Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Kai Eide

Kai Eide er en av Norges aller mest profilerte og erfarne diplomater. Han har sett den sikkerhetspolitiske utviklingen fra kald krig til Afghanistan-konflikt og «krig mot terror» på kloss hold. De siste årene har han engasjert seg sterkt i næringspolitikk og behovet for raskere omstilling av norsk økonomi. Nå viser han sammenhengene mellom den globale utviklingen og norske veivalg. Hvordan forholder vi oss til en tilspisset konfrontasjon mellom stormaktene? Har Norge en god nok strategi for omstilling til ny, konkurransedyktig eksport etter «gullalderen»? Hvordan sikrer vi grunnleggende verdier, som den solidariteten Norge har vært preget av? Og hvordan henger alt dette sammen? Eide var Norges ambassadør i NATO, OSSE og Sverige, samt FNs utsending i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Han er styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Eide er medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening og rådgiver i firmaet Wergeland/Apenes.

Foredrag med Kai Eide

Med turbulens på alle kanter: Hvordan navigerer Norge?

Foredraget beskriver hvordan verden preges av sterke, globale krefter, som utfordrer oss alle og som ikke kan "fanges" i en slags "verdensorden". Forholdet mellom stormaktene preges av rivalisering. Styringsevnen vår er svekket - nasjonalt og globalt. Makter vi å gjenskape en tid med samarbeid eller må vi forvente et tiår med strid og kaos? Hvordan kan da vi møte store utfordringer - og særlig klimakrisen? Og hvordan kan Norge møte disse gigantiske utfordringene og sikre velferd og trygghet?

Er Norge offensivt nok i omstillingen av norsk næringsliv?

Globaliseringen og klimakrisen skaper stadig større utfordringer - og knallhard konkurranse om nye næringer. Norge må gjennom en ny-industrialisering og øke fastlands-eksporten dramatisk for å bevare velferden. Er vi offensive nok i den økonomiske omstillingen? Har vi gode nok virkemidler? Kommuniserer vi godt nok? Kan vi samarbeide bedre i en nordisk storregion? Hvordan kan vi forhindre at større ulikheter i samfunnet nå gjør det vanskeligere å konkurrere og å bevare den nordiske modellen?

Hvor går Afghanistan?

De dramatiske endringene i Afghanistan - med Talibans maktovertakelse - reiser en rekke spørsmål: Hvor går landet nå, med hensyn til sultkatastrofe, kvinners rettigheter, ytringsfrihet, demokrati, utvikling? Og hvordan kunne sammenbruddet skje så raskt? Hvem har ansvaret? Hva kan det internasjonale samfunnet lære? Kan vi forvente tiår med undertrykking? Eller en ny borgerkrig? Og hvordan kan ekstremisme spre seg til nabolandene - Kina, Russland og Sentral-Asia?

Hva skjer med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Står vi overfor en ny og grunnleggende verdikamp mellom demokratier og autoritære regimer? Hvordan kan vi forsvare verdiene våre og møte truslene mot vår samfunnsform? Den kommer ikke bare utenfra, men også innenfra, gjennom økende ulikheter, frykt for globaliseringen, klimakrise, pandemi.falske nyheter og sviktende tro på vitenskapen. Eide er opptatt av at vi må ha et solid verdimessig kompass, Hvordan bevarer vi solidariteten i samfunnet vårt? Hvordan kan vi ta vare på den nordiske modellen?

Ett liv i skuddlinjen!

Eide beretter om sine erfaringer fra Afghanistan og fra andre konflikter på Balkan, i Libya og Midt-Østen. Hvor gikk vi feil? Han forteller om møter med ledere, som Bush, Biden, Karzai, Merkel, Arafat og Sharon. Og han beskriver hvor krevende det er å få samfunn ut av lange konflikter. Foredraget er preget av egne opplevelser i fremmede samfunn. Hvilke lærdommer kan vi trekke? Hvordan kan det internasjonale samfunnet og Norge bli bedre til å møte utfordringene i sårbare stater?

