Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Fra 20.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kai Eide

Kai Eide er en av Norges aller mest profilerte og erfarne diplomater. Han har sett den sikkerhetspolitiske utviklingen fra kald krig til Afghanistan-konflikt og «krig mot terror» på kloss hold. De siste årene har han engasjert seg sterkt i næringspolitikk og behovet for raskere omstilling av norsk økonomi. Nå viser han sammenhengene mellom den globale utviklingen og norske veivalg. Hvordan forholder vi oss til en tilspisset konfrontasjon mellom stormaktene? Har Norge en god nok strategi for omstilling til ny, konkurransedyktig eksport etter «gullalderen»? Hvordan sikrer vi grunnleggende verdier, som den solidariteten Norge har vært preget av? Og hvordan henger alt dette sammen? Eide var Norges ambassadør i NATO, OSSE og Sverige, samt FNs utsending i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Han er styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Eide er medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening og rådgiver i firmaet Wergeland/Apenes.

Foredrag med Kai Eide

Etter Pandemien - en delt verden av splittede nasjoner?

Foredraget beskriver hvordan pandemien forsterker utviklingen mot en delt verden. Rivaliserende stormakter og samfunnsmodeller står mot hverandre med økende fare for store konflikter. Dialogen virker død. Samtidig slites mange nasjoner av bitter indre strid, populisme og polarisering. Globaliseringens motkrefter er på fremmarsj. Styringsevnen vår svekkes. Hvordan kan vi møte stor utfordringer, som klimakrisen? Og hvordan skal Norge samle krefter til en økonomisk omstilling, som sikrer velferden?

Er Norge offensivt nok i omstillingen av norsk næringsliv?

Globaliseringen skaper stadig større utfordringer - gjennom ny teknologi og knallhard konkurranse. Norge må øke fastlands-eksporten dramatisk for å bevare velferden. Men vi taper stadig markedsandeler. Er vi offensive nok i den økonomiske omstillingen? Har vi gode nok virkemidler? Kommuniserer vi godt nok? Kan vi samarbeide bedre i en nordisk storregion? Hvordan kan vi forhindre at større ulikheter i samfunnet gjør det vanskeligere å konkurrere effektivt og å bevare den nordiske modellen?

Skal vi snakke med "terrorister"?

Eide har betydelig erfaringer fra samtaler med blant annet Taliban - fra 2008 og helt til 2019 - og med andre opprørsbevegelser. Han beskriver feil som er begått og hvorfor det er viktig å samtale med opprørsbevegelser. Han bruker eksempler fra fredsprosesser i Afghanistan, Midt-Østen, i Colombia og fra Balkan. Etter Eides oppfatning har det internasjonale samfunnet lagt langt større vekt på militærmakt enn på politisk dialog, noe han mener er en hovedårsak til at konfliktene aldri tar slutt.

Hva skjer med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Eide er opptatt av at vi alle har et vel fungerende verdimessig kompass, som kan sette oss i stand til å møte trusselen mot våre grunnleggende verdier. Hvordan bevarer vi solidariteten i samfunnet vårt? Hvordan kan vi mobilisere til forsvar for våre verdier? Aldri har de sentrifugale kreftene i verdenssamfunnet vært så sterke og aldri har grunnleggende verdier stått under slikt press. Står vi overfor en ny global konkurranse mellom ulike samfunnsmodeller? Hvordan møter vi den?

I skuddlinjen!

Eide beretter om sine erfaringer fra Afghanistan og fra andre konflikter på Balkan, i Libya og Midt-Østen. Hvor tok vi feil? Han forteller om møter med ledere, som Bush, Karzai, Merkel, Arafat og Sharon. Og han beskriver hvor krevende det er å få samfunn ut av lange konflikter. Foredraget er preget av egne opplevelser i fremmede samfunn. Hvilke lærdommer kan vi trekke? Hvordan kan det internasjonale samfunnet og Norge bli bedre til å møte utfordringene i sårbare stater?

Kurs med Kai Eide

"Denne personen har jeg tillit til - og vil gjerne treffe igjen"?

Vi husker svært få mennesker vi har hørt eller samtalt med. Hvordan kan du sikre at du er en av de få? En undersøkelse av Innovasjon Norge i 2018 viste at nordmenn er gode på produkt, men dårligere på kommunikasjon. Og kommunikasjon blir stadig viktigere i konkurransen om markeder. Uttrykk som tillit og respekt står sentralt. De er nært knyttet til lytteevne og anerkjennelse. Hvordan kan vi sørge for at ett møte blir mer enn nettopp det - gjennom bedre forberedelser og bedre oppfølging?

Kai Eide har 8 vurderinger

Rolf Nesteng

24. januar 2020

Sarpsborgseniorakademi

6

Kai Eide trakk fullt hus i Filadelfiakirken, 22. januar 2020, med sitt foredrag “Med turbulens på alle kanter – hvordan navigerer Norge“. Med sin enorme kunnskap og karismatiske formidlingsevne hevet Kai Eide forsamlingens viten og kunnskap om stormaktenes påvirkning av verdenssamfunnet. Kai Eide er ønsket tilbake ved en senere anledning.

Jonas Bergan Draege

29. desember 2019

Universitetet i Oslo

6

Kai Eide har i tre år vore gjesteforeleser på mitt kurs «International Politics» ved Universitetet i Oslo. Han leverte eit svært engasjerande og innhaldsrikt foredrag, og delte mykje frå hans diplomatiske karriere. Han skapte stort engasjement blant studentane, og mange av dei stilte seg i kø etterpå for oppfølgingsspørsmål. Eg tilrår Kai Eide som forelesar på det varmaste.

Karin Hjerten

5. november 2019

Marketing Manager Nordics, Aberdeen Standard Investments

6

Kai Eide höll en fantastisk och engagerande presentation och hans föredrag lockade till mycket eftertanke men även skratt. Det var väldigt intressant att höra hans tankar om dåtid, nutid och framtid.

Ann Marchioro

10. oktober 2019

GCE NODE

6

Engasjerende og kunnskapsrikt foredrag av Kai Eide under GCE NODEs flaggskip-arrangement The Future of Energy under Arendalsuka 2019. Eide imponerer med overblikk og evne til å formidle storpolitikk på en forståelig måte.

Guro Elise Berg

2. juli 2019

Sarpsborg kommune

6

Kai Eide fascinerte publikum ved å dele kunnskap og erfaringer på en varm og troverdig måte. Han briljerer i rollen både som samtalepartner og debattdeltaker, og har en tilstedeværelse som sjarmerer panelet så vel som publikum.

Konsernsjef Sverre Thornes

26. mars 2019

KLP Kommunekonferansen 2019

6

Kai Eides solide kunnskap og erfaring, og hans gode formidlingsevne, gjorde foredraget hans til et av de som virkelig løftet konferansen vår.

Torleif R. Hamre

26. mars 2019

Førstekonservator Eidsvoll 1814

6

Kai Eide forener på mesterlig vis stringent analyse og medrivende fortellinger fra sitt eget virke i toppdiplomatiets tjeneste.

Thor-Erik Fjellvang

23. november 2018

Programansvarlig i Kulturkirken Jakob

6

Kai Eide er en engasjerende, vidsynt og svært kunnskapsrik foredragsholder. En skjellsettende kveld i Kulturkirken Jakob den 17. oktober.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS