Marit Imeland Gjesme

Kulturer, ledelse og internasjonalt samarbeid

Fra kr 40.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Marit Imeland Gjesme

Hvor godt er du og dine medarbeidere rustet for suksess, når kommunikasjon, samarbeid eller forretningsutvikling involverer ulike kulturer? Med medarbeidere, kunder, leverandører eller eiere i andre land – selv «bare» nordiske – er minefeltene mange. Men med kulturell kompetanse er potensialet enormt! Marit Imeland Gjesme, CultureCatch, arbeider globalt med inter-kulturelle treningsprogrammer for internasjonale små og store firmaer, samt FNs utdanningsorganisasjon Unitar. Hun har en lang ledelses- og HR-karriere utenfor Norge, og har vunnet flere priser og utnevnelser for kursene sine. Marit formidler på en medrivende måte bred erfaring, dyp innsikt og praktisk anvendbar kunnskap om hvordan misforståelser og konflikter kan forebygges og kommunikasjon, relasjonsbygging og effektivitet forbedres på tvers av kulturelle verdier og arbeidsmåter. Oppkjøp og integrasjon, ledelse, samarbeid, samt brobygging til asiatiske og arabiske kulturer er blant hennes ekspertområder.

Foredrag med Marit Imeland Gjesme

Kryss-kulturelt samarbeid - Misforståelser, moro og muligheter!

English: "Cultural Diversity: Pains, Pleasures and Possibilities! Successful navigation between and across cultures" Underholdende og lærerikt foredrag om fallgruver, misforståelser, brobygging og forutsetninger for suksess i forretningsutvikling og samarbeid i ulike kulturer og verdensdeler, også innad i Norden. Nyttig og svært inspirerende introduksjon til en metode for effektiv kulturell forberedelse og navigering som vil bygge tillit og relasjoner, skreddersys til dine relevante kulturer!

"Corporate Values" - Samlende eller splittende? "Verdifulle" verdier på tvers av kultur

English version: "Corporate values - uniting or dividing? How to Make Values Valuable across Cultures!" Felles verdier i internasjonale selskaper er ment å være samlende og en ledestjerne - men er i praksis ofte heller splittende! Hvorfor? Hvorfor og hvordan oppfattes, leves og bygges verdier forskjellig i forskjellige kulturer, og hvordan kan vi gjøre verdiene organisatorisk og praktisk "verdifulle"? I dette foredraget får du verdier og organisasjonskultur belyst på en unik og spennende måte!

Å skape og lede effektive, tverrkulturelle team

English version: "Building and leading efficient diverse teams - arming them for success!" Hvordan kick-starte nye avdelinger og prosjekt-teams på tvers av kulturer, og utruste dem for suksess? Hva er de ulike "default" arbeidsformer og kommunikasjonsstiler, og hva kreves av lederrollen for å lykkes i multikulturelle teams? Engasjerende og innsiktsfullt foredrag om optimalisering av teamarbeid - nordisk eller bredere internasjonalt. Meget nyttig som kick-off og heldags workshop for nye teams

"Kjøpt eller Kjøper" - Hvordan lykkes med "People Agility" i internasjonale firma-integrasjoner

English version: "Acquired or Acquiring abroad - make or break the People Agility! How to successfully master cross cultural integrations". Oppkjøp og sammenslåinger av bedrifter er ingen "walk in the park", og med nye kolleger (evnt eiere) basert i andre land, øker kompleksiteten og utfordringene - ofte proporsjonalt med avstanden. Hvordan kan vi lykkes i tverrkulturelle integrasjoner, og kommunisere best mulig med eiere, ledere og nye kolleger i andre land og verdensdeler?

Kurs med Marit Imeland Gjesme

Kulturer, Kommunikasjon og Resultater – hvordan skape suksess på tvers av kulturer / Culture, Communication, Collaboration – creating successful cross-cultural results. 1, 2, 3 eller 2+2 dager, en meny av ulike workshops.

Betydningen av kulturell kompetanse som en «make or break»-faktor er klart påvist når det gjelder å lykkes på tvers av kulturer og verdensdeler. Kommunikasjon, ledelse, samarbeid, møter, markeds- og forretningsutvikling, salg, forhandlinger, oppkjøp/integrasjoner... Alle verdens kulturer har unike mønstre og verdier, og en verktøykasse for å forstå, bygge tillit samt navigere for å lykkes er tvingende nødvendig ift til de kulturer du skal arbeide med. Her får du kunnskap og verktøykasse!

Mysteriet Motivasjon – hvordan skape toppresultater ved å optimalisere dine medarbeideres individuelle motivasjon / Creating optimal results: Utilizing the mystery of Motivation. 1, 2 eller 2+1 dager, interaktiv workshop.

Motivasjon er vanskelig for alle. Her vil du få innsikt i sammenhengen mellom motivasjon, lederstil og produktivitet – og hvordan du kan oppnå en «motivasjonell lederstil»! Du vil knekke koden om hva motivasjon er, myter og fakta, ulike motivasjonelle personlighetstyper og hvordan motivere dem, stress-relaterte konsekvenser, de viktigste motiver i arbeidssituasjoner, håndtering av mislykking, team-roller – og utvikle handlingsplan for egen lederstil om hvordan du kan få det beste ut av alle!

Organisasjonskultur og Verdier– utvikling og implementering lokalt og globalt / Organizational Culture and Corporate Values – local and global development and implementation. Skreddersydd prosess.

Organisasjonskulturen er enhver arbeidsplass’ helsebarometer. Har du den kulturen du ønsker? Legg prosessen for å involvere og motivere medarbeiderne i trygge hender! Sammen med deg skapes og implementeres den ønskede kultur og praktisk definert verdisett – fra start eller som nytt liv til "vegg-poster-verdier"! Nivå-definisjoner, inklusjon i ledelses- og HR-verktøy og validering ift alle involverte kulturer garanterer resultat. Særlig viktig ved integrasjoner hvor felles kultur må etableres.

Marit Imeland Gjesme har 12 vurderinger

Vibeke Morthaug

29. november 2022

Nord Pool

6

Marit held a very inspirational speach at our company gathering, about «being a multicultural company – challenges and opportunities». She is a great communicator, with a lot of competence in the field of communication, culture and people – she has the ability to see behind to the people and organisations need, and reminded us of the importance of being open to other people without assumptions. It was great listening to you! 🧡

Conny Ditlevsen

3. januar 2022

Ditlevsen Human Development

6

Marit var foredragsholder på vores strategisamling i København. Vi var multikulturel gruppe på ca. 60 medarbejdere sammensat af danskere, svenskere, franskmænd, indere osv. Det var et fantastisk og indsigtsfuldt foredrag om «Culture, Cooperation and Motivation», som virkelig var en øjenåbner, underholdende og brobyggende for hele firmaet.Marit fik en strålende omtale og evaluering. Det Marit leverer er altid anbefalelsesværdig, og jeg har anvendt Marits konsulentekspertise ved flere forskellige lejligheder.

Janis Underwood

28. mai 2020

Bizen Consulting, Inc.

6

I had the pleasure of attending a 12 hour (3-day) online e-workshop on women’s leadership with Marit in May of 2020. I highly recommend her. She was very knowledgeable and her content was well organized and delivered. Marit has a great way of creating an environment of trust within an intercultural setting and I found her use of break out sessions extremely useful in helping us learn the material. Marit as a presenter/trainer is extremely professional, very engaging and naturally generates a high level of interest in her material. I am very impressed with her ability to create an in-person classroom-like experience online. Being able to do that is a special talent that not many trainers have. I believe this ability demonstrates the high level of training/presentation experience she has. I was also very impressed with Marit’s knowledge of the material and her ability to answer a wide range of questions throughout the e-workshop.

Galina Bukovska

24. februar 2020

Baltic Travel Group, Head of Meeting & Events Departmen

6

We had a pleasure to have Marit for our international event Convene 2020 Educational Academy (www.convene.lt) which took place in Vilnius, Lithuania during February 12-13, 2020. 45 exiting minutes was not enough, the audience was full and many people asked about the contacts. The topic is very actual in our industry and in today’s globalization world. I hope we will have the chance to invite Marit again, and more focus for our specific company needs and training.

Anne Wallin Rødven

15. november 2018

InspirAR

6

Jeg hørte Marit på verdenskongressen til International Congress and Convention Association (ICCA) i Dubai i november 2018, hvor jeg deltok sammen med 1000 kollegaer fra hele verden. Gjennom mine 25 år i VisitOSLO som ansvarlig for å bringe internasjonale kongresser til hovedstaden, har jeg hørt utallige foredrag og presentasjoner i inn- og utland, særlig gjennom medlemsskapet i ICCA, hvor jeg også er utnevnt til honorary member. Marits foredrag var uten tvil blant de beste jeg har hørt. I salen satt kollegaer fra alle verdensdeler, og alle kunne relatere seg til det Marit snakket om. Kunnskap om og bevissthet rundt kulturelle forskjeller er viktig i en næring som lever av å tilfredsstille kresne kongressarrangører og -deltagere og Marit fikk oss til å le godt av oss selv og av våre egne opplevelser av «been there, done that». Var hun kunnskapsrik på området? Ja! Tilegnet vi oss ny innsikt? Ja! Ble budskapet fremført med humor? Ja! Ønsker vi å høre mer om dette fra Marit? Jaaaa!

Michael Wishart

23. oktober 2018

Takeda Pharmaceuticals Australia

6

We engaged Marit to run a CultureActive program for our team. She drew on her extensive experience in this field to develop an engaging and interactive program that was well received by all participants. Marit’s thorough preparation ensured that the program was tailored to the needs of the team.

John Marschall

18. mai 2018

Kleresca

6

Jeg har ved flere lejligheder oplevet Marit som foredragsholder og facilitator af kultur workshops. Jeg oplever Marit som særdeles kompetent, professionel og med stor og dyb indsigt. Marit er dygtig til at forstå formålet med aktiviteten og tilrettelægger og gennemfører aktiviteten så målet nåes. Når Marit ydermere formidler veloplagt, med norsk charme og humor, bibringer hun deltagerne ny viden og indsigt i en sådan grad at deltagerne efterfølgende føler de virkelig får noget nyttig og brugbar viden med hjem. Jeg kan kun give Marit mine bedste anbefalinger.

Jon B Borgaard

23. april 2018

Tidl.ansatt i LINK Medical AS

5

Vi hadde Marit inne til en felles LINK-dag, der alle medarbeidere i virksomheten samles for å bygge selskapet videre. Vi tok opp temaer knyttet til kultur og samarbeid på tvers av landegrenser. Vi hadde et effektivt og nyttig samarbeid med Marit, som inkluderte et par formøter og gjennomføringen av selve dagen. Marit hadde et engasjerende foredrag om tverrkulturelt samarbeid, og presenterte solid teori og meget relevante erfaringer innenfor dette fagområdet. Marit har en verdifull kombinasjon av engasjement som foredragsholder, og meget solid erfaring fra samarbeid med mange internasjonale selskaper. Hun bidrar med verdifulle perspektiver for de virksomhetene hun samarbeider med, og har masse substans.

Daniel Johansson

11. april 2018

Acino International AG

6

Jag har haft möjligheten och glädjen att samarbeta med Marit under ett flertal tillfällen över en 8 årsperiod av min professionella karriär och hon levererar alltid till redan högt ställda krav. Marit har en fantastisk närvaro i allt hon gör. Hon är flexibel i sin approach och har visat att hon kan arbeta med vitt skilda grupper av ledare. Marit har en otrolig erfarenhet och bred kunskap och hon använder sig av detta för att göra arbetet väldigt personligt och relevant. Jag har arbetat med Marit i många flera olika situationer och kulturella sammanhang och hon är en fantastisk talare som väcker stort engagemang med sin öppna personlighet.

Peter Skorpil

5. april 2018

Targovax ASA

6

Marit har gjennomført et prosjekt om interkulturell integrering ved en norsk-finsk fusjon av to egentlig ganske like små biotech selskap. Men i noen områder fantes det store forskjeller i adferd og kommunikasjon mellom de to kulturer. Hadde det vært en norsk-koreansk fusjon hadde vi vært helt innstilt på at interkulturell integrering byr på utfordringer, og det kom for mange litt uforventet å oppleve at det også finnes store forskjeller mellom den norske og den finske kommunikasjonskulturen. Marit gjennomførte en situasjonsanalyse, forklarte oss den grunnleggende teorien bak, ledet flere to-dagers workshops der hele selskapet var samlet, gjorde 1-to-1 interviews, og designet en online survey for å generere målbare data og for å kunne følge utviklingen over tid. Marit er en engasjert og energisk person som presenterer veldig bra på en medrivende og variert måte. Det ble aldri kjedelig å delta i hennes workshops, og vi fikk mye ut av det! Vi har også lært mye om oss selv, om våre personlige kommunikasjonsmønstre og hvordan vi blir oppfattet av andre. Dette er en veldig nyttig bagasje å ta med seg i all framtid, selv om det aktuelle prosjektet med Marit er for lengst avsluttet.

Melissa Thomas

24. mars 2018

Ipsen - International CRM Director

6

Marit displays a passion for enhancing organisational effectiveness through multicultural programmes. Having had the opportunity to work with Marit , I would highly recommend her thought provoking and flexible way of building programmes that challenge the thinking of the organisation and individuals alike. Over recent years she has gained experience working with other experts in the field which she is now able to draw upon in her own delivery.

Gunnar Gårdemyr

17. mars 2018

Follicum AB

6

I have had the pleasure of working together with Marit on Cultural challenges during the last 10 years. Marit is well grounded and very experienced in this field. She combines her analytical skills and experience to develop customized programmes that addresses the specific organisational and cultural challenges you face. Marit is excellent and engaging both when it comes to lecturing, workshops and individual coaching. She delivers on time and is very good at driving complex projects in different cultural environments.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS