Egil Hjertaker

Egil Hjertaker

God dialog på arbeidsplassen

Fra kr 22.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Egil Hjertaker

Egil Hjertaker er spesielt opptatt av at mennesker utvikler personlig ansvar og forpliktelse i jobben. Med sin dybde- og bredde-kunnskap innen pedagogikk, psykologi og organisasjon/ledelse setter han ulike temaer inn i en helhetlig og relevant sammenheng. Egil har mye humor, og skaper et uhøytidelig og spennende læringsmiljø. Han er også opptatt av at deltakerne på foredrag og kurs skal oppleve noe mer enn bare underholdning. De skal også lære noe som gir økt innsikt og som hjelper til forbedret praksis.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Egil Hjertaker

Kommunikasjon og samspill

Mennesker tolker "verden" svært ulikt. Dette er hovedårsaken til de mange utforinger vi har i vår kommunikasjon og samarbeid i hverdagen. På dette foredraget/kurset vil deltakerne få konkrete verktøy for hvordan vi kan motvirke unødige feiltolkninger og forbedre samarbeids - og kommunikasjonsprosessen i alle samspillsprosesser. Foredraget/kurset kan også vinkles mot håndtering av spesielt vanskelige samtaler.

Konflikthåndtering

Større og mindre problemer og konflikter er en uunngåelig del av det å være menneske. Utfordringen er å håndtere konfliktfylte situasjoner på en slik måte at vi kan fortsette kommunikasjon og samarbeid uten brudd i relasjonen. På dette foredraget/kurset får deltakerne økt forståelse for problem- og konfliktskapende faktorer, og får innsikt i konkrete metoder og verktøy både for å forebygge og løse konflikter.

Medarbeidersamtaler

Den viktige årlige samtalen mellom leder og medarbeider er ofte preget av en gjennomgang av "sjekklista". Når mange stiller spørsmålstegn ved utbyttet av medarbeidersamtaler, skyldes dette ofte to forhold: Selve samtalemalen fanger ikke inn det som virkelig er viktig for mennesker i jobb. Det andre dreier seg om at lederen legger for lite vekt på samtaleprosessen og har liten realkompetanse for å gjennomføre den.

Medarbeiderskap

Utvikling av forpliktende medarbeiderskap i virksomheter er et viktig element i utviklingen av en proaktiv virksomhetskultur. Utfordringen er å få medarbeiderskap til å bli en realitet i hele virksomheten. På dette foredraget/kurset får du økt innsikt og helt konkrete eksempler på hvordan en virksomhet kan lykkes i å implementere medarbeiderskap i praksis.

Møteledelse - for effektivitet og involvering

Hver dag gjennomføres mange ineffektive møter i Norge; møter som fører til feil bruk av tid og menneskelige ressurser, noe som igjen går ut over utnyttelsen av de menneskelige ressursene til "produksjonen". På dette foredraget/kurset får du som møteleder konkrete eksempler på hvordan du på helt nye måter kan sikre at møtene bli effektive både med tanke på tid og resultater - og hvordan du samtidig kan få møtedeltakerne til å involvere seg og bidra helhjertet med sine erfaringer, sin kunnskap og kreativitet.

2024 © Talerlisten AS