Leif Egil Reve

Foredragsholder

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Leif Egil Reve

Leif Egil Reve er en tidligere ateist, som er blitt kristen gjennom logikk og empiri, altså ligger argumenter og skepsis til grunn for hans vei til kristendommen. Dermed får han en noe unik måte å snakke om kristendom på, som egner seg både i menighet, på universitet og i andre sekulære sammenhenger. Av formell utdannelse har Leif Egil en master i filosofi v/UiA og en bachelor i Kommunikasjon og Livssyn, og har også brukt svært mye tid på å lese mange bøker utenom dette for å få en dybde i bredden. De nevnte fem foredrag, er de mest populære, men Leif Egil tar foredrag på bestilling også. Bredde og fleksibilitet er viktige verdier i en slik sammenheng, og derfor tilpasser han innholdet etter det som egner seg. Det blir ikke forkynnelse i skole- eller bedriftsammenheng, for eksempel. Det som virkelig kjennetegner det Leif Egil Reve leverer er først og fremst engasjement, åpenhet, nysgjerrighet og sannhetssøken.

Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Leif Egil Reve

Fra ateist til kristen - En intellektuell vei

Jeg beskriver min vei fra ateist fram til jeg var 18 år, via at jeg begynte å tro det fantes en eller annen Skapergud i syv år, fram til jeg ble kristen 25 år gammel ved å undersøke historien. Foredraget tar i hovedsak for seg tre tema: Begynnelsen på universet, evangelienes troverdighet og Linkledet i Torino. Det er også mulig å få et helt foredrag per tema. Dette foredraget kan fås i mange varianter, fra kort til langt, fra enkelt til avansert, til ungdom eller eldre. Kunden bestemmer.

Tro og vitenskap - Passer de sammen?

Jeg snakker om forholdet mellom tro og vitenskap; Er det en spenning mellom dem? Kan de utfylle hverandre? Er det to helt forskjellige områder som ikke har noe med hverandre å gjøre? Foredraget kan ha forskjellige perspektiv, enten gjennom et historisk eller prinsippielt perspektiv, eller en blanding. Også dette foredraget kan fås i de fleste former og nivåer.

Skeptisk til Jesus - Hva om man bruker historisk metode på Jesus?

Foredraget baserer seg på et historisk studium av Jesus, med flere metoder til grunn, som strekker seg fra generelt skeptisk til historiefaget til generelt høy tillit til historiefaget. Hva kan man si om Jesus, i et rent historisk perspektiv? Foredraget ser gjerne på troverdigheten til evangeliene, og kan ta opp problemstillinger som mirakler og historie; hvordan kan vi forholde oss til disse som rasjonelle personer? Også dette foredraget kan får i alle versjoner, etter ønske.

Hva jeg skulle ønske kristne fortalte meg da jeg var ateist

Her tar jeg for meg både rent konkret hvilke ting jeg gjerne skulle forstått og visst da jeg var ateist, men også generelt om hvordan ha gode, givende samtaler om vanskelige temaer. Metoden kan brukes på alt fra religion og politikk til familiekrangel og på arbeidsplassen. Dette foredraget kan altså vektes slik at det praktisk talt bare blir grunner for hvorfor jeg er kristen i dag, via argumentasjonsteori og til kun å handle om hvordan få konstruktive samtaler, etter ditt ønske.

Grill en kristen

Dette handler i utgangspunktet om å ta imot spørsmål, og gi respons. Her kan jeg komme med en liten intro, eller vi kan kjøre i gang med en gang, hvor temaene å spørre om, ligger relatert til kristendom i noen form. Dette passer ofte godt i forskjellige settinger, og kan dekke et bredt spekter av temaer på kort tid. Her kan det spørres om andre religioner, det ondes problem, Guds skjulthet, og hva enn det skulle være. Jeg responderer etter beste evne, og forsøker å møte hver enkelt person.

Kurs med Leif Egil Reve

Hvordan prate om tro i Norge i dag?

Lengden på disse kursene kan variere etter ønske, fra timer til dager, sammenhengende, eller delt opp i deler. Temaene som dekkes strekker seg fra retorikk og argumentasjon via beviser og filosofi til ungdomskultur og det sekulære samfunn. I utgangspunktet bygger kurset opp et rammeverk for hvordan og hvorfor vi burde prate om livssyn i et livssynsmangfoldig samfunn.

Argumentene i et livssynsmangfold

Også her er tid og innhold mulig å justere. Dette kurset bygger på å se på argumentene for og imot kristen tro, i møte med forskjellige livssyn, deriblant ateistisk humanisme, ateistisk eksistensialisme, islam, og litt østlige livssyn. Målet er å se på argumentene som brukes, og å sammenligne livssynene.

Et kræsjkurs i kristendom og grunnene for det.

Dette kurset er også fleksibelt, og her er fokuset først og fremst på kristendommen som et helhetlig livssyn. Her presenteres grunner til å tro evangeliene og Bibelen er troverdig, grunner til å tro at Gud eksisterer, og en del teologi, gjerne i form av myteknusing. Dette er også et kurs med mye rom for spørsmål.

2024 © Talerlisten AS