Kristin Undheim og Adina Aasebø

Eksperter på forbruksmønstre hos kvinner

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Kristin Undheim og Adina Aasebø

I over femten år har Kristin Undheim og Adina Aasebø studert forbruksmønster i Skandinavia med særlig blikk på såkalte ”ledende brukere” eller forbrukspioneerer. De siste årene har de hatt spesielt fokus på høyt utdannede kvinner i storby; en gruppe kvinner som er særdeles interessante for kommersielle aktører, fordi de antas å være innovatører på en rekke felt. Kvinnene er bevisste, de er innovative, de er kravstore og der de går følger andre etter. Samtidig er grundige data om dem ofte ikke tilgjengelig nok i de tradisjonelle databasene og markedsanalysene som tilbys. Adina og Kristins arbeid bygger på omfattende kvantitative og kvalitative data. Funnene er samlet i boken «Passionistas – Women of Influence», som kom ut i februar 2019. Foredrag kan vinkles inn mot ulike temaer, markeder og forbruksmønstre, for eksempel mat og drikke, reiseliv, transport, kultur, netthandel eller teknologi og innovasjon. Adina er partner og rådgiver i Cloud Media Service. Kristin er høyskolelektor på Høyskolen Kristiania i Oslo.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kristin Undheim og Adina Aasebø

Lean forward: Hvordan kommunisere med Superkvinnen?

Foredraget gir deg svar på hvordan du kan nå frem til vår tids sterkeste forbruker. De er høyt utdannede, bor i storbyen og skaper og former nye livsstiler og forbruksmønstre. De er i en særstilling de mest interessante forbrukere for en rekke merkevarer. Vi snakker om den moderne Superkvinnen. For å kunne nå frem til disse kvinnene kreves innsikt i deres historier og hvilket språk de lytter til.

Talerlisten mener

Krtistin Undheim og Adina Broady Aasebø sitter på et unikt datamateriale om hvordan den moderne superkvinnen tenker og handler, og formidler innsikten med grundighet og relevante eksempler. Foredraget passer alle typer grupper som er opptatt av innovasjon, markedsinnsikt og forbrukeratferd.

2024 © Talerlisten AS