Tema: Delingsøkonomi

Arne Krokan

Arne Krokan

Professor i teknologi, digital økonomi og forretningsutvikling

Nancy Strand

Nancy Strand

Leder innen miljø, avfall og sirkulærøkonomi

Maiuran Loganathan

Maiuran Loganathan

Seriegründer og student ved USAs mest selektive universitet, Minerva Schools

2018 © Talerlisten AS