Mariann Marthinussen

Selvinnsikt og selvledelse i relasjoner

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Mariann Marthinussen

Mariann har lang erfaring fra å jobbe med mennesker i utvikling. Hun har jobbet internasjonalt næringsliv i over 16 år før hun de siste 15 årene har jobbet som terapeut, coach, faglig veileder og underviser i transpersonlig psykologi. Mariann har en genuin evne til å se hvor skoen trykker individuelt, relasjonelt og i kommunikasjon. Hun brenner for at mennesker skal forstå seg selv bedre. Hvorfor det? Fordi når vi kjenner oss selv godt kan vi mestre den største trusselen vi har på arbeidsplasser, i relasjoner og globalt som er følelsen av utilstrekkelighet og frykten for å mislykkes. Når vi kan mestre den – kan vi mestre alt. Ytre konflikter henger ofte sammen med indre uro. Når denne kan ivaretas vil de ytre konfliktene minske. Mariann bruker foredragene til å engasjere og inspirere til et dypere dykk inn i hvilke kvaliteter som trenger og hentes mer frem for å styrke deg selv, ditt team og få mer trygghet der du/dere står nå. Å kjenne seg selv gir deg større frihet og trygghet.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Mariann Marthinussen

Hvem er jeg på jobb?

Vi mennesker har mange fasetter og i et større mangfold blir vi både påvirket og påvirker. Det å vite hva du selv påvirker med og hvordan du blir påvirket er nøkkelen til større og bedre samskapning. Foredraget tar for seg de delpersonligheter og karakterer vi kan uttrykke på jobb, og hvordan de trigges og hvilke behov som søker å bli møtt i dette. En leder kan aldri fylle alles behov, men enhver kan ansvar for sitt eget.

Energityven på jobb

Har du opplevd at møtene dine saboteres? At du aldri kommer til ordet? Eller at tema helt og holdent blir gjemt, glemt og borte i diskusjonen? Det kan være at du har møtt på en energityv. Et levende foredrag om energityvens hverdag. Energityver er kostbare. Så når du vet: - Hvordan avdekke den - Hvordan møte den - Hvordan mestre den Så kan du frigi tid, lederskap og ressurser til det som gir mer inntekter og glede for deg og dine ansatte.

Fra låsning til løsning

Snakk sant! Alle sier de ønsker at folk snakker sant. Men hvor sannferdige er vi egentlig? Hvorfor er det så vanskelig å snakke sant? Mariann tar for seg fellene som kan oppstå i kommunikasjonen med andre. De maskene vi bærer og hvordan de kommer til uttrykk i vår kommunikasjon. Hva vi bevisst og ubevisst forsøker å gjemme, unngå å snakke om og hvorfor det kalles de "vanskelige samtalene".

Med hjertet på armen og armen i bind

Foredraget tar for seg hva som skjer når sårbarheten blir for overveldende. Hvordan kan du som leder, medarbeider møte den, både i deg selv og dine kollegaer. Hvordan tillate OG mestre sårbarhet profesjonelt. Mariann snakker om hvordan eksistensielle kriser kan møtes og mestres. Foredraget vil gi innsikt i hva som skaper motstand, bitterhet og avstand og hvordan åpenhet kan være en nøkkel til frigjøring av ressurser.

Hør hva jeg sier! Ærlig talt

Det ER ikke det jeg sier! - Hvor ofte har du ikke hørt eller følt dette? - Hvor vanskelig kan det være for den andre og faktisk forstå deg? - Hvor ofte har du følt deg misforstått eller tråkket på av en annen? ÆRLIG TALT heter dagen og foredraget Dette er for deg som vil : - Forbedre din egen kommunikasjon - Forstå mer av dine egne triggere - Forstå hvorfor andre misforstår deg Lære om typenes kommunikasjon!

Kurs med Mariann Marthinussen

Empatisk lederskap

Hva betyr det å lede med empati? Empati er fremtidens verktøy for alle som skal lede. Hva er egentlig empati og hvordan utnytter vi vår emosjonelle intelligens i eget lederskap? Mariann tar gruppen med på en reise i hvordan se sitt eget lederskap, fra innsiden og utsiden. - Hvordan bli tryggere på egne avgjørelser. - Hvordan stå i mot krav og "tunge skyts". - Hvordan tørre være annerledes og samtidig en del av en gruppe - Hvordan lede med hjertet i hånden. Det er modige ledere og medarbeidere.

Kunsten å se seg selv

Det er en kunst å se seg selv! Det å ha selvbevissthet er en vare som blir mer og mer verdifull. Hvorfor? Fordi hvordan du reagerer på enkelte mennesker eller situasjoner er avgjørende for: • Om du blir forfremmet eller ikke • Hvordan du møter stress og overbelastning • Hvordan du opplever dine omgivelser og relasjoner Alt starter med forståelse for hvem du egentlig er. Når du vet mer om årsaken til dine egne reaksjoner, vil du kunne føle større frihet, omsorg og trygghet i møte med andre.

Det usynlige feltet

Det usynlige feltet, er feltet som oppstår når en gruppe mennesker samles. Enten det er familie, venner, kollegaer, jobbrelatert eller privat. Dette feltet inneholder en mengde kommunikasjon. En usynlig og uutalt kommunikasjon, hvor alle som er inkludert er en del av det bevisst eller ubevisst. • Hva kan skje i et slikt felt? • Hvordan kan du påvirke det? • Hva betyr det feltet for deg? • Hvem er vi uten ord? og hvilken informasjon uttrykker vi om oss selv og til andre helt ubevisst?

2024 © Talerlisten AS