Lars Dehli

Erfaren psykolog og førstelektor som holder foredrag om en rekke temaer (se menyen under).

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Lars Dehli

Lars Dehli er spesialist i kognitiv terapi, med videreutdanning ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi. Han har blant annet publisert artikler om dissosiasjon, blod- og sprøytefobi, flyskrekk, kronisk utmattelsessyndrom/ME, hukommelse for emosjonelle minner, idrettspsykologi og kulturpsykologi.

Sammen med Torkil Berge mottok han Bjørn Christiansens Minnepris i 2010 for beste psykologiske fagartikkel i Norge. Våren 2014 ga Berge, Dehli og Elin Fjerstad ut boken «Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag» på Aschehoug. Boken tar for seg utmattelse innen somatiske og psykiske lidelser, samt teknikker og behandling av utmattelse som en del av normalspekteret. Lars driver også UpPsych.com med andre psykologer som utvikler digitale verktøy.

Lars driver Psykologipodcasten Synapsen og holder gjerne foredrag om alle tema som er omhandler her, som Personlighet, Tvangstanker, Helseangst, Vinterdepresjon, Hypnose, Placebo og mye mer.

Lars har også gjestet podcastene til Trygdekontoret, Emilie Nereng og Wolfgang Wee.

Han driver også en egen Youtube kanal, og holder gjerne foredrag om alle tema som er omhandlet her.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Lars Dehli

Stressmestring – i jobb og privatlivet

Alle opplever stressende hendelser i løpet av livet, forskjellen er hvordan vi håndterer vi disse. Hvilke faktorer er det som avgjør om vi opplever en hendelse som stressende eller ikke? Hva sier forskningen om hvilke måter vi best kan håndtere stress? Hvordan kan vi best oppnå kontroll, forutsigbarhet og handlekraft i et stadig mer komplisert arbeidsliv og samfunn? Her tar Lars for seg de viktigste funnene og teknikkene fra forskningen.

Praktisk anvendelse av kognitiv terapi i eget liv

Siden 1960-tallet er det utviklet er rekke effektive metoder innen kognitiv terapi. Disse verktøyene har vist seg svært gode på alt fra angst, stress, depresjon og søvnproblemer. I dette foredraget får deltagerne en grundig innføring i alle de mest sentrale teknikkene innen kognitiv terapi. Deltagerne vil etter foredraget ta med seg forskningsbaserte og effektive verktøy for bedre mental helse.

Verktøy fra positiv psykologi til jobb og personlig bruk

Hvem er de lykkeligste menneskene i verden, og hva gjør oss lykkelige? Her snakker Lars om forskning fra feltet positiv psykologi om hvem som er lykkelige, hva som gjør oss lykkelige, og hva vi kan gjøre for å bli lykkeligere. Deltagerne får praktisk innføring i hvordan bruke effektive teknikker for å heve sitt eget lykkenivå.

Panikkangst – eksponeringsterapi i praksis

Lars har tidligere gjestet podcasten Trygdekontoret og snakket om den effektive behandlingen av panikkangst sammen med Klovner i Kamp vokalist Aslak Hartberg. Lars holder også jevnlig kurs for psykologer og leger om den praktiske innføringen i denne terapimetoden.

Bekymring og grubling – effektive tiltak fra metakognitiv terapi

Altfor mange mennesker bruker overdrevent mye tid og energi på bekymring og grubling. Dette kan påvirke både arbeidsglede og generell livskvalitet. Heldigvis har vi gode verktøy fra den nyutviklede terapimetoden metakognitiv terapi som har veldig god effekt. I dette foredraget får deltagerne grundig innføring hva som hjelper i møte med bekymring og grubling, og hva som gjør kan gjøre det verre. Alle deltagerne vil etter foredraget føle seg bedre utrustet til å møte slike tankevirus i fremtiden.

2024 © Talerlisten AS