Foredrag om Crowdfunding

Ida Eliassen-Coker

Gründer og sjefredaktør i ALTSÅ. Snakker om likestilling og ledelse

2023 © Talerlisten AS