Heidi Berg

Kina-kjenner, eventyrer og entreprenør

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Heidi Berg

Heidi Berg holder foredrag om Kina og kinesisk forretningskultur. Hun bor i Shanghai og brenner for å redusere den opplevde avstanden mellom Norge og Kina, særlig innenfor digital innovasjon og teknologi. Heidi Berg er utdannet siviløkonom fra NHH, og har vært strategi-konsulent, kommunikasjonssjef i Norfund, og vinner av Telenor Group innovasjons-konkurranse med et prosjekt i Bangladesh. Heidi er sannsynligvis den eneste fra Norge som har holdt foredrag om Alibaba inne på Alibabas hovedkvarter i Hangzhou. Foredragene hennes tilpasses alltid målgruppen, og kan vinkles både strategisk og detaljert – for eksempel ned på UX-nivå for APPer. I sine inspirasjonsforedrag deler Heidi åpenhjertig om opp- og nedturer fra sin reise fra Vadsø via Oslo og Afrika til Shanghai. Heidi er hobby-fotograf, og bruker egne bilder og videoer i foredrag og kurs. Hun snakker kinesisk og trener kung-fu. Inspirasjon og forståelse fra kinesisk historie, filosofi og tenkemåte er krydder i hennes foredrag der det er relevant.

Fagekspert
Hjemsted
Kina
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Heidi Berg

Det nye Kina: Økt relevans for norske bedrifter

Kina har gått fra å være et billig produksjonsland til en stormakt innen innovasjon, og kinesiske selskap satser nå internasjonalt. Hvordan har et kommunistisk regime fått til dette, hva er de viktigste trendene i Kina, og hvordan er dette relevant i Norge? Kan tilpasses ulike bransjer og problemstillinger: - Toppledernivå/langsiktige strategiske implikasjoner av Kinas fremvekst - Innen den digitale økonomien - hva kan kopieres fra Kina? - Eksport til Kina: Trender og muligheter

Fremtidens varehandel - allerede i Kina

Kina er verdens største marked for netthandel, både i volum og andel av handel totalt. Aktører som Alibaba og Pinduoduo har etablert helt andre type modeller enn Amazon eller norske nettbutikker. Tradisjonelle butikker og brands har tilpasset seg dette, og online og offline handel er integrert (Online-Merge-Offline). Hvordan ser dette ut i praksis, og hva kan man lære av dette i Norge? Foredraget inkluderer presentasjoner av relevante plattformer, forretningsmodeller og en rekke eksempler.

Nordmenn er rare: Hvordan bedre forstå og jobbe med kulturforskjeller

Norge er verdens beste land, og nordmenn elsker å fortelle utlendinger: "But in Norway..." Men dette er ofte en dårlig start. Foredraget er basert på et forskningsbasert rammeverk av Erin Meyer fra Insead, og rikt på personlige erfaringer fra arbeid i Afrika (i Norfund), India, Bangladesh og Thailand (Telenor), samt Kina. Er relevant for grupper med forretning utenlands, internasjonale team i Norge, og som inspirasjon og selvrefleksjon for eksempel under lederutvikling.

Vadsø-Shanghai: Inspirasjons-foredrag

Basert på min personlige historie, en reise som bragte meg fra Vadsø til Shanghai. Tema som dekkes er risiko (opplevd vs. reell), krisehåndtering, livslang læring, kinesisk filosof og tenkemåte.

Fintech i Kina: Hvorfor er Ant Finance verdens største IPO?

Høsten 2020 vil Ant børsnoteres, noe som vil være den største IPOen i verdens historie. Hva er historien til Aliababa og Ant, hvorfor har de lykkes så godt og hvilke internasjonale planer har selskapet? Alle nordmenn har allerede en relasjon til Alibaba! Foredraget er basert på erfaringer både som bruker, lang erfaring fra finansbransjen og prosjektarbeid sammen med Alibaba.

Kurs med Heidi Berg

Introduksjon til å drive forretning i Kina

Kurset kan tilpasses ulike bransjer, men typiske tema som vil dekkes er: - Kultur - Marked og trender - IP-rettigheter - Selskaps-etablering i Kina - Det digitale Kina (hvordan kommunisere med partnere, kunder etc.) Kurset spesialtilpasses for ønskede fokus-områder. For eksempel med rollespill for kulturforståelse, og hjemmeoppgaver knyttet til markedstilpasning

Arbeid i tverrkulturelle team

Kurset er basert på rammeverket The Culture Map, utarbeidet av INSEAD professor Erin Meyer. Det fokuserer på hvordan tilrettelegge arbeidssituasjon for å unngå problemer knyttet til kulturforskjeller. Opplegget skreddersys til gruppe og situasjon. For hvert tema som dekkes (f.eks. kommunikasjon) vil et typisk løp være 1. Gjennomgang av teori med eksempler 2. Rollespill, og/eller diskusjon 3. Individuell og/eller gruppe-refleksjon 4. Presentasjon av ideer og tiltak

2024 © Talerlisten AS