Rina Sunder

Ekspert på India

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Rina Sunder

Rina Sunder er en tydelig stemme innen temaer som mangfold, internasjonalisering og eksport. Hun holdt foredrag og innlegg på alle India-relaterte arrangement i Norge i tidsrommet 2011-2016. Så logget hun seg av verden og skrev fagboken «Det moderne India» for Gyldendal Forlag.

Sunder er utdannet ved NTNU, BI, (master) og Copenhagen Business School (master). Sunder har vært leder for Den Internasjonale Student Festivalen i Trondheim. Hun lyktes den gang å overtale Dalai Lama til å delta på festivalen etter å ha sittet fire uker utenfor residensen hans i Dharamsala. Sunder har arbeidet i Geelmuyden.Kiese, investeringsselskapet Tigris Capital og PGS, og har vært styreleder for Norway India Chamber of Commerce and Industry. Hun har ved en rekke anledninger uttalt seg i riksmedia som ekspertkommentator.

Under koronapandemien startet hun organisasjonen Det moderne India som også har en podcast. Sunders kronikker de siste årene er lest av over 170 000 mennesker.

Rina Sunder holder foredrag om hvordan vi kan dra bedre nytte av mangfold ved å øke vår forståelse for hvordan norsk atferd oppfattes, og ved å hjelpe mennesker fra alle kulturer med å kommunisere bedre.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Rina Sunder

Vi kan ikke forstå verden uten å forstå Kina og India

KPMG skriver i `The World in 2050´ at Kina, India, USA og Indonesia vil bli verdens fire største økonomier i 2050. For mange vil dette komme som en stor overraskelse og samtidig vil det kreve betydelig omstilling. Med et slikt scenario vil de geopolitiske utfordringene stå i kø og den gjeldende globale orden slik vi kjenner den i dag vil bli kraftig utfordret. De største utfordringene vil sannsynligvis være knyttet til at stater med de sterkeste økonomiene vil utøve mer makt i verdenssamfunnet og vil også ha betydelig innflytelse på norsk økonomi og norsk bedriftskultur.  Spørsmålene blir da hvordan dette vil påvirke oss nordmenn, vår måte å drive foretak på og også hvordan dette vil kunne påvirke vårt arbeidsmarked i Norge. Hva sitter du igjen med: Kunnskap om økonomi, kulturforståelse og hvordan de fremvoksende markedene vil endre vår arbeidshverdag #globalisering #internasjonalisering #eksport #ledelse #teamledelse #kommunikasjon #bærekraft #detgrønneskiftet

Blankt nei fra Kina og India

Skal verden begrense global oppvarming til to grader - for ikke å snakke om 1,5 grader -, så må de globale utslippene ned. Og dette er ikke mulig uten Kina og India. Det er ikke business as usual, vi må tilpasse oss en virkelighet hvor det ikke lenger er vesten som dominerer. På COP26-møtene fikk vi virkelig kjenne makten Kina og India besitter gjennom å ha økende økonomisk betydning og samtidig være forhandlingsaktører hvor eneste farbare vei er minimumsavtaler hvor alle er i stand til å oppfylle avtalekravene. Hvordan forholder vi oss til et Asia som reiser seg? Hva sitter du igjen med: Kunnskap om bærekraftig forretningspraksis og ESG: miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold.

Mangfold - det nye greenwashing/brownwashing

Mangfold støttes ikke av flertallet hos toppledelsene i næringslivet i Norge. Det er i dag vanligvis stor avstand mellom holdning og handling. Mangfold motarbeides ofte indirekte og subtilt av ledelsen, og i flere tilfeller anser de selv at de er gode på både mangfold og inkludering. Brosjyrer og tiltak har svært liten verdi hvis mangfold og inkludering ikke støttes av ledelsen. Dette er eksempel på bevisst eller ubevisst brownwashing Hvordan skal vi oppnå økt mangfold i praksis? Finnes det en quick fix? Og hva kan vi lære om mangfold fra foretak i land som USA, Singapore og India? Hva sitter du igjen med: Her får du tips og nye perspektiver om hva som må til for å lykkes med å oppnå mangfold i foretaket. #mangfold #ledelse #team #bærekraft #likestilling

2024 © Talerlisten AS