Foredrag om Lobbyvirksomhet

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2021 © Talerlisten AS