Ida Hatlebrekke

Sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ida Hatlebrekke

Ida Pernille Hatlebrekke er leder for klima og miljø i Møller Mobility Group. Hun er tidligere gründer og daglig leder av FOLK Oslo – en arena og driver for bærekraftig forretningsutvikling med partnere som Fortum, Oslo Kommune og Accenture. Ida er utdannet i internasjonal politikk fra Northeastern University i Boston og har mangeårig erfaring fra arbeid med bærekraftige forretningsmodeller og sosialt entreprenørskap. Etter studiene arbeidet hun i det prisbelønte kommunikasjonsbyrået Trigger som spesialrådgiver i samfunnskommunikasjon med oppdrag innen strategi og samfunnsansvar for kunder som Plan International, Kari Traa, DNB, Mills og IKEA. Ida er styreleder i Polyteknisk Forening Bærekraft, initiativtaker til “Grønnvaskingsplakaten» og er utdannet Climate Reality Leader i regi av Al Gore.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ida Hatlebrekke

Når naturen har et kommunikasjonsproblem

Hvordan kommuniserer man komplekse klima og miljøspørsmål på en måte som skaper reell endring? I en tid der både virksomheter, offentlige aktører og enkeltpersoner må ta ansvar blir det stadig vanskeligere å nå igjennom uten pisk og pekefinger. Samtidig er Millenials og Generasjon Z verdibevisste forbrukere med økende makt til å endre både politikk og praksis med sine virkemidler. I dette foredraget deler Ida perspektiver på hvordan klimasaken må kommuniseres på målgruppens premisser.

Fra problem til profitt - Samarbeid som nøkkelen til lønnsom bærekraft

Skal vi løse klimakrisen må vi slå kloke hoder sammen på tvers av industrier og gjøre det attraktivt å samarbeide ved hjelp av gode rammebetingelser og insentiver som sikrer ny næringsutvikling. Ifølge UN Global Compact er markedsmulighetene innen FN`s 17 bærekraftsmål estimert til 12 trilliarder dollar for privat sektor alene. Men hvordan blir man en del av løsningen? Ida gir en innføring i taktskiftet fra fragmentert til strategisk bærekraft der langsiktighet erstatter kortsiktige interesser.

Jobb med mening - hvordan beholde de beste talentene gjennom å prate om feil

En undersøkelse utført av Det Norske Veritas i 2017 konkluderer med at næringslivet i tiden som kommer vil bli en av de sterkeste drivkreftene for positiv forandring i verden. Dette er en gylden mulighet for å skape nye verdier som både er synlig på bunnlinjen og i samfunnsregnskapet. Men hvordan engasjere kunder og ansatte? I dette foredraget vil Ida belyse hvorfor det er viktig å snakke om feil i arbeid med samfunnsansvar og hvordan ærlighet kan tiltrekke de beste talentene.

Sirkulære forbilder - fra buzzord til business

Det er mye snakk om sirkulær økonomi, men hvor er de gode eksemplene på at det er mer enn bare et hypet begrep? Dette foredraget gir innsikt i verdiskapingspotensialet i sirkulære forretningsmodeller og belyser mulighetsrommet i ulike bransjer. Passer godt for virksomheter som vil utforske hvordan de kan være en del av den sirkulære økonomien og vil lære av eksempler fra virkeligheten.

Hva er det som er så vanskelig med klima?

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men samtidig kan størrelsen på problemene og omfanget av konsekvensene handlingslamme de aller fleste. Det kan virke fjernt fra vår egen virkelighet og personlige handlinger kan føles ubetydelige. Dette foredraget gir en innføring i problemene vi står overfor på en pedagogisk og forståelig måte, men presenterer også konkrete virkemidler og løsninger som er tilgjengelig for de aller fleste, enten du er en privatperson eller en virksomhet.

2024 © Talerlisten AS