Talerlisten

Lars Erling Olsen

Professor, ekspert på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd

Pris / 45 min

Kr 25 000,-

Proff

Talerlisten Proff er håndplukkede foredragsholdere med lang erfaring og svært gode vurderinger. De er alle evaluert og anbefalt av Talerlistens ledelse, og vil være et trygt valg til ditt seminar. Ta gjerne kontakt med på nils@talerlisten.no hvis du har spesielle behov du vil diskutere.

Beskrivelse

Lars Erling Olsen, professor ved Høyskolen Kristiania og Norges Handelshøyskole (II), er en av Norges ledende eksperter på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Han er medforfatter på bestselgeren «Merkevareledelse» (2016) og aktuell med ny fagbok i markedskommunikasjon høsten 2016. Olsen er en aktiv forsker og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrifter. Han har en doktorgrad fra BI og er instituttleder ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Lars ble utnevnt som professor i markedsføring i en alder av 37 år – noe som da gjorde han til del av en gruppe på bare 2% av norske professorer under 40 år. Han har lang praktisk erfaring i markedsføring – både som ansatt i dagligvareindustrien, men også i senere år som konsulent for norske og internasjonale merkevarer. Lars har også deltatt i og drevet bedriftsinterne merkevareskoler.

Foredrag

Merkevarenes gyldne tid

I en tid med økende antall kommunikasjonsarenaer, økt konkurranse i mange bransjer og press på lønnsomhet, er en godt gjennomtenkt merkevarestrategi middelet for å lykkes. Sterke merkevarer bidrar til større lønnsomhet, mer fornøyde og lojale kunder og er en døråpner for attraktive vekststrategier. I dette foredraget vil Olsen gi deg overblikket over merkevarenes verden, illustrere med noen aktuelle eksempler og forklare hvorfor merkevarebygging fortsatt er en høyrelevant forretningsstrategi.

Ubevisst påvirkning av bevisste kunder

Alle er opptatt av effekt av sin kommunikasjon. Tradisjonelt har man vært opptatt av effekter som en konsekvens av bevisste vurderinger - "hvor bra og relevant er innholdet"? Men, dette kan ikke forklare alle effekter av kommunikasjon. Vi kan nemlig også påvirkes av små detaljer vi ikke selv er bevisst! I dette foredraget vil vi se på oppdatert forskning om hvordan ubevisst påvirkning kan finne sted, og vi vil også sneie litt innom evolusjonære forklaringer på effektiv kommunikasjon.

Produktplassering - virker det?

I dette foredraget vil Olsen snakke om hva produktplasseringer er, når det oppsto og hva produktplasseringer i dag og fremover innebærer. Det sentrale spørsmålet er om produktplasseringer virker og hvordan det virker? Gjennom smakebiter fra egen og internasjonal forskning på temaet vil du lære om muligheter og fallgruver ved bruk av produktplasseringer. Olsen vil oppsummere med noen praktiske råd om hvordan man bør plassere for å oppnå maksimal effekt.

Men, det sto ikke på handlelappen?

En tur i butikken betyr mange kjøpsbeslutninger for forbrukeren. Noen beslutninger har vi alt fattet før vi kommer i butikken, andre beslutninger fatter vi i butikken. Mange av disse kjøpsbeslutningene fattes uten at vi tenker i særlig grad over de - vi lar oss rett og slett påvirke ubevisst. Stikkord for ubevisst påvirkning: atmosfære, butikk layout, lukt, lyd, sortiment og hylleplassering.

Innholdsmarkedsføring - noen refleksjoner

Teknologiske skift og endringer i mediebransjen har gjort innholdsmarkedsføring (Content Marketing) til et svært aktuelt tema. Hvordan passer fenomenet inn i markedsføringsfaget teoretisk og historisk? Olsen vil reflektere litt over begrepet og tenke høyt om hva som er nytt i forhold til etablert kunnskap i forskningen. Godt innhold har potensial til å være en svært effektivt. I hvert fall noen ganger. Et relevant spørsmål er derfor når det kan fungere og når det kanskje ikke er så effektivt.

Talerlisten mener

Lars har stor teoretisk og praktisk kunnskap innen merkevareledelse og markedsføring, og evner å fordmidle dette på en relevant og levende måte. Foruten foredrag kan holder han også fagdager eller "skoler" for bransjer.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Lars Erling Olsen har 10 vurderinger

Hege Bongard

17. mars 2017

6

Fredrikstad Næringsforening

Vi ønsket å sette sammenhengen mellom en sterk merkevare og vekst på agendaen, og det var ingen som tvilte på merkevarens betydning etter å ha hørt Lars Erling Olsen. Gjennom sin kunnskapsrike formidling fremsto han troverdig, inkluderende – og han engasjerte. Et foredrag i mesterklassen! Olsen leverte som bestilt til Fredrikstadkonferansen 2016, en felles arena for bedriftsledere, politikere og byråkrater.

Lars Marius Lauten

13. januar 2017

6

Mills

Lars Erling engasjerer og utfordrer på en veldig fin måte. Han er en god formidler og har høytkunnskapsnivå og holder seg uptodate innen merkevarefaget. Vi hr brukt han ved flere anledninger, og tilbakemeldingene på Lars som foredragsholder er gode!

John Lauring Pedersen

8. november 2016

6

Opinion AS

Lars Erling Olsen var et særdeles populært innslag på Opinions seminar Aktiv Livsstil i oktober 2016. Hans innlegg var en god kombinasjon av livsnødvendig og dagsaktuell marketing-teori, kombinert med skråblikk suget fra eget bryst, noe som gjorde seansen både lærerik og underholdende. Lars Erling anbefales på det varmeste!

Herman Dyrø

1. november 2016

Selvaag Eiendom

Lars engasjerer! Han tenker praktisk og setter alle i stand til å forstå sin rolle som merkevarebygger i en moderne organisasjon. Han fokuserer sterkt på kundeperspektivet, noe som skaper et solid grunnlag for en fremtidsrettet internkultur.

Nina Gade Tenvik

26. oktober 2016

6

Fagbladet Kampanje

Lars Erling er en meget dyktig foredragsholder som kan sitt fag og har særs god formidlingsevne. Mine varmeste anbefalinger !

Sverre Jacobsen

19. oktober 2016

Mills

Lars Erling har holdt foredrag for Mills over flere år i faget merkevarebygging.
Han er en eminent formidler som deler merkevarekunnskap på meget høyt nivå.
Vi setter spesielt stor pris på Lars sin særegne evne til å hele tiden trekke gode paralleller mellom teori og praksis. Han oser av engasjement og entusiasme som smitter over på tilhørerne.

Olav Line

19. oktober 2016

6

Selvaag Eiendom AS

Lars Erling er en svært god formidler og klarer på en engasjerende måte å bygge bro mellom teori og praktiske eksempler. Vi har hatt stor glede av hans pedagogiske evner i gjennomføring av Selvaag Eiendom’s merkevareskole

Karl Fredrik Lund

19. oktober 2016

6

Telia Norge AS

Lars er både underholdende og svært kunnskapsrik. Med en passe offensivitet trollbinder han publikum med analytisk tilnæring og gode eksempler. Anbefales på det varmeste.

Roy Arve Garvik

19. oktober 2016

6

Amesto Translations

Amesto Translations benyttet Lars Olsen som foredragsholder for vår nordiske salgssamling. Temaet var Ubevisst påvirkning av bevisste kunder, og dette ble framført på en svært engasjerende og relevant måte for våre språkinteresserte selgere. Deltakerne på samlingen gav tilbakemelding på at Lars Olsens punkt på agendaen var det beste og mest matnyttige/tankevekkende punktet på salgssamlingen.

Sigbjørn Hoem

17. oktober 2016

5

Ladegaard Norge

I min tidligere jobb som leder for kjøpesenterselskapet Steen & Strøm Norge AS har jeg hatt gleden av å bruke Lars Erling Olsen som foredragsholder, men mest som utvikler, ledere og foreleser for selskapets merkevareskole. Lars Erling Olsen er inspirerende å høre på og er engasjert og kunnskapsrik.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2017 Talerlisten AS