Erling-Fossen

Erling Fossen

Bydoktor og sjef for framtiden

Fra 20.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Erling Fossen

Erling Fossen er Norges første urbanist. Han er også forfatter, debattant og tidligere NRK-programleder. Han ble kjent på 90-tallet gjennom en rekke debatter knyttet til byutvikling, urbanisme og forholdet mellom by og land, og står bak slagordet «by og land – mann mot mann». Erling er daglig leder i Oslo Metropolitan Area – en privatoffentlig forening for byutvikling i Osloregionen. Han har en mastergrad i bygeografi, har holdt et par hundre foredrag og ledet debatter over hele landet om byutvikling. I tillegg har han skrevet flere bøker om både politisk teori og urbanisme. Erling stiller diagnoser på byers allmenntilstand og foreskriver den rette resepten for veien videre. I 2019 ga han ut den engelskspråklige boka «OSLO – Learning to fly» som omhandler Oslo byutvikling fra Aker Brygge åpnet i 1986 til 2030

Foredrag med Erling Fossen

Ni bud for framtidens byer

1. Voks innover. 2. Planlegg for en framtid uten bilen. 3. Tenk multifunksjon. Hver kvadratmeter må brukes 24/7. 4. Bygg kan være så høye de bare vil så lenge de lander skikkelig. 5. Skillet mellom arbeid og fritid må viskes ut. Fra on time til online. 6. Framtidens byer er fargeblinde. De tilhører ingen nasjon 7. Bygg nye Teslaer, ikke restaurer T-forden til byantikvaren 8. Grønt er ikke nødvendigvis urban. Urbant er alltid grønt 9. Byer er viktigere enn nasjoner.

By og land - mann mot mann

Byene er framtidens oljeplattformer. Det er kun i byene at vi kan skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser i stor skala. Distriktspolitikk fungerer ikke og er sentimentalt sludder.

Sharing is caring

Delingsøkonomi gjør at bruksrett blir viktigere enn privat eiendomsrett. Alle objekter - redskaper, leiligheter, biler og kvadratmetre må brukes 24/7. Dette endrer også næringslivet. Bedrifter som WeWorks er verdsatt til 20 milliarder dollar, men eier ingen lokaler selv om deres forretningsmodell baserer seg på utleie av lokaler.

Erling Fossen har 2 vurderinger

Julie Sjøwall Oftedal

3. oktober 2019

A-lab arkitekter

5.5

Jeg har hørt Erling i flere sammenhenger, blant annet på førsteetasjekonferansen Bakkekontakt, hvor vi hadde hyret ham til å snakke om brukerperspektivet i byutvikling. Han er skarp og relevant og har en egen evne til å utfordre og få kontakt med publikum. Hans bruk av humor og snert bidrar til det. Han er god til å ta tak i dagsaktuelle poenger, sette ting litt på spissen og få publikum til å tenke nytt. Slik blir foredragene både underholdende og interessante.

Helle Pettersen

27. april 2018

TOBB

6

Jeg synes at Erling er superdyktig på å få fram budskapet sitt. Vi blir engasjert, utfordret, provosert, føler oss litt dumme (på en herlig måte) og ikke minst så blir vi inspirert. Anbefaler Erling Fossen på det sterkeste, med han på programmet er du på lang vei til å få et vellykket arrangement. Ingen tvil om at han er kunnskapsrik og er oppdatert på temaet.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS