Anna Heumrønningen

Sosiale medier og annen digital kommunikasjon

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Anna Heumrønningen

Anna Heumrønningen er en dyktig og engasjert foredragsholder, som formidler teknisk innsikt på en enkel og forståelig måte. Anna holder foredrag, kurs og workshops innenfor temaene sosiale medier, nettsider og annen digital kommunikasjon på et strategisk, teknisk og operativt nivå. Hun kobler gjerne kunnskap om digitale og sosiale plattformer opp mot omdømmebygging, krisehåndtering og merkevarebygging. Foredragene tilpasses alltid publikum, og eksempler på tema kan være: – Digital strategi og måling av effekt – Omdømmebygging – Krisehåndtering – Innholdsmarkedsføring – Hvordan håndtere kritikk? – Den digitale kundeopplevelsen – Digitale trender – Nyhetsbrev som gir effekt – Nettsider som konverterer. Anna har blant annet holdt foredrag på konferansene Social Media Days 2017 og 2018 og Omdømmedagen 2018. Anna er fagansvarlig for digital kommunikasjon i kommunikasjonsbyrået Apeland. Hun jobber med å forme løsninger og innhold for ulike digitale plattformer.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Anna Heumrønningen

Slik tenker Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter

De sosiale mediene gjør stadig endringer i algoritmene. Dette får store konsekvenser for hvor mange man når ut til, og hvordan man bør jobbe for å få mest mulig effekt. Samtidig som det er viktig å forstå algoritmene, må man også forstå hva de sosiale mediene ønsker å oppnå, og hva folk egentlig vil ha. Kurset består av en kort, ikke-teknisk innføring i hvordan algoritmene fungerer og hva som skal til for å få god spredning i kanalene i dag.

Omdømmebygging i sosiale medier

Sosiale medier spiller en stadig viktigere rolle når forbrukere skal danne seg et bilde av en virksomhet. En fornøyd eller misfornøyd kunde som tidligere fortalte dette til noen få kjente, kan nå fortelle det til hele verden med noen få tastetrykk. Samtidig er kanalen som skapt for omdømmebygging. Vi ser på hva som driver omdømme, hvordan man kan benytte sosiale medier til å bygge et godt omdømme og hvordan man måler effekt av omdømmearbeidet.

Hvordan sette mål og måle effekt i sosiale medier?

Den største utfordringen for mange virksomheter er at det ikke finnes noen felles forståelse i organisasjonen for hva man skal oppnå og hvordan man måler suksess. De som jobber med sosiale medier har kanskje ikke god nok innsikt i selskapsstrategien, mens ledelsen ikke forstår hvordan sosiale medier kan bidra. Vi ser på hva som er viktig for sjefen, hvordan vi kan bruke sosiale medier for å bidra positivt på disse områdene, og hvordan vi kan måle effekten av aktivitetene vi gjør.

God kundebehandling i sosiale medier

Kundebehandling i sosiale medier kan være krevende. Samtidig forventer publikum i stadig større grad å få svar i alle kanaler. Vi ser på gode rutiner for håndtering av kritikk og nettroll, samt tips og strategier som kan bidra til å legge en demper på kritikken og snu misfornøyde kunder til ambassadører.

Digitale trender – hva betyr buzz-ordene og hvilke teknikker bør du satse på i dag?

Digital markedsføring har alltid vært preget av buzz-ord. Mens noen av trendene har forsvunnet, har andre blitt en naturlig del av markedsføringsmiksen. Få en oversikt over hvilke kanaler og teknikker som gir best effekt i dag.

Talerlisten mener

Anna er en stødig formidler med både lang og fersk førstehånds erfaring fra det hun snakker om, nemlig hvordan å jobbe systematisk og målrettet med digital markedsføring og sosiale medier. Hun er behagelig å høre på og legger vekt på å få fram praktiske konsekvenser for dem som hører på.

2024 © Talerlisten AS