Arne Selvik

Arne Selvik

Sosiolog og fagbokforfatter

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Arne Selvik

Arne Selvik er en erfaren forsker, leder, styrerådgiver, mekler og fagbokforfatter. Som økonom og sosiolog, kombinert med nysgjerrighet og skrivelyst, har Arne beveget seg på tvers av små og store bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Han fanger opp ny forskning og globale trender og formidler erfaring og ny innsikt i foredrag, artikler, kronikker og populærvitenskapelige bøker. «Omgitt av løgnere», «Styreverden», «Flyvetanker» og «Ledelse på hjernen» er de mest populære bøkene.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Arne Selvik

Ledelse på hjernen - med hodet på jobb

Hvorfor ledere gjør som de gjør, og tenker som de tenker, har ikke blitt fanget opp gjennom tradisjonell ledelsesforskning. Nevrovitenskapelige oppdagelser, målinger og analyser kaster nytt og fascinerende lys over ledelsesfeltet. Foredraget gir aha-opplevelser og inspirerer til refleksjon om egen lederpraksis.

Det nye styret

Arne Selvik vurderes som en av Norges fremste styreeksperter. På grunnlag av deltakelse i - og rådgiver for - mer enn 100 styrer, gir han inspirasjon til å forstå hvilke utfordringer norske styrer står overfor i en digital, komplisert verden. Boken "Styreverden" bygger opp om eksemplene som brukes. Den ble av PROSA vurdert som "styrelitteraturens lykkepille".

Kampen om virkeligheten

De fleste konflikter i arbeidslivet - og i familiene - bunner i konkurrerende oppfatninger av virkeligheten. Ofte fører det til personlige maktkamper, varslinger og konflikthåndtering. I dette foredraget kombinerer Selvik sin erfaring som særskilt meklingsmann hos Riksmeklingsmann, samt rådgiver for de største fagorganisasjonene i Norge, og gir nye ideer til håndtering av konflikter.

Vikingledelse

Vikingene var blant de første som drev teambygging, laget bonussystemer, utviklet disruptiv innovasjon, etablerte demokratiske styresett og domstoler i flere europeiske land. De strevde med et dårlig rykte. Derfor har vikingenes ledelsespraksiser kommet i bakgrunnen og blitt overskygget av deres brutalitet. Gudmund Hernes og Arne Selvik arbeider med å synliggjøre vikingledelse i boken "Viking Leadership".

Omgitt av løgnere - om å gi ærlige tilbakemeldinger til ledere

Ledere trenger kunnskap om avvik, risiko og trusler for å sikre godt arbeidsmiljø, liv og helse. Alle mennesker trenger ærlige tilbakemeldinger for å kunne lære og korrigere atferd. Men, det koster å være dønn ærlig med sjefen. Folk endrer ikke atferd, fordi om de får kritikk. Det preller av, og hjernen beskytter oss mot kritisk feedback. Hva kan vi gjøre?

2024 © Talerlisten AS