Jarle Heitmann

Statsviter, kommunikator og fhv. folkevalgt.

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Jarle Heitmann

Jarle Heitmann holder engasjerende og innsiktsfulle foredrag krydret med aktuelle eksempler om sosiale medier og med oppdatert forskning på plattformenes påvirkning på demokrati, ytringsfrihet og samfunn. Han lærer deg triksene med hvordan din organisasjon/bedrift best får gjennomslag for sine initiativer, søknader og planforslag hos lokale myndigheter og hvordan unngå tabbene. Han er en erfaren møte- og styreleder og med bred operativ og strategisk erfaring fra medie- og kommunikasjonsarbeid.

Heitmann er utdannet statsviter med fordypning i kommunikasjon, omdømme, ledelse og lokalstyre. Masteroppgaven(2023) fordypet seg i sosiale medier og politikkutforming. Han har lang bakgrunn som folkevalgt på lokal – og regionalt nivå og med kommunikasjonsledelse på strategisk og operativt nivå. Bl.a. som politisk rådgiver for fylkesrådslederen i Troms fylkeskommune (2003-2007) og ordføreren i Tromsø kommune (2009-2010), kampanjesjef i LHL (2010-2013), Communications- and PR-manager i Chess Olympiad 2014 (2013 – 2014). Siden 2015 har han vært folkevalgt som gruppeleder og utvalgsleder i Tromsø kommune.

Hjemsted
Troms og Finnmark
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Jarle Heitmann

Er sosiale medier en trussel mot demokratiet?

Design, algoritmer og forretningspraksis skaper utfordringer for demokrati, samfunnsdebatt og ytringsrommet. Hvordan redde demokratiet? I foredraget gis oppdaterte eksempler og det bygger på oppdatert forskning bl.a. gjennom foredragsholderens masteroppgave i statsvitenskap (2023).

Hvordan skape gjennomslag hos en kommune?

Hvordan kan din organisasjon eller bedrift få igjennom initiativer, søknader og planforslag hos lokale. og regionale myndigheter. Hvordan unngå de største tabbene? Kommunal lobbyarbeid på 1-2-3 etter 25 år som lokal- og regionalpolitiker.

Hvordan lede møter på en profesjonell måte?

Hvordan holde kontroll på debatten og få ditt møte avholdt effektivt? Hvordan få respekt som møteleder? Hva betyr dagsorden og hva er forskjell på innlegg og replikk? Avstemmingsregler på 1-2-3. Praktiske eksempler fra 25 år som dirigent-, møte- og styreleder.

Å jobbe sammen med mediene på gode og onde dager

En innføring i hvordan de tradisjonelle mediene jobber og hvilken viktige samfunnsoppgave de har. Praktiske tips og råd om samarbeidet med mediene når du vil de skal skrive om din sak, og når du får søkelyset på deg, din organisasjon eller bedrift eller ditt produkt. Erfaringer etter 25 år med mediene i gode - og onde dager.

Evig eies kun et tapt omdømme

Nesten daglig ser vi ledere eller organisasjoner som utsettes for angrep og kritikk - det være seg politikere, bedrifter og bedriftsledere eller ideelle organisasjoner. Gjentatte angrep truer omdømmet. I foredraget vises konkrete eksempler på hva slike angrep kan bestå i og hva som betegner et godt omdømme forsvar.

2024 © Talerlisten AS