Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kai Eide

Verden preges av kriger, farlige konfrontasjoner mellom stormakter – og klimakrise! Hvordan påvirkes norsk politikk og næringsliv? Er vi kraftfulle nok i den grønne omstillingen? Og hvordan sikrer vi grunnleggende samfunnsverdier, som nå er under press? Hvordan henger alt dette sammen? 

Kai Eide er en av Norges aller mest profilerte og erfarne diplomater. På kloss hold har han fulgt den kalde krigen, Balkan-krigene, konflikten i Midt-Østen og krigene i Afghanistan og Libya. De siste årene har han engasjert seg i norsk næringsliv og behovet for raskere omstilling. Han beskriver hvordan en turbulent omverden påvirker norske veivalg. 

Eide var Norges ambassadør i NATO, OSSE og i Sverige. Han var FNs utsending til Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Kosovo, samt styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer. Han er medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening. 

Book et foredrag med Kai Eide for å lære mer om de geopolitiske endringene vi ser, og hvordan disse kan påvirke Norge som nasjon, og bransjen du og dere opererer i.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kai Eide

En verden i brann! Hva betyr det for Norge?

Verden står i brann. Det er kriger i Ukraina og i Midt-Østen. USA og Kina er på kollisjonskurs. Klimakrisen blir stadig mer akutt. Og verden preges av store, globale krefter, som utfordrer stabiliteten i samfunnet vårt. Kan vi gjenskape en verdensorden, som kan skape tilstrekkelig stabilitet, eller må vi forberede oss på en verden preget av større uro og uforutsigbarhet?

Hvordan ivaretar Norge sine interesser i en turbulent verden?

Dette foredraget bygger på foredrag 1, men stiller spørsmålet om hvordan Norge – eller regioner i vårt land – kan svare på den globale utfordringen. Hvordan bør Norge reagere for å mestre de utfordringene de globale utfordringene skaper for oss? Hvordan skaper vi et levedyktig næringsliv for fremtiden, som kan sikre vår velferd?

Verdensledende eller sinke? Er Norge offensivt nok i omstillingen av norsk næringsliv?

Er Norge kraftfullt nok i omstillingen av norsk næringsliv? Vi er i en kritisk periode. «Gullalderen» er i ferd med å ta slutt. Hvordan sikrer vi at omstillingen i norsk næringsliv sikrer oss et godt grunnlag for å bevare velferdsstaten? Eller er det kanskje ikke mulig?

Hva skjer med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Hva skjer med verdiene våre? Står vi overfor en grunnleggende verdikamp mellom demokratiske og autoritære regimer? Hvordan kan vi forsvare våre verdier, som har ligget til grunn for vår samfunnsform? Og hvordan trues disse verdiene innenfra, gjennom økende ulikheter, frykt for globaliseringens konsekvenser og falske nyheter?

Ett liv i skuddlinjen!

Etter et liv i skuddlinjen: Fra Balkan til Afghanistan, Midt-Østen og Libya? Hva er lærdommene? Hvordan skapes fred – og hvordan kan vi bidra til å gjøre konfliktene enda verre? Eide reflekterer etter 50 års erfaring.

Kurs med Kai Eide

"Denne personen har jeg tillit til - og vil gjerne treffe igjen"?

Hvordan skapes en situasjon preget av tillit – der konflikt råder? Eide beretter om forhold til opprørsbevegelser i flere land. Men hvor forskjellig er egentlig denne erfaringen fra situasjoner vi alle møter hver dag – i arbeidsliv og i relasjoner mellom stater?

2024 © Talerlisten AS