Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Mariann Marthinussen

Ekspert på empati, relasjoner og livsglede

Fra 16.000,- per foredrag

Fra 14.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Mariann Marthinussen

Mariann har lang erfaring fra å jobbe med mennesker i utvikling. Hun startet i McKinsey & Co. og var i internasjonalt forretningsliv i over 16 år før hun videreutdannet hun seg til terapeut, coach, faglig veileder og underviser i Transpersonlig psykologi. Mariann har en genuin evne til å se hvor skoen trykker individuelt, relasjonelt og i kommunikasjon. Hun brenner for at mennesker skal forstå seg selv bedre. Hvorfor det? Fordi når vi kjenner oss selv godt kan vi mestre den største trusselen vi har på arbeidsplasser, i relasjoner og globalt som er følelsen av utilstrekkelighet og frykten for å mislykkes. Når vi kan mestre den – kan vi mestre alt. Mariann bruker foredragene til å engasjere og inspirere til et dypere dykk inn i hvilke kvaliteter du trenger hente mer frem for å styrke din emosjonelle intelligens, få mer trygghet der du står nå. I 2019 ble Mariann invitert til Baku for å være key note speaker og hvordan delpersonligheter skapes og utnyttes. http://www.yarat.az/

Foredrag med Mariann Marthinussen

Et GIvende fellesskap

Hva er et GIvende fellesskap og hva skal til for å skape det? De fleste bedrifter og organisasjoner vet at lykke = produktivitet, effektivitet og økt inntjenning. Men når konfliktnivået øker, kommunikasjonen svikter - hva skjer? Utvikling av vår emosjonelle intelligens og kreativitet er det som kan møte morgendagens automatisering og maskiner. Hvordan gjør vi dette? Hva skal til? Mariann har en inkluderende og lett stil som gjør at alle kan kjenne seg igjen og du vil få flere tips og innsikter.

Energityven på jobb

Har du opplevd at møtene dine saboteres? At du aldri kommer til ordet? Eller at tema helt og holdent blir gjemt, glemt og borte i diskusjonen? Det kan være at du har møtt på en energityv. Et levende foredrag om energityvens hverdag. Energityver er kostbare. Så når du vet: - Hvordan avdekke den - Hvordan møte den - Hvordan mestre den Så kan du frigi tid, lederskap og ressurser til det som gir mer inntekter og glede for deg og dine ansatte.

Fra låsning til løsning

Snakk sant! