Talerlisten
Kai Eide

Kai Eide

Tidligere ambassadør og FN-utsending | Akershus

Pris / 45 min

NOK 20.000,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 25.000,- (eks. mva)

Veldedighet

50% rabatt

Engelsk

Ja

Beskrivelse

Kai Eide er den eneste norske diplomaten, som har vært aktiv deltaker i alle faser av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk de siste 40 årene; fra den kalde krigen, gjennom Sovjetunionens oppløsning, Balkan-krigene, «krigen mot terror» og frem til den uforutsigbare situasjonen vi i dag står overfor. Eide har vært Norges ambassadør i NATO, OSSE og i Stockholm, samt statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har vært FNs utsending i Afghanistan, Bosnia-Herzegovina og Kosovo. Den siste tiden har han vært spesielt opptatt av Trumps USA, de store endringene i global maktbalanse, globaliseringens utfordringer og truslene mot liberale demokratier. Tiden i Afghanistan har Eide beskrevet i boken «Høyt Spill om Afghanistan». Sammen med Thorvald Stoltenberg skrev han boken «De Tusen Dagene» om megling på Balkan. Han har forfattet publikasjoner om temaer fra innovasjon til konfliktløsning og samtaler med Taliban. Eide er en meget brukt foredragsholder i og utenfor Norge.

Foredrag

Fra den kalde krigen til global turbulens

Foredraget er en gjennomgang av ulike faser i norsk sikkerhetspolitikk fra den kalde krigen frem til dagens verdensbilde, sett gjennom Eides egne øyne og basert på hans egne erfaringer - med underholdende og spennende anekdoter fra møter med ledende politikere fra ulike deler av verden. Hva er de norske erfaringene og hvordan bør vi møte de nye utfordringene?

Hva gjorde vi galt i Afghanistan? Og hvordan kan verdenssamfunnet bli mer effektivt i fremtiden?

I foredraget går Eide gjennom sine erfaringer - på godt og vondt - fra Afghanistan og andre konfliktområder, hvor han har vært engasjert. Han forteller om diskusjoner med president Karzai og vanlige amerikanere, med president Bush og andre verdensledere. Eide summerer opp lærdommene fra det internasjonale samfunnets innsats og hvordan det er mulig å unngå å gjenta de samme feilene - enda en gang.

Skal vi snakke med "terrorister"?

Eide har betydelig erfaringer fra samtaler med blant annet Taliban. Han beskriver samtaler han har hatt, feil som er begått og tar for seg hvorfor det er viktig å samtale med opprørsbevegelser - der det overhodet er mulig. Etter Eides oppfatning har det internasjonale samfunnet lagt langt større vekt på militærmakt enn på politisk dialog, noe han mener er en hovedårsak til at konfliktene aldri tar slutt.

Norges vei i en turbulent og uforutsigbar verden

Foredraget er konsentrert om en beskrivelse av den turbulente verden vi i dag opplever, en verden som er mer delt enn noen gang, preget av sentrifugale krefter og hvor sentrale verdier og institusjoner er under sterkt press. Eide gir sitt syn på hvordan norsk politikk bør formes i en slik situasjon. Hans synspunkter er blant annet basert på fire måneders opphold i Washington etter valget av president Trump, samt omfattende kunnskaper om mange av de andre av dagens hovedaktører.

Globaliseringen - hvordan påvirker den oss? Hvordan skal vi ligge fremst i konkurransen og samtidig unngå et større "utenforskap" i samfunnet?

Her går Eide gjennom de store endringene globaliseringen skaper i vestlige samfunn - gjennom ny teknologi og sterkere konkurranse. Hans synspunkter er basert på sterk tro på at Norge må ligge langt fremme i innovasjon og globalisering, men samtidig forhindre sterkere skillelinjer og økt "utenforskap" i det norske samfunnet. Hva kreves av oss for å lykkes? Er vi gode nok til å presentere oss i utlandet? Hvordan skal vi forhindre at globaliseringen skaper nye spenninger i samfunnet vårt?

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2018 Talerlisten AS