Anne Aaby

Anne Aaby

Snakker om pro bono og mulighetene dette gir din bedrift

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Anne Aaby

Anne Aaby er utdannet samfunnsgeograf med urbanisering, innovasjon og globale byregioner som spesialisering. Hun har erfaring fra Gyldendal Undervisning og Den norske legeforening som kunnskapsformidler, redaktør, prosjektleder og fire år som konsulent. Anne har tidligere gründet kodeklubben.no sammen med Helge Astad og masterbloggen.no. De siste tre årene har Anne bygget en norsk pro bono-bevegelse. Fra å være under 100 konsulenter i Oslo som gjennomførte fem prosjekter i året, er nå Prospera en stiftelse med over 350 pro bono-konsulenter i Oslo, Stavanger og Bergen. Kompetansebasert frivillighet er en kapasitet det er stor etterspørsel etter, både blant konsulenter og sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner. Nå begynner også bedriftene å forstå avkastningen dette gir.

Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Anne Aaby

Hvordan kan pro bono-arbeid løse utfordringer for din organisasjon?

Uansett om du er en sosiale entreprenør eller ildsjel som er i ferd med å sjøsette din egen innsats for å løse et sosialt problem eller en veletablert organisasjon med god infrastruktur, økonomi og mange ansatte - er det lurt å vurdere pro bono for å nå dine nye mål. Vi forteller deg hvorfor og hvordan.

Hvordan skaper pro bono-program gevinst i din bedrift?

Pro bono som innsats i bedrifter vokser enormt globalt. Bedrifter som implementerer pro bono-program på en profesjonell måte der bedriftens forretningsmål og kjernekompetanse brukes som rettesnor opplever lojale ansatte, meningsfull kompetanseheving og bedre lokal tilknytning. Hvorfor er det slik, og hvordan utvikle pro bono program for bedrifter?

Hvorfor skyter pro bono-bevegelsen fart i Norge og i hele verden?

Pro bono-bevegelsen vokser globalt. Global Pro Bono Network som er en internasjonal sammenslutning av ledende pro bono-mellomledd har økt med 70% de siste to årene og globale standarder for pro bono-arbeid er i utvikling. Hvilken kapasitet representerer kompetansebasert frivillighet for samfunnet? Hva er potensialet i at konsulenter med spisskompetanse fra næringslivet braser sammen med de ideelle ildsjelenes engasjement og innsikt? Hvorfor øker både etterspørsel og tilbud av pro bono?

2024 © Talerlisten AS