Lisa Ann Cooper

Mangfold og inkluderende lederskap

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Lisa Ann Cooper

Lisa Cooper holder foredrag om mangfold, mentoring, inkluderende lederskap og ubevisste fordommer. Hun er mangeårige leder, seriegründer og en ettertraktet foredragsholder, konferansier og kursholder. Lisa leverer engasjerende og tankevekkende foredrag hvor fokus er å gi deltakere økt forståelse av mangfold og som bidrar til at de endrer tankesett og atferd. Lisa har selv mange års erfaring som toppleder i offentlig og privat sektor og har en rekke styreverv. Hun forstår godt operasjonell kontekst som kan fremme og hindre mangfold i praksis. Cooper har høyt energinivå og elsker å være ute blant publikum, stiller direkte spørsmål og å bli utfordret. Lisa kan variere lengde og form og kan ta oppdrag på engelsk og norsk.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Lisa Ann Cooper

Mangfold på 1-2-3

Cooper drar deg gjennom den historiske utviklingen av mangfold i Norge og fremtidens krefter. Hun går gjennom ulike begreper og definisjoner og gir innblikk i det siste innen forskning på feltet. Lisa gir deg sine topp 3 grep for å få til mangfold på arbeidsplassen.

Inkluderende lederskap

Det har lite betydning om man har en mangfoldig arbeidsstokk om ikke man utøver inkluderende lederskap; nøkkelen til å utnytte forskjeller til et konkurransefortrinn. Inkluderende lederskap vil få økende betydning for fremtidens ledere. Lisa vil dra deg gjennom seks forskningsbaserte signaturtrekk som inkluderende ledere utøver.

Ubevisste fordommer

Ubevisste fordommer kan være den største barriere og hinder for inkluderende lederskap. Med ubevisste fordommer får man ikke ut sitt potensiale innen mangfold. Lisa forklarer hva ubevisste fordommer er og hvordan de kan virke på arbeidsplassen. Du vil få innblikk i den nyeste forskningen på feltet, og du vil øke bevisstheten og få strategier for å motvirke den negative påvirkning ubevisste fordommer kan få.

Konferanseleder

Som konferanseleder setter Lisa seg grundig inn i selskapet og kontekst for å sikre engasjement hos publikum og foredragsholdere. Med sin mangeårige toppledererfaring fra privat og offentlig sektor har Cooper den innsikt, erfaring og engasjement som kreves av en konferanseleder. Hun er profesjonell, uformell i stilen og byr på seg selv med humor og innsikt. Konferanselederjobben kan gjennomføres på både norsk og engelsk

Mentoring for Mentoring som inkludering- og integreringsverktøy

Viste du at forskere Dobbin og Kalev mener mentoring er DEN mest effektiv inkluderingsverktøy på jobben? Viste du at mentoring har positiv effekt for å motvirke frafall og arbeidsledighet? Cooper har utviklet Catalysts®️ mentorprogrammer for unge og voksne på skolen, i og utenfor arbeidslivet som har hatt betydelig resulater. Cooper deler oppskriften og egen utviklet styrkebasert tilnærming.

2024 © Talerlisten AS