Kai Eide

Kai Eide

Tidligere ambassadør og FN-utsending

Fra 20.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kai Eide

Kai Eide er trolig den eneste nordmann som selv har vært aktiv i alle faser av europeisk sikkerhetspolitikk siden 1975; kald krig, avspenning, Sovjetunionens fall, Balkan-krigene, «krigen mot terror» og dagens kamp om den liberale orden. Nå er han opptatt av hvordan Norge kan møte turbulensen som omgir oss; dramatiske endringer i den globale maktbalansen, manges uro over globalisering, migrasjon og polarisering i vestlige samfunn – samt trusselen mot grunnleggende verdier. Eide har vært Norges ambassadør i NATO, OSSE og Stockholm, og statssekretær hos Statsministeren. Han har vært FNs utsending i Afghanistan, Bosnia-Herzegovina og Kosovo og sett konfliktene i Libya, Sahel og Midt-Østen. Den siste tiden har han engasjert seg sterkt i innovasjon og omstilling . Årene i Afghanistan beskrev Eide i boken «Høyt Spill om Afghanistan». Med Thorvald Stoltenberg skrev han «De Tusen Dagene» om krigen på Balkan. Nylig sto han bak et norsk-svensk prosjekt – «The Nordics – Partners in Innovation».

Foredrag

Med turbulens på alle kanter - hvor går Norges vei?

Foredraget beskriver hvordan dramatiske endringer i maktbalansen påvirker oss; Trumps uforutsigbarhet, Chinas globale fremmarsj, Russlands aggressive politikk og Europas dype splittelse. Samtidig står verden overfor store utfordringer, gjennom migrasjon, klima, cyberangrep, terrorisme. Og ikke minst: Globaliseringen oppfattes av mange som et eliteprosjekt. Verden er splittet, sentrifugale krefter er sterke og verdier under press. Politikken mister styringen. Hvordan skal Norge navigere?

Globaliseringen er gått inn i en ny fase - den digitale revolusjonen. Hva nå med verdiene våre? Er vi beredt til å forsvare dem?

Globaliseringen skaper raske omveltninger i samfunnene våre - gjennom ny teknologi og sterkere konkurranse. Hvordan kan vi forhindre at det blir større skillelinjer i vårt eget samfunn og at folk vender seg mot globaliseringen? Eide beskriver den politiske polariseringen i mange vestlige samfunn og viktigheten av å forsvare liberale verdier.

Skal vi snakke med "terrorister"?

Eide har betydelig erfaringer fra samtaler med blant annet Taliban - fra 2008 og helt til 2018. Han beskriver samtaler han har hatt, feil som er begått og tar for seg hvorfor det er viktig å samtale med opprørsbevegelser. Han bruker eksempler fra fredsprosesser i Afghanistan, Midt-Østen, i Colombia og fra Balkan. Etter Eides oppfatning har det internasjonale samfunnet lagt langt større vekt på militærmakt enn på politisk dialog, noe han mener er en hovedårsak til at konfliktene aldri tar slutt.

En verden med nye trusler mot vår sikkerhet? Kan vi lære noe av de siste 40årene?

Kan fortiden gi oss holdepunkter i i utformingen av politikken fremover? I lys av Trumps nye politikk ser Eide på hvilke erfaringer vi har gjort de siste tiårene - fra den kalde krigen frem til dagens verdensbilde. Hvilke lærdommer kan vi trekke av feilgrep og av seire? Han bruker sine egne erfaringer og anekdoter fra møter med politiske ledere, som Bush, Merkel, Karzai, Arafat og Milosevic.

I skuddlinjen!

Eide beretter om sine erfaringer fra Afghanistan og fra andre konflikter på Balkan, i Libya og Midt-Østen. Han forteller om møter med ledere, som Bush, Karzai, Merkel, Arafat og Sharon. Og han beskriver hvor krevende det er å få samfunn i gang etter lange konflikter. Foredraget er preget av egne opplevelser i fremmede samfunn. Hvilke lærdommer kan vi trekke? Hvordan kan det internasjonale samfunnet og Norge bli bedre til å møte utfordringene i sårbare stater?

Kai Eide har 1 vurdering

Thor-Erik Fjellvang

23. november 2018

Programansvarlig i Kulturkirken Jakob

6

Kai Eide er en engasjerende, vidsynt og svært kunnskapsrik foredragsholder. En skjellsettende kveld i Kulturkirken Jakob den 17. oktober.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS