Arnstein Mykletun

Sykefravær, arbeid og psykisk helse

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun har omfattende erfaring innen forskning på helsefeltet, og holder foredrag og kurs om de store linjene og tendensene når det gjelder sykefravær og arbeid og psykisk helse. Mykletun er psykolog, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT, seniorforsker ved FHI, forskningsleder ved Kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved NLSH og forskningsgruppeleder i Helse Bergen. Mykletun leder forskningsprosjekt om arbeid og psykisk helse, ADHD, tvang i psykisk helsevern, og helsetjenesteforskning. Han er kjent for å ha ledet Mykletunutvalget, en ekspertgruppe nedsatt av Regjeringen for å se på hvordan vi kan få til en reduksjon i sykefraværet i Norge. Arnstein Mykletun holder innsiktsfulle foredrag om helse, psykisk helse, sykefravær og hvordan virksomheter kan forstå eget sykefravær og arbeide aktivt med å få det ned.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Arnstein Mykletun

Arbeid og psykisk helse

Dette er et foredrag som populært oppsummerer forskning om hvordan man både kan bli syk og frisk av arbeid.

Sykefravær

Hvorfor har Norge verdens høyeste sykefravær, og hva kan vi gjøre med det?

Kjønnsforskjell i sykefravær

Kvinner er mye mer sykmeldte enn menn. Hvorfor?

Individuell jobbstøtte (IPS)

Hva er IPS, hvordan virker det, og hva er utfordringene?

Et kritisk blikk på IA-avtalen

Historie, kontroverser, delmål og måloppnåelse.

2024 © Talerlisten AS