Marit Imeland Gjesme

Kulturer, ledelse og internasjonalt samarbeid

Fra kr 40.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marit Imeland Gjesme

Hvor godt er du og dine medarbeidere rustet for suksess, når kommunikasjon, samarbeid eller forretningsutvikling involverer ulike kulturer? Med medarbeidere, kunder, leverandører eller eiere i andre land – selv «bare» nordiske – er minefeltene mange. Men med kulturell kompetanse er potensialet enormt! Marit Imeland Gjesme, CultureCatch, arbeider globalt med inter-kulturelle treningsprogrammer for internasjonale små og store firmaer, samt FNs utdanningsorganisasjon Unitar. Hun har en lang ledelses- og HR-karriere utenfor Norge, og har vunnet flere priser og utnevnelser for kursene sine. Marit formidler på en medrivende måte bred erfaring, dyp innsikt og praktisk anvendbar kunnskap om hvordan misforståelser og konflikter kan forebygges og kommunikasjon, relasjonsbygging og effektivitet forbedres på tvers av kulturelle verdier og arbeidsmåter. Oppkjøp og integrasjon, ledelse, samarbeid, samt brobygging til asiatiske og arabiske kulturer er blant hennes ekspertområder.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Marit Imeland Gjesme

Kryss-kulturelt samarbeid - Misforståelser, moro og muligheter!

English: "Cultural Diversity: Pains, Pleasures and Possibilities! Successful navigation between and across cultures" Underholdende og lærerikt foredrag om fallgruver, misforståelser, brobygging og forutsetninger for suksess i forretningsutvikling og samarbeid i ulike kulturer og verdensdeler, også innad i Norden. Nyttig og svært inspirerende introduksjon til en metode for effektiv kulturell forberedelse og navigering som vil bygge tillit og relasjoner, skreddersys til dine relevante kulturer!

"Corporate Values" - Samlende eller splittende? "Verdifulle" verdier på tvers av kultur

English version: "Corporate values - uniting or dividing? How to Make Values Valuable across Cultures!" Felles verdier i internasjonale selskaper er ment å være samlende og en ledestjerne - men er i praksis ofte heller splittende! Hvorfor? Hvorfor og hvordan oppfattes, leves og bygges verdier forskjellig i forskjellige kulturer, og hvordan kan vi gjøre verdiene organisatorisk og praktisk "verdifulle"? I dette foredraget får du verdier og organisasjonskultur belyst på en unik og spennende måte!

Å skape og lede effektive, tverrkulturelle team

English version: "Building and leading efficient diverse teams - arming them for success!" Hvordan kick-starte nye avdelinger og prosjekt-teams på tvers av kulturer, og utruste dem for suksess? Hva er de ulike "default" arbeidsformer og kommunikasjonsstiler, og hva kreves av lederrollen for å lykkes i multikulturelle teams? Engasjerende og innsiktsfullt foredrag om optimalisering av teamarbeid - nordisk eller bredere internasjonalt. Meget nyttig som kick-off og heldags workshop for nye teams

"Kjøpt eller Kjøper" - Hvordan lykkes med "People Agility" i internasjonale firma-integrasjoner

English version: "Acquired or Acquiring abroad - make or break the People Agility! How to successfully master cross cultural integrations". Oppkjøp og sammenslåinger av bedrifter er ingen "walk in the park", og med nye kolleger (evnt eiere) basert i andre land, øker kompleksiteten og utfordringene - ofte proporsjonalt med avstanden. Hvordan kan vi lykkes i tverrkulturelle integrasjoner, og kommunisere best mulig med eiere, ledere og nye kolleger i andre land og verdensdeler?

Kurs med Marit Imeland Gjesme

Kulturer, Kommunikasjon og Resultater – hvordan skape suksess på tvers av kulturer / Culture, Communication, Collaboration – creating successful cross-cultural results. 1, 2, 3 eller 2+2 dager, en meny av ulike workshops.

Betydningen av kulturell kompetanse som en «make or break»-faktor er klart påvist når det gjelder å lykkes på tvers av kulturer og verdensdeler. Kommunikasjon, ledelse, samarbeid, møter, markeds- og forretningsutvikling, salg, forhandlinger, oppkjøp/integrasjoner... Alle verdens kulturer har unike mønstre og verdier, og en verktøykasse for å forstå, bygge tillit samt navigere for å lykkes er tvingende nødvendig ift til de kulturer du skal arbeide med. Her får du kunnskap og verktøykasse!

Mysteriet Motivasjon – hvordan skape toppresultater ved å optimalisere dine medarbeideres individuelle motivasjon / Creating optimal results: Utilizing the mystery of Motivation. 1, 2 eller 2+1 dager, interaktiv workshop.

Motivasjon er vanskelig for alle. Her vil du få innsikt i sammenhengen mellom motivasjon, lederstil og produktivitet – og hvordan du kan oppnå en «motivasjonell lederstil»! Du vil knekke koden om hva motivasjon er, myter og fakta, ulike motivasjonelle personlighetstyper og hvordan motivere dem, stress-relaterte konsekvenser, de viktigste motiver i arbeidssituasjoner, håndtering av mislykking, team-roller – og utvikle handlingsplan for egen lederstil om hvordan du kan få det beste ut av alle!

Organisasjonskultur og Verdier– utvikling og implementering lokalt og globalt / Organizational Culture and Corporate Values – local and global development and implementation. Skreddersydd prosess.

Organisasjonskulturen er enhver arbeidsplass’ helsebarometer. Har du den kulturen du ønsker? Legg prosessen for å involvere og motivere medarbeiderne i trygge hender! Sammen med deg skapes og implementeres den ønskede kultur og praktisk definert verdisett – fra start eller som nytt liv til "vegg-poster-verdier"! Nivå-definisjoner, inklusjon i ledelses- og HR-verktøy og validering ift alle involverte kulturer garanterer resultat. Særlig viktig ved integrasjoner hvor felles kultur må etableres.

2024 © Talerlisten AS