Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Kai Eide

Kai Eide tar dere med på en geopolitisk reise i en turbulent verden: Gjennom kriger og rivalisering mellom stormakter, global oppvarming og grønn omstilling, revolusjonerende teknologi og økende proteksjonisme. Aldri har menneskeheten vært konfrontert med så store utfordringer. Kan politikerne gjenvinne styringsevnen og mestre oppgavene? Og hvordan påvirkes Norge av turbulensen rundt om i verden?

Eide er en av Norges aller mest profilerte og erfarne diplomater. Hans erfaring strekker seg fra tidlige forhandlinger mellom øst og vest på 1970-tallet, via Balkan-krigene og Midtøsten til krigen i Libya. Eide har vært Norges ambassadør i NATO, OSSE og Sverige, samt statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har ledet FNs arbeid i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Kosov.

De siste årene har han også engasjert seg sterkt i norsk næringsliv, blant annet som styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer for å styrke norsk-svensk samarbeid innen sikkerhetspolitikk og grønn industri.

Ønsker du å lære mer om de geopolitiske endringene vi står overfor, og hvordan disse kan påvirke Norge som nasjon og den bransjen du opererer i? Da bør du definitivt vurdere å booke et foredrag med Kai Eide. Hans perspektiver kan gi deg verdifull innsikt og inspirasjon.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kai Eide

En verden i brann! Hva betyr det for Norge?

Verden står i brann. Det er kriger i Ukraina og i Midt-Østen. USA og Kina er på kollisjonskurs. Klimakrisen blir stadig mer akutt. Og verden preges av store, globale krefter, som utfordrer stabiliteten i samfunnet vårt. Kan vi gjenskape en verdensorden, som kan skape tilstrekkelig stabilitet, eller må vi forberede oss på en verden preget av større uro og uforutsigbarhet?

Hvordan ivaretar Norge sine interesser i en turbulent verden?

Dette foredraget bygger på foredrag 1, men stiller spørsmålet om hvordan Norge – eller regioner i vårt land – kan svare på den globale utfordringen. Hvordan bør Norge reagere for å mestre de utfordringene de globale utfordringene skaper for oss? Hvordan skaper vi et levedyktig næringsliv for fremtiden, som kan sikre vår velferd?

Verdensledende eller sinke? Er Norge offensivt nok i omstillingen av norsk næringsliv?

Er Norge kraftfullt nok i omstillingen av norsk næringsliv? Vi er i en kritisk periode. «Gullalderen» er i ferd med å ta slutt. Hvordan sikrer vi at omstillingen i norsk næringsliv sikrer oss et godt grunnlag for å bevare velferdsstaten? Eller er det kanskje ikke mulig?

Hva skjer med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Hva skjer med verdiene våre? Står vi overfor en grunnleggende verdikamp mellom demokratiske og autoritære regimer? Hvordan kan vi forsvare våre verdier, som har ligget til grunn for vår samfunnsform? Og hvordan trues disse verdiene innenfra, gjennom økende ulikheter, frykt for globaliseringens konsekvenser og falske nyheter?

Ett liv i skuddlinjen!

Etter et liv i skuddlinjen: Fra Balkan til Afghanistan, Midt-Østen og Libya? Hva er lærdommene? Hvordan skapes fred – og hvordan kan vi bidra til å gjøre konfliktene enda verre? Eide reflekterer etter 50 års erfaring.

Kurs med Kai Eide

"Denne personen har jeg tillit til - og vil gjerne treffe igjen"?

Hvordan skapes en situasjon preget av tillit – der konflikt råder? Eide beretter om forhold til opprørsbevegelser i flere land. Men hvor forskjellig er egentlig denne erfaringen fra situasjoner vi alle møter hver dag – i arbeidsliv og i relasjoner mellom stater?

2024 © Talerlisten AS