Ann Jeanette Heitmann

Lektor, helsesykepleier og familieterapeut

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ann Jeanette Heitmann

Ann Jeanette Heitmann snakker om kommunikasjon, relasjonsbygging og formidler kunnskap og verktøy for å bedre familierelasjoner og sosiale fellesskap blant barn og unge. Hun er en inspirerende og kunnskapsrik foredragsholder som engasjerer og berører publikum! Hennes drivkraft er ønsket om at barn og ungdom skal vokse opp med en god og trygg selvfølelse og med stabile gode relasjoner til sine nærmeste. Ann Jeanette har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier, som helsesykepleier og familieterapeut. Hun står også bak podcasten Ungdomsforeldre. Mobbing, utenforskap og ensomhet hos barn er en tematikk hun har spisskompetanse på. Hvordan kan vi snu sosiale fellesskap på avveie? Arbeide systemisk og løsningsfokusert? Ann Jeanette deler kunnskap og konkrete verktøy som kan bidra til endring og bedring av sosiale fellesskap som for eksempel skoleklasser. Foredragene hennes egner seg både for foreldre, helsepersonell, lærere og ledere som jobber med familier, barn og tenåringer.

Foredrag med Ann Jeanette Heitmann

Fordi du er viktig - for tenåringsforeldre

Tenåringer står midt i den krevende balanseøvelsen det er å gå fra å være barn til å bli en selvstendig voksen. Hvordan kan vi voksne stå stødig ved deres side, være trygge og gode forbilder? Gjennom dette foredraget får foreldre kunnskap om hva de kan gjøre for å etablere og bevare en god relasjon til barna, samt øke deres selvfølelse og trygghet. Foreldre vil også få konkrete kommunikasjonsverktøy som kan bidra til å bedre familierelasjonene.

Fordi du er viktig - for helsepersonell

Hvordan arbeide systemisk og løsningsorientert i møte med barna og deres familier? Hvordan møte dem på en måte som gjør at de føler seg sett, ivaretatt og betydningsfulle samtidig som vi tilrettelegger for endring? Dette foredraget enger seg for helsesykepleiere og andre som jobber tett med barn og deres familier.

Fordi du er viktig - for tenåringer/ungdom

Hva kan du selv gjøre for å øke din trygghet og selvfølelse? Hva bidrar til at du kan tåle motstand, press og stress i skolehverdagen og blant venner bedre? Gjennom dette foredraget får tenåringer/ungdom kunnskap og verktøy som kan hjelpe dem til å stå stødigere i livet, forstå seg selv, tanker og følelser bedre.

Ann Jeanette Heitmann har 13 vurderinger

Tore Hummelvoll

14. mars 2022

Tanum, Kjose og Berg menigheter (Den norske kirke)

6

Vi bestilte Ann Jeanette Heitmann til en kveld for foresatte til konfirmantene i Berg, Tanum og Kjose menigheter. Det var etter tips fra andre som hadde brukt henne til dette. Det var mange gode tilbakemeldinger fra foresatte etterpå; dette var en som kunne sine saker og det hun kom med var relevant for målgruppen.

Berit Andersen

20. mars 2020

Medietilsynet

5

Ann Jeanette var leid inn til å holde innlegg på Safer Internet Day 2020 om «Snakk med barna! – men hvordan gjør vi det egentlig. Vi er veldig godt fornøyd med innlegget. Ann Jeanette er autentisk og har god formidlingsevne. I en evaluering fra deltagerne etter arrangementet svaret 86 prosent at de var meget godt fornøyd eller fornøyd med hennes innlegg. Direkte tilbakemeldinger var «Heitmann var veldig god til å fortelle og formidle» og «Heitmann var godt forberedt».

FAU

4. mars 2020

Sagene Skole, Oslo

4.5

Ann Jeanette ble booket inn til foredrag – både for elev- og foreldregruppen – på Sagene Skole etter en periode med mye uro og ufordringer på ungdomstrinnet. FAU så det som viktig å bidra til å bedre forholdene.
Tilbakemeldinger fra elevgruppen har vært strålende, og enkelte foreldre fikk streng beskjed om at de bare hadde å innfinne seg på foreldreforedraget på kveldstid, for da kunne de kanskje få verktøy til å forstå hvor vanskelig det kan være å være ungdom:-) Foreldregruppen har også vært udelt positive i sin tilbakemelding, spesielt hvor fint det er å få noen verktøy når det gjelder kommunikasjon. Anbefaler å kjøre 2 foredrag slik vi hadde, så både ungdommene og vi foreldre har et felles utgangspunkt i etterkant. Mange fortrolige samtaler og refleksjoner kan komme ut av det!

Ester Borg Rasmussen

18. september 2019

Trysil frivilligsentral

6

Et jordnært, engasjerende og nært foredrag med konkrete tips om hvordan vi kan kommunisere med tenåringer. Ann Jeanette Heitmann formidlet en oppriktighet rundt at vi skal lykkes i dette. Foredraget kan absolutt anbefales.

Nina Millestad

7. mai 2019

Eikelia barnehage

6

Ann Jeanette Heitmann holdt foredrag for foreldre i Eikelia barnehage, på Eikelia – messen 27.4.2019 «Fordi du er viktig. Hvordan kan foreldre bidra til at barna blir robuste og trygge». Livsmestring er et viktig tema i rammeplanen, og Ann Jeanette formidlet budskapet på en ekte, engasjert og nærværende måte. Foreldrene var i etterkant svært fornøyde.
Anbefales på det varmeste!

Lo-Isa Pramlid

23. april 2019

FAU Kruseløkka ungdomsskola

6

FAU på Kruseløkke ungdomsskole hadde engasjert Ann Jeanette for at holde foredrag til foreldre. Det merkets at hun var vant til å stå på en scene. Hun var engasjert, nærværende og ekte i sin fremføring. Hun gav en fin fremstilling på hvordan du som foreldre kan møte din ungdom på en ikke dømmende og moralsk måte, men fortsatt med trygge, varme rammer.

Kjersti Lilleaasen

10. april 2019

FAU Ryenberget skole

6

Vi brukte Ann Jeanette til en foreldrekveld om foreldrerollen (fordi du er viktig!) på barne- og ungdomsskolen. Hun er en dyktig formidler, og ga flere gode tips til hvordan vi som foreldre kan møte, se og ivareta barna våre. Ann Jeanette brukte fine foiler, filmklipp og gode bilder i sitt foredrag, og svarte også på alle spørsmål og henvendelser i etterkant. Hun var også enkel og kommunisere med i forkant, og svarte raskt på henvendelsen.

Georg F. Ranhoff

17. mars 2019

FAU Bekkestua ungdomsskole

6

FAU på Bekkestua ungdomsskole arrangerte temadag der Ann Jeanette talte om «Gode relasjoner, trygghet og livsmestring». Det var eget opplegg for ungdommen i skoletiden med fokus på å inspirerer ungdommen til å være trygge på seg selv. Tema omhandlet også det å vise respekt, og å invitere til gode samtaler både med medelever og i relasjon til foreldre. På kvelden var det oppfølging for foreldrene, der vi ble utfordret på hvordan dialog vi har med våre barn som nå har blitt ungdommer. Elever har gitt tilbakemelding om at Ann Jeanette ga ord på hva de føler og at hun var konkret. Det ble gitt en oppgave til elevene og konkrete verktøy til foreldrene. Alt ble lagt til rette for at det Ann Jeanette ga av inspirasjon og verktøy kan tas med videre i hverdagen hos de mange familiene dette nådde ut til. Jeg vil anbefale Ann Jeanette for inspirasjon og konkrete verktøy til ungdom og ungdomsforeldre!

Mette Maseng

5. mars 2019

Psykisk helse /Hemsedal kommune

6

Ann Jeanett hadde foredrag; Den viktige og skjøre rollen som foreldre til ungdom. Vi hadde evalueringskjema og tilbakemeldingene som kom var VELDIG fornøyde. Måten hun delte sin kunnskap var flott. Det var en fin struktur, og mange gode konkrete innspill . Spesielt var det mange som fikk bekreftet viktigheten av ikke å ha løsninger for ungdommen, men bare lytte og være tilgjengelig. Vi hadde et punkt om de ønsket noe mer etter denne kvelden, og der har flere haket av på både grupper, og flere lignende temakvelder. Jeg vil absolutt anbefale det til andre.

Åshild Moen Arnesen,

11. november 2018

Kateket i Hobøl og Tomter menigheter

6

Vi inviterte Ann Jeanette til å snakke til konfirmantforeldre og
andre tenåringsforeldre i kommunen, og hun holdt et foredrag med
både kunnskap, varme, humor og stor gjenkjennelsesfaktor. Men aller
viktigst var det nok at hun ga tilhørerne konkrete verktøy til å
skape gode relasjoner med ungdommene våre, i en fase som kan være
utfordrende både for foreldre og tenåringer.

Sigrun Reinhardtsen

24. mai 2018

Uranienborg kirke

6

Ann Jeanette Heitmann var hos oss for å snakke til konfirmantforeldre, om å være ungdomsforeldre. Frivillig tilbud til foreldrene, men dette burde vært obligatorisk for alle som er foreldre! Superbra, og veldig viktig tema! Hun er en dyktig formidler, med gode og ærlige historier og eksempler, og med nyttige knagger å henge alt på. Anbefaler Ann Jeanette for alle som har med ungdommer å gjøre, -for å kunne være trygge og gode voksne som kan gi ungdommene større trygghet og livsmestring!

Anne Kristine Kolflaath

24. mai 2018

Forelder, Kristelig gymnasium

6

Var på foredraget «Tryggere voksne gir tryggere ungdom» i går på Sentralen med Ingrid Bruun og Ann Jeanett Heitmann. Det var et veldig bra og inspirerende foredrag med mange gode og praktiske tips! Foilene var veldig «freshe» og begge fikk frem budskapet på en god måte. Kan anbefales!

Karsten Degnes

5. februar 2018

Riska kirke

6

Vi hadde hyra inn Ann Jeanette til å snakke til konfirmantforeldre. Ho er tydelig, har gode relevante historier og er dyktig på å formidle inn til ei gruppe som trenger konkret hjelpemidler.Jeg vil helt klart anbefale ho inn mot denne gruppa! Det sier mye når folk kommer bort og gir ho en klem etterpå 🙂

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS