Lars Erling Olsen

Professor, ekspert på merkevareledelse

Fra 19.000,- per foredrag

Fra 19.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Lars Erling Olsen

Lars Erling Olsen holder praktiske og faglige foredrag om markedsføring, merkevarebygging og påvirkning. Han er professor ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges ledende eksperter på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Han er medforfatter på bestselgerne «Merkevareledelse» (4. utgave 2019) og «Markedskommunikasjon (2017). Olsen er en aktiv forsker og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter. Han har en doktorgrad fra BI og har vært instituttleder ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania og er Dean Bachelor ved BI. Lars ble utnevnt som professor i markedsføring i en alder av 37 år – noe som da gjorde han til del av en gruppe på bare 2% av norske professorer under 40 år. Han har lang praktisk erfaring i markedsføring – både som ansatt i dagligvareindustrien, men også i senere år som konsulent for norske og internasjonale merkevarer. Lars har også deltatt i og drevet bedriftsinterne merkevareskoler.

Foredrag med Lars Erling Olsen

Vanens makt

Vi liker å tro at vi tar rasjonelle og reflekterte valg. Sannheten er at vi ikke alltid er så reflekterte som vi tror. Ofte fatter vi bare de samme beslutningene vi fattet forrige gang vi sto i samme situasjon. Den ubevisste vanen har ofte store konsekvenser uten at vi selv er klar over det. Virksomheter som ikke tar vaner på alvor i sine beslutninger om strategi, innovasjon og kommunikasjon står i fare for å gjøre dyre feil.

Ubevisst påvirkning av bevisste kunder

Alle er opptatt av effekt av sin kommunikasjon. Tradisjonelt har man vært opptatt av effekter som en konsekvens av bevisste vurderinger - "hvor bra og relevant er innholdet"? Men, dette kan ikke forklare alle effekter av kommunikasjon. Vi kan nemlig også påvirkes av små detaljer vi ikke selv er bevisst! I dette foredraget vil vi se på oppdatert forskning om hvordan ubevisst påvirkning kan finne sted, og vi vil også sneie litt innom evolusjonære forklaringer på effektiv kommunikasjon.

Brand purpose - gull eller tull?

I dette foredraget ser vi på hvordan purpose marketing brukes i posisjoneringen av merkevarer. Merkevarer har de siste årene engasjert seg i viktige samfunnsspørsmål som for eksempel mangfold, «black lives matter», dyrevern osv. Selv om sakene i seg selv kan være viktige, er det fortsatt et spørsmål om merkevarer bør involvere seg i slike debatter. I dette foredraget vil vi diskutere fordeler og ulemper med å gå for en purpose-drevet merkevarestratgi.

Viral spredning av markedskommunikasjon

Ubetalt spredning i fortjente kanaler blir viktigere og viktigere!. Youtube, Facebook og blogger er for mange annonsører en vei å spre budskapet sitt på. Noen budskap eksploderer i disse kanalene og spres likt virus fra menneske til menneske i rasende fart. Men andre budskap fungerer ikke like godt. Hvorfor er det slik? Hvordan kan man øke sannsynligheten for viral spredning? I dette foredraget vil Olsen gi deg seks konkrete råd og vise gjennom dagsaktuelle eksempler hva som fungerer.

Digital merkevareledelse

Teknologien har endret markedsføringsfaget. Har digitale kundereiser, performance marketing, influencers, Google analytics og Facebook gjort merkevarer overflødig? Olsen mener i dette foredraget at svaret på dette er NEI! Det betyr likevel ikke at vår digitale tid ikke påvirker hvordan man må bygge sterke merkevarer og ta hensyn til endringer i medier og kjøpsprosesser. Olsen viser deg hva du bør tenke på og hvordan digitale muligheter ikke svekker, men styrker merkevarenes betydning.

Kurs med Lars Erling Olsen

Merkevareskole

Skreddersydde faglige og praktiske merkevareskoler for ulike bedrifter og bransjer. Alt fra 1-2 dagers kurs til 2-3 dager x 4/5 samlinger og lang erfaring med digitale kurs. Typiske temaer er: markeds- og merkevarestrategi, markedsorientering, forretningsstrategi, vekst & innovasjon, markedskommunikasjon, med mer. Noen referanser: Mills Brand Academy, Steen & Strøm merkevareskole, Selvaag Brand Academy, Sørlandet merkevareskole, Rieber Brand Academy, Bergen Branding, OMG Brand Academy.

Effektiv markedskommunikasjon?

Skreddersydd faglig og praktisk kurs om hvordan markedskommunikasjon virker. Kursene tilpasses den enkelte kunde og kan være alt fra en halv dag til 3-4 dager i lengde. Lang erfaring med digitale kurs. Typiske temaer er: hvordan virker markedskommunikasjon, kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplanlegging, mediestrategi, kommunikasjonstiltak, medier og medievalg m.m. Kurset tar utgangspunkt i Olsen, L.E. og Peretz, A. (2017), Markedskommunikasjon, Bergen: Fagbokforlaget.

Talerlisten mener

Lars har stor teoretisk og praktisk kunnskap innen merkevareledelse og markedsføring, og evner å fordmidle dette på en relevant og levende måte. Foruten foredrag kan holder han også fagdager eller "skoler" for bransjer.

Lars Erling Olsen har 11 vurderinger

Ane Køber Guldvik

9. september 2021

Finansforbundet

6

Til vår medarbeidersamling for Finansforbundet hadde vi hyret inn Lars Erling Olsen for å gi oss en felles forståelse for hvor avgjørende en sterk og solid merkevare er og hva som skal til for å oppnå dette. Vi jobber på en rekke ulike prosessområder, og det var viktig å forstå at hver og en spiller en stor rolle for hvordan vi fremstår utad. Lars var engasjerende, motiverende og profesjonell til fingerspissene, brukte gode eksempler og fikk folk med seg. Det var høy stemning og gode tilbakemeldinger i etterkant, og vi kan gi ham våre beste anbefalinger!

Hege Bongard

17. mars 2017

Fredrikstad Næringsforening

6

Vi ønsket å sette sammenhengen mellom en sterk merkevare og vekst på agendaen, og det var ingen som tvilte på merkevarens betydning etter å ha hørt Lars Erling Olsen. Gjennom sin kunnskapsrike formidling fremsto han troverdig, inkluderende – og han engasjerte. Et foredrag i mesterklassen! Olsen leverte som bestilt til Fredrikstadkonferansen 2016, en felles arena for bedriftsledere, politikere og byråkrater.

Lars Marius Lauten

13. januar 2017

Mills

6

Lars Erling engasjerer og utfordrer på en veldig fin måte. Han er en god formidler og har høytkunnskapsnivå og holder seg uptodate innen merkevarefaget. Vi hr brukt han ved flere anledninger, og tilbakemeldingene på Lars som foredragsholder er gode!

John Lauring Pedersen

8. november 2016

Opinion AS

6

Lars Erling Olsen var et særdeles populært innslag på Opinions seminar Aktiv Livsstil i oktober 2016. Hans innlegg var en god kombinasjon av livsnødvendig og dagsaktuell marketing-teori, kombinert med skråblikk suget fra eget bryst, noe som gjorde seansen både lærerik og underholdende. Lars Erling anbefales på det varmeste!

Herman Dyrø

1. november 2016

Selvaag Eiendom

Lars engasjerer! Han tenker praktisk og setter alle i stand til å forstå sin rolle som merkevarebygger i en moderne organisasjon. Han fokuserer sterkt på kundeperspektivet, noe som skaper et solid grunnlag for en fremtidsrettet internkultur.

Nina Gade Tenvik

26. oktober 2016

Fagbladet Kampanje

6

Lars Erling er en meget dyktig foredragsholder som kan sitt fag og har særs god formidlingsevne. Mine varmeste anbefalinger !

Sverre Jacobsen

19. oktober 2016

Mills

Lars Erling har holdt foredrag for Mills over flere år i faget merkevarebygging.
Han er en eminent formidler som deler merkevarekunnskap på meget høyt nivå.
Vi setter spesielt stor pris på Lars sin særegne evne til å hele tiden trekke gode paralleller mellom teori og praksis. Han oser av engasjement og entusiasme som smitter over på tilhørerne.

Olav Line

19. oktober 2016

Selvaag Eiendom AS

6

Lars Erling er en svært god formidler og klarer på en engasjerende måte å bygge bro mellom teori og praktiske eksempler. Vi har hatt stor glede av hans pedagogiske evner i gjennomføring av Selvaag Eiendom’s merkevareskole

Karl Fredrik Lund

19. oktober 2016

Telia Norge AS

6

Lars er både underholdende og svært kunnskapsrik. Med en passe offensivitet trollbinder han publikum med analytisk tilnæring og gode eksempler. Anbefales på det varmeste.

Roy Arve Garvik

19. oktober 2016

Amesto Translations

6

Amesto Translations benyttet Lars Olsen som foredragsholder for vår nordiske salgssamling. Temaet var Ubevisst påvirkning av bevisste kunder, og dette ble framført på en svært engasjerende og relevant måte for våre språkinteresserte selgere. Deltakerne på samlingen gav tilbakemelding på at Lars Olsens punkt på agendaen var det beste og mest matnyttige/tankevekkende punktet på salgssamlingen.

Sigbjørn Hoem

17. oktober 2016

Ladegaard Norge

5

I min tidligere jobb som leder for kjøpesenterselskapet Steen & Strøm Norge AS har jeg hatt gleden av å bruke Lars Erling Olsen som foredragsholder, men mest som utvikler, ledere og foreleser for selskapets merkevareskole. Lars Erling Olsen er inspirerende å høre på og er engasjert og kunnskapsrik.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS