Foredrag om Asia

Heidi Berg

Kina-kjenner, eventyrer og entreprenør

Ole Torp

Ole Torp

Erfaren journalist og møteleder

2024 © Talerlisten AS