Foredrag om Lobbyvirksomhet

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2022 © Talerlisten AS