Mariann Marthinussen

Ekspert på empati, relasjoner og livsglede

Fra kr. 12.000,-

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Mariann Marthinussen

Mariann har lang erfaring fra å jobbe med mennesker i utvikling. Hun jobber som terapeut, coach, faglig veileder og underviser i Transpersonlig psykologi. Mariann har en genuin evne til å se hvor skoen trykker individuelt, relasjonelt og i kommunikasjon. Hun brenner for at mennesker skal forstå seg selv bedre. Hvorfor det? Fordi når vi kjenner oss selv godt kan vi mestre den største trusselen vi har på arbeidsplasser, i relasjoner og globalt som er følelsen av utilstrekkelighet og frykten for å mislykkes. Når vi kan mestre den – kan vi mestre alt. Ytre konflikter henger ofte sammen med indre uro. Når denne kan ivaretas vil de ytre konfliktene minske. Mariann bruker foredragene til å engasjere og inspirere til et dypere dykk inn i hvilke kvaliteter du trenger hente mer frem for å styrke din emosjonelle intelligens, få mer trygghet der du står nå. I 2019 ble Mariann invitert til Baku for å være key note speaker og hvordan delpersonligheter skapes og utnyttes. http://www.yarat.az/

Foredrag med Mariann Marthinussen

Et GIvende fellesskap

Hva er et GIvende fellesskap og hva skal til for å skape det? De fleste bedrifter og organisasjoner vet at lykkelige medarbeidere = produktivitet og økt inntjening. Hvor ligger ansvaret mellom bedrift og medarbeider for lykke? Utvikling av vår emosjonelle intelligens og kreativitet er det som kan møte morgendagens automatisering og maskiner. Da må vi kjenne oss selv først. Hvordan styrker og utvikler vi den emosjonelle modenhet på jobb og i ledelse av andre?

Energityven på jobb

Har du opplevd at møtene dine saboteres? At du aldri kommer til ordet? Eller at tema helt og holdent blir gjemt, glemt og borte i diskusjonen? Det kan være at du har møtt på en energityv. Et levende foredrag om energityvens hverdag. Energityver er kostbare. Så når du vet: - Hvordan avdekke den - Hvordan møte den - Hvordan mestre den Så kan du frigi tid, lederskap og ressurser til det som gir mer inntekter og glede for deg og dine ansatte.

Fra låsning til løsning

Snakk sant! Alle sier de ønsker at folk snakker sant. Men hvor sannferdige er vi egentlig? Hvorfor er det så vanskelig å snakke sant? Mariann tar for seg fellene som kan oppstå i kommunikasjonen med andre. De maskene vi bærer og hvordan de kommer til uttrykk i vår kommunikasjon. Hva vi bevisst og ubevisst forsøker å gjemme, unngå å snakke om og hvorfor det kalles de "vanskelige samtalene".

Med hjertet på armen og armen i bind

Foredraget tar for seg hva skjer når sårbarheten blir for overveldende. Hvordan kan du som leder, medarbeider møte den, både i deg selv og dine kollegaer. Hvordan tillate OG mestre sårbarhet profesjonelt. Mariann har lang erfaring med hva tilgivelse kan skape av forløsning både for individer og bedrifter. Foredraget vil gi innsikt i hva som skaper mer motstand, bitterhet og avstand mellom avdelinger, individer og i relasjoner og hvordan tilgivelse kan være en nøkkel til frigjøring av ressurser.

Når Sjelen kaller

Når kroppen svikter, den mentale tåken siver inn og følelsene føles som knust glass - hva gjør jeg da? Når sjelen kaller blir vi bedt om å slippe tak. Hvordan gjøre det? og hva innebærer det? Selvfølelsen og utilstrekkeligheten går hånd i hånd i slike perioder. Hvordan komme igjennom? Foredraget tar for seg psykiske og eksistensielle kriser som vi mennesker møter i livet. Hvordan møte de i deg selv og andre? Hva skjer? Hvordan mestre de?

Kurs med Mariann Marthinussen

Empatisk lederskap

Hva betyr det å lede med empati? Empati er fremtidens verktøy for alle som skal lede. Hva er egentlig empati og hvordan utnytter vi vår emosjonelle intelligens i eget lederskap? Mariann tar gruppen med på en reise i hvordan se sitt eget lederskap, fra innsiden og utsiden. - Hvordan bli tryggere på egne avgjørelser. - Hvordan stå i mot krav og "tunge skyts". - Hvordan tørre være annerledes og samtidig en del av en gruppe - Hvordan lede med hjertet i hånden. Det er modige ledere og medarbeidere.

Kunsten å se seg selv

Det er en kunst å se seg selv! Det å ha selvbevissthet er en vare som blir mer og mer verdifull. Hvorfor? Fordi hvordan du reagerer på enkelte mennesker eller situasjoner er avgjørende for: • Om du blir forfremmet eller ikke • Hvordan du møter stress og overbelastning • Hvordan du opplever dine omgivelser og relasjoner Alt starter med forståelse for hvem du egentlig er. Når du vet mer om årsaken til dine egne reaksjoner, vil du kunne føle større frihet, omsorg og trygghet i møte med andre.

Det usynlige feltet

Det usynlige feltet, er feltet som oppstår når en gruppe mennesker samles. Enten det er familie, venner, kollegaer, jobbrelatert eller privat. Dette feltet inneholder en mengde kommunikasjon. En usynlig og uutalt kommunikasjon, hvor alle som er inkludert er en del av det bevisst eller ubevisst. • Hva kan skje i et slikt felt? • Hvordan kan du påvirke det? • Hva betyr det feltet for deg? • Hvem er vi uten ord? og hvilken informasjon uttrykker vi om oss selv og til andre helt ubevisst?

Mariann Marthinussen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS