Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kai Eide

Hvordan forholder vi oss til en tilspisset konfrontasjon mellom stormaktene? Har Norge en god nok strategi for omstilling til ny, konkurransedyktig eksport? Hvordan sikrer vi grunnleggende verdier, som den solidariteten Norge har vært preget av? Og hvordan henger alt dette sammen?

Kai Eide er en av Norges aller mest profilerte og erfarne diplomater. Han har sett den sikkerhetspolitiske utviklingen fra kald krig til Afghanistan-konflikt og «krig mot terror» på kloss hold. De siste årene har han engasjert seg sterkt i næringspolitikk og behovet for raskere omstilling av norsk økonomi. Nå viser han sammenhengene mellom en dramatisk global utvikling og norske veivalg. Eide var Norges ambassadør i NATO, OSSE og Sverige, samt FNs utsending i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Nå er han styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), og  rådgiver i firmaet Wergeland/Apenes.

Book et foredrag med Kai Eide nå for å lære mer om de geopolitiske endringene vi ser, og hvordan disse kan påvirke oss.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kai Eide

Europa i krig. Hva betyr det for Norge?

Europa er i krig. USA og Kina er på kollisjonskurs. I tillegg preges verden av store, globale krefter, som utfordrer stabiliteten i samfunnene våre. Kan vi i en slik situasjon mestre klimakrisen? Og hva betyr det for norsk økonomi? Kan vi gjenskape en slags «verdensorden» eller må vi forvente tiår med uro og strid?

Er Norge offensivt nok i omstillingen av norsk næringsliv?

Vi betrakter oss selv ofte som "verdensledende" innenfor en rekke felter. Er det riktig? Næringslivet advarer: Vi ligger etter på sentrale felter. Norge må gjennom en ny-industrialisering og øke fastlands-eksporten dramatisk for å bevare velferden. Konkurransen er hardere enn vi noen gang had opplevd. Er vi offensive nok i den økonomiske omstillingen? Har vi gode nok virkemidler? Kan vi samarbeide bedre i en nordisk storregion?

Hvor går Afghanistan etter Talibans maktovertakelse?

Taliban har tatt over makten. Afghanistan står overfor en humanitær, økonomisk og politisk krise. Hvor går landet nå, med hensyn til kvinners rettigheter, ytringsfrihet, demokrati, utvikling? Og hvordan kunne sammenbruddet skje så raskt? Kan vi forvente tiår med undertrykking? Eller en ny borgerkrig? Og hvordan kan ekstremisme spre seg til nabolandene - Kina, Russland og Sentral-Asia? Hva kan det internasjonale samfunnet lære? Hva kan vi selv gjøre?

Hva skjer med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Europa er i krig. Kina vokser frem som den nye autoritære supermakt. Står vi overfor en grunnleggende verdikamp mellom demokratier og autoritære regimer? Hvordan kan vi forsvare verdiene våre og møte truslene mot vår samfunnsform? Den kommer ikke bare utenfra, men også innenfra, gjennom økende ulikheter, frykt for globaliseringen, klimakrise, pandemi, falske nyheter og sviktende tro på vitenskapen. Hvordan bevarer vi den nordiske modellen og solidariteten i samfunnet vårt?

Ett liv i skuddlinjen!

Eide beretter om sine erfaringer fra Afghanistan og fra andre konflikter på Balkan, i Libya og Midt-Østen. Og om 11 år i NATO. Hvor gikk vi feil? Han forteller om møter med Bush, Biden, Karzai, Merkel, Arafat og Sharon. Og han beskriver hvor krevende det er å få samfunn ut av lange konflikter. Foredraget er preget av egne opplevelser i fremmede samfunn. Hvilke lærdommer kan vi trekke? Hvordan kan det internasjonale samfunnet og Norge bli bedre til å møte utfordringene i sårbare stater?

Kurs med Kai Eide

"Denne personen har jeg tillit til - og vil gjerne treffe igjen"?

Tillit og det å forstå - selv om det ikke betyr akseptere - er nøkkelbegreper i enhver kommunikasjon. Og kommunikasjon blir stadig viktigere i forhandlinger, enten det er i konkurransen om markeder eller uenighet mellom stater. Har vi evnen til å lytte ? Og evnen til å forstå andre kulturer og synspunkter? Hvordan kan vi sørge for at et møte blir en erfaring som huskes av "motparten" - på en positiv måte?. Dette er nordmenn ikke alltid gode på. Hvordan kan vi bli bedre?

2023 © Talerlisten AS