Foredrag om Globalisering

Verden blir mindre og vi er mer avhengige av hverandre. Hva skjer med verdensøkonomien når enkeltaktører ilegger hverandre toll? Hvordan kan vi samarbeide om å nå klimamålene? Landegrensene blir mindre viktige og vi samhandler mer med nabolandene. På Talerlisten tilbyr vi foredragsholdere med unik kompetanse innenfor globalisering; eks-korrespondenter, samfunnsøkonomer, kommentatorer og forskere. Bestill et spennende foredrag om globalisering idag!

Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Anders Magnus

Konferansier, møteleder, foredrag om verden og USA

Anne Aaby

Anne Aaby

Snakker om pro bono og mulighetene dette gir din bedrift

2023 © Talerlisten AS