Erik Lerdahl

Dynamisk professor i kreativitet

Fra kr 27.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Erik Lerdahl

Erik Lerdahl er ekspert på kreativitet og kreative prosesser. Han er en dynamisk og engasjert foredragsholder og kursholder innen kreativitet, innovasjonsprosesser, radikal innovasjon og møteledelse. Erik har en underholdende, utradisjonell og praktisk tilnærming til både foredrag og kurs der deltakerne lærer seg konkrete verktøy og metoder de fort kan anvende i sin daglige praksis. Han starter gjerne med en sang! Han er professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania og professor II i tjenesteinnovasjon ved Universitetet i Stavanger. Han har ledet en rekke prosjekter på tjeneste/produktutvikling, framtidsscenarier og innovasjon, der blant annet kreative metoder, design thinking og fasilitering av workshop har stått sentralt. Han har vært rådgiver i mange ulike sammenhenger og driver selskapet Slagkraft AS. Han er forfatter av bestselgerboken på kreativitet, Slagkraft (2007) samt bøkene Slagkraftige møter (2015) og Nyskapning, arbeidsbok i kreative metoder (2018).

Fagekspert
Inspirator
Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Erik Lerdahl

Nyskapning – hvordan gjør vi det i praksis?

Hvordan skal din organisasjon bygge opp en kreativ kompetanse? Kreativitet og nyskapning er selve drivhjulet i alle innovasjons- og endringsprosesser og blir stadig mer kritisk for norsk næringslivs fremtidige konkurransekraft. I foredraget vil Erik Lerdahl ta for seg et kreativ tankesett og gjennomgå en velutprøvd og effektiv metodikk for nyskapning. Metodikken testes litt ut gjennom spesifikke metoder. Lerdahl vil beskrive hvordan man kan bygge opp en kreativ kompetanse for å møte fremtiden.

Slagkraftige møter med engasjement og produktivitet!

Studier viser at opptil 50 prosent av møtene vurderes som bortkastet. Dårlig møtekultur bidrar også til nedsatt trivsel og produktivitet på arbeidsplassen. Med enkle grep kan møtene gjøres langt mer engasjerende og produktive, der det skjer langt mer kunnskapsbygging og deltakerne får brukt mer av seg selv. Du kan faktisk glede deg til å gå i møter og få en økt livskvalitet på jobb! I foredraget vil Erik Lerdahl gjennomgå konkrete verktøy og tips for å skape en langt bedre møtekultur.

Radikal innovasjon og nye forretningsmodeller

Mange organisasjoner stivner i gamle tankesett og kultur og klarer ikke å fornye seg raskt nok med nye, bærekraftige forretningsmodeller. I dette foredraget går Erik Lerdahl igjennom et kreativt tankesett og viser ulike kreative metoder som kan lede til helt nye konsepter og løsninger. Han viser hvordan slike prosesser kan forankres i organisasjonen og bli en naturlig del av driften.

Tjenesteinnovasjon med design tenkning

Kundene etterspør tjeneste som dekker deres behov på en enkel og mest mulig sømløs måte. Samtidig må virksomheter optimalisere samhandlingen internt så prosessene blir mest mulig effektive og lønnsomme. Design tenkning, sammen med kreative metoder, hjelper virksomheten til å utvikle nye tjenester som møter morgendagens kundebehov, samt løser interne utfordringer. Lerdahl er professor på tjenesteinnovasjon ved Universitet i Stavanger kan gi både gode eksempler og verktøy i innovasjonsarbeidet.

Kurs med Erik Lerdahl

Nyskapning – hvordan gjør vi det i praksis?

Hvordan skal din organisasjon bygge opp en kreativ kompetanse? I dette kurset vil Erik Lerdahl ta for seg et kreativ tankesett og gjennomgå en velutprøvd og effektiv metodikk for nyskapning som har undervist for flere tusen studenter. Metodikken prøves ut på et enkelt konkret case, ved bruk av spesifikke metoder. Kurset veksler mellom foredrag, utprøving og refleksjon. Lerdahl vil beskrive hvordan man kan bygge opp en kreativ kompetanse for å møte fremtiden.

En slagkraftige møtekultur - i praksis!

Studier viser at opptil 50 prosent av møtene vurderes som bortkastet! Med enkle grep kan møtene gjøres langt mer engasjerende og produktive, der det skjer langt mer kunnskapsbygging og deltakerne får brukt mer av seg selv. I kurset vil Erik Lerdahl gjennomgå konkrete verktøy for å skape en langt bedre møtekultur. Han vil blant annet ta for seg verktøy for planlegging og organiseringen av møter, involvering av deltakerne, gjennomføring av møter samt oppfølging av møter.

Fremtidsscenarier - gå i møte med fremtiden idag!

Erik Lerdahl har ledet en rekke fremtidsscenario prosjekter for både matsektoren, havbruk, byutvikling og energi, der han har skrevet en rekke vel anvendte rapporter. I vår daglige arbeid blir vi fort fanget av daglige gjøremål. I dette kurset presenterer Lerdahl sentrale drivere for fremtiden. Han går igjennom en rask og effektiv scenariometodikk som deltakerne selv prøver ut i praksis. De utvikler historier og bilder for fremtiden. Til slutt lages konkrete tiltak for å møte fremtidsbildene.

Talerlisten mener

Erik Lerdahl er godt valg hvis dere ønsker å lære mer om kreativitet og innovasjonsprosesser. Han har både verktøy, metoder og modeller å by på, og er en behagelig og kunnskapsrik formidler med mye erfaring å dele.

2024 © Talerlisten AS