Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Globalisering

Verden blir mindre og vi er mer avhengige av hverandre. Hva skjer med verdensøkonomien når enkeltaktører ilegger hverandre toll? Hvordan kan vi samarbeide om å nå klimamålene? Landegrensene blir mindre viktige og vi samhandler mer med nabolandene. På Talerlisten tilbyr vi foredragsholdere med unik kompetanse innenfor globalisering; eks-korrespondenter, samfunnsøkonomer, kommentatorer og forskere. Bestill et spennende foredrag om globalisering idag!

Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Anne Aaby

Anne Aaby

Snakker om pro bono og mulighetene dette gir din bedrift

2020 © Talerlisten AS