Ann Jeanette Heitmann

Helsesykepleier, familieterapeut og leder

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ann Jeanette Heitmann

Ann Jeanette Heitmann snakker om kommunikasjon, relasjonsbygging og formidler kunnskap og verktøy for å bedre familierelasjoner og sosiale fellesskap blant barn og unge. Hun er en inspirerende og kunnskapsrik foredragsholder som engasjerer og berører publikum! Hennes drivkraft er ønsket om at barn og ungdom skal vokse opp med en god og trygg selvfølelse og med stabile gode relasjoner til sine nærmeste. Ann Jeanette har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier, som helsesykepleier og familieterapeut. Hun står også bak podcasten Ungdomsforeldre. Mobbing, utenforskap og ensomhet hos barn er en tematikk hun har spisskompetanse på. Hvordan kan vi snu sosiale fellesskap på avveie? Arbeide systemisk og løsningsfokusert? Ann Jeanette deler kunnskap og konkrete verktøy som kan bidra til endring og bedring av sosiale fellesskap som for eksempel skoleklasser. Foredragene hennes egner seg både for foreldre, helsepersonell, lærere og ledere som jobber med familier, barn og tenåringer.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Ann Jeanette Heitmann

Fordi du er viktig - for tenåringsforeldre

Tenåringer står midt i den krevende balanseøvelsen det er å gå fra å være barn til å bli en selvstendig voksen. Hvordan kan vi voksne stå stødig ved deres side, være trygge og gode forbilder? Gjennom dette foredraget får foreldre kunnskap om hva de kan gjøre for å etablere og bevare en god relasjon til barna, samt øke deres selvfølelse og trygghet. Foreldre vil også få konkrete kommunikasjonsverktøy som kan bidra til å bedre familierelasjonene.

Fordi du er viktig - for helsepersonell

Hvordan arbeide systemisk og løsningsorientert i møte med barna og deres familier? Hvordan møte dem på en måte som gjør at de føler seg sett, ivaretatt og betydningsfulle samtidig som vi tilrettelegger for endring? Dette foredraget enger seg for helsesykepleiere og andre som jobber tett med barn og deres familier.

Fordi du er viktig - for tenåringer/ungdom

Hva kan du selv gjøre for å øke din trygghet og selvfølelse? Hva bidrar til at du kan tåle motstand, press og stress i skolehverdagen og blant venner bedre? Gjennom dette foredraget får tenåringer/ungdom kunnskap og verktøy som kan hjelpe dem til å stå stødigere i livet, forstå seg selv, tanker og følelser bedre.

2024 © Talerlisten AS