Kurs med Kai Eide

"Denne personen har jeg tillit til - og vil gjerne treffe igjen"?

Tillit er nøkkelbegrepet i enhver samhandling mellom mennesker. Kommunikasjon blir stadig viktigere i forhandlinger, enten det er i konkurransen om markeder eller uenighet mellom stater. Tillit og respekt står sentralt. De er knyttet til lytteevne og anerkjennelse. Hvordan kan vi sørge for at et møte blir en erfaring som huskes - ikke bare et kort treff? Undersøkelser viser at dette er nordmenn ikke gode på. Hvordan kan vi bli bedre i forberedelser, gjennomføring og oppfølging? Og skape tillit?

Kai Eide har 9 vurderinger

Natalia Muscher

2. oktober 2021

Sopra Steria

6

Kai Eide holdt et svært interessant og lærerikt foredrag for oss, som bidro til at vi løftet blikket utover og så arbeidet vårt i en større kontekst. Eide delte kunnskap og erfaringer fra eget arbeid, og kombinert med hans fantastiske formidlingsevne ble foredraget veldig godt mottatt blant deltakerne.

Rolf Nesteng

24. januar 2020

Sarpsborgseniorakademi

6

Kai Eide trakk fullt hus i Filadelfiakirken, 22. januar 2020, med sitt foredrag “Med turbulens på alle kanter – hvordan navigerer Norge“. Med sin enorme kunnskap og karismatiske formidlingsevne hevet Kai Eide forsamlingens viten og kunnskap om stormaktenes påvirkning av verdenssamfunnet. Kai Eide er ønsket tilbake ved en senere anledning.

Jonas Bergan Draege

29. desember 2019

Universitetet i Oslo

6

Kai Eide har i tre år vore gjesteforeleser på mitt kurs «International Politics» ved Universitetet i Oslo. Han leverte eit svært engasjerande og innhaldsrikt foredrag, og delte mykje frå hans diplomatiske karriere. Han skapte stort engasjement blant studentane, og mange av dei stilte seg i kø etterpå for oppfølgingsspørsmål. Eg tilrår Kai Eide som forelesar på det varmaste.

Karin Hjerten

5. november 2019

Marketing Manager Nordics, Aberdeen Standard Investments

6

Kai Eide höll en fantastisk och engagerande presentation och hans föredrag lockade till mycket eftertanke men även skratt. Det var väldigt intressant att höra hans tankar om dåtid, nutid och framtid.

Ann Marchioro

10. oktober 2019

GCE NODE

6

Engasjerende og kunnskapsrikt foredrag av Kai Eide under GCE NODEs flaggskip-arrangement The Future of Energy under Arendalsuka 2019. Eide imponerer med overblikk og evne til å formidle storpolitikk på en forståelig måte.

Guro Elise Berg

2. juli 2019

Sarpsborg kommune

6

Kai Eide fascinerte publikum ved å dele kunnskap og erfaringer på en varm og troverdig måte. Han briljerer i rollen både som samtalepartner og debattdeltaker, og har en tilstedeværelse som sjarmerer panelet så vel som publikum.

Konsernsjef Sverre Thornes

26. mars 2019

KLP Kommunekonferansen 2019

6

Kai Eides solide kunnskap og erfaring, og hans gode formidlingsevne, gjorde foredraget hans til et av de som virkelig løftet konferansen vår.

Torleif R. Hamre

26. mars 2019

Førstekonservator Eidsvoll 1814

6

Kai Eide forener på mesterlig vis stringent analyse og medrivende fortellinger fra sitt eget virke i toppdiplomatiets tjeneste.

Thor-Erik Fjellvang

23. november 2018

Programansvarlig i Kulturkirken Jakob

6

Kai Eide er en engasjerende, vidsynt og svært kunnskapsrik foredragsholder. En skjellsettende kveld i Kulturkirken Jakob den 17. oktober.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS