Geir Atle Bore

Gründer og CEO av FundingPartner

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Geir Atle Bore

Geir Atle Bore er CEO og gründer av FundingPartner, som er størst og ledende i Norge med Crowdfunding av lån til norske bedrifter. Han har tidligere jobbet i McKinsey og Goldman Sachs hvor han jobbet med store bedrifter og deres behov for endring og innovasjon. Nå leder han en bedrift som har gått fra 3 ansatte i Norge til snart 30 ansatte på tvers av Skandinavia hvor han hver dag bruker strategier, metoder og verktøy for å motivere og drive endring, innovasjon og nyskaping i en finansbransje som sårt behøver det. I foredragene sine bruker han en del tid på å vise hvor enkelt en kan oppnå mer form for innovasjon og hva som skal til for å få å starte på endringsreisen. Store foretak jobber som natt og dag sammenlignet med startups, men det er likevel mange modeller som finnes hvor en kan få til «best of two worlds». Geir Atle tilbyr også å prate om hvordan en starter en startup internt i en større corporate bedrift og hva som er suksesskriterier for å lykkes med det.

Foredrag med Geir Atle Bore

Entreprenørskap; Endre seg som en startup?

Hvorfor er endring vanskelig? Og spesielt for store selskap? Hvilke selskaper lykkes nå? Hva er det startups gjør som andre selskap må lære? Hva er nødvendig å ha på plass før en kan få til endring? Hva er ulike forretnings-modeller som lar en eksperimentere? Hva er konkrete ting alle kan gjøre i sine avdelinger for å endre seg som en startup i morgen?

Innovasjon i en fintech-startup uten ressurser og kapasitet

Inspirasjon fra andre markeder og industrier indikerer ofte hva som kommer av utfordringer og muligheter til din industri. Hvordan oppdager en disse og hva kan en lære fra utlandet? Når innovasjon skal prioriteres må det gjøres på de viktigste strategiske områdene. Hvordan kan ledelsen bistå og oppfordre til innovasjon? Hva er AB testing? Hvorfor er det viktig å ikke være redde for å gjøre noe som ikke skalerer? Hvordan kan alle ta i bruk eksperter for å oppnå mer innovasjon?

Crowdfunding - Den nye måten å finansiere bedrifter

Konseptet crowdfunding oppstod for over 10 år siden i UK, USA og Kina, men det er første de siste årene det har tatt helt av i Norge. I 2018 vil over 150 millioner kroner gått gjennom en av de 19 plattformene i Norge. Hva er crowdfunding og de ulike formene? Hvorfor vokser dette markedet så mye? Hva betyr det for små og mellomstore bedrifter? Hva betyr det for de store bankene? Hvor stort kan dette bli i Norge og Norden? Hva er risikoene?

Hvordan lykkes med innovasjon i et stort foretak gjennom en startup

Alle store foretak ønsker seg innovasjon, men fåtallet lykkes med ekte innovasjon. I det siste har en rekke flere og flere store foretak lyktes med innovasjon gjennom oppstart av en startup i eller utenfor den store bedriften. Det finnes mange ulike modeller, og noen fungerer bedre enn andre. Hva er formålet med oppstartsbedriften? Avkastning, innovasjon til resten av bedriften eller nye produkter. Mye kan oppnåes.

2022 © Talerlisten AS