-Karlsen brenner for en sterk feedback-kultur på arbeidsplassen, fordi det er det som skal til for at vi jobber godt sammen, utvikler oss og presterer bedre.

Dette er dessverre et utbredt problem som går igjen i de årlige medarbeiderundersøkelsene. Når de ansatte har en følelse av at de blir tatt for gitt, ignorert eller møtt med taushet, kan de miste motivasjonen og prestere dårligere. I verste fall sier de opp.

Hvordan kan vi endre på det? Her tre tips til deg som er leder eller mellomleder.

1. Ta en tydeligere lederrolle

Hvor god er du på å gi feedback til dine medarbeidere på en skala fra 1 til 10? Dette spørsmålet stiller jeg alltid når jeg holder kurs. Svarene varierer fra 0 til 10. Noen legger til: Jeg kunne ha vært bedre.  – Jeg jobber med det. – Jeg sier daglig til meg selv at jeg skal skjerpe meg. 

I mine møter med ledere treffer jeg mange som er svært dyktige og gjør så godt de kan for å anerkjenne de ansatte. Likevel kan det være utfordrende å bygge en bærekraftig tilbakemeldingskultur hvis du ikke utarbeider en konkret plan for hvordan det skal gjennomføres.  

Løsningen kan være å få med alle i personalgruppen og delegere ansvaret videre utover i hele organisasjonen. Vær klar på at samtlige medarbeidere, inklusive deg, skal ha som mål å gi hverandre tydelige, åpne og vennlige tilbakemeldinger.

Skap et felles rosende miljø. Innfør nulltoleranse for baksnakking og si ærlig fra om det som irriterer eller ikke fungerer, direkte til den det gjelder. 

Kutt ut den årlige medarbeidersamtalen og ta heller jevnlige og effektive møter. Gjerne stående eller i forbifarten. Det gjelder å skape en lavterskel og feedback er fersk vare.

2. Gi positiv feedback

”Jeg har lagt merke til hvordan du tålmodig har hjulpet folk som sliter med digitale møter i disse dager. Til tross for tøffe tider har du ledet avdelingen med stødighet og godt humør og vi har oppnådd det målet vi satte oss for denne uken. Du har min fulle respekt. Tusen takk for strålende innsats!”

Det tar ca. 15 sekunder å levere en begrunnet positiv feedback. Og mer skal det faktisk ikke til før mottaker får den bekreftelsen som vil motivere til videre innsats. Det er viktig at feedbacken er ekte. Hvis du ikke mener det, så ikke si det. 

Som grunnregel bør det alltid være mer av de positive tilbakemeldingene enn de negative. 

3. Ikke vær redd for den korrigerende tilbakemeldingen

I et intervju forteller den tidligere landslagsspilleren Jahn Ivar Jakobsen, populært kalt Mini, om en spesiell feedback fra sin suksesstrener Nils Arne Eggen.

”Det verste var når han ropte: Mini, din forbanna lille dverg, nå springer du eller så kapper jeg av deg beina! – Og da løp jeg.”

I dag har den tøffe tonen måttet vike plassen for en mykere måte å gi feedback på. Det hører også med til denne historien at Eggen og Jakobsen hadde en uformell, spøkefull tone og stor gjensidig respekt. 

Som på fotballbanen, er den korrigerende tilbakemeldingen helt avgjørende for alle som jobber i team. Det vil alltid være noe som ikke fungerer, oppgaver som blir feil utført og personer som irriterer seg over hverandre. Da må vi si fra klart og tydelig, løse og lukke saken – og så gå videre.

Husk å forankre tilbakemeldingen i målsettinger, fokuser på sak, og ikke person. 

Unngå generell kritikk og vær helt konkret. Gi tilbakemeldingen med en gang problemet oppstår. Da forhindrer dere at det vokser seg stort og stygt.

Hold en hyggelig tone og vis din kollega at den negative tilbakemeldingen har en positiv hensikt. Feedback skal ikke svekke mottaker, men brukes som et springbrett til læring og vekst.

Jo mer dere praktiserer, jo lettere blir det. Gevinsten er et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte føler seg ivaretatt og sett – det beste utgangspunktet for å skape gode resultater.

«Det tar ca. 15 sekunder å levere en begrunnet positiv feedback.»

Denne artikkelen inngår i boken «Talertekster», med 66 tekster skrevet av foredragsholderne på Talerlisten under korona-krisen. Du kan bestille boken her. Du kan sende Rita Enstad-Karlsen forespørsel om foredrag her. Ta gjerne også kontakt med oss i skjemaet under, så får du raskt svar!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS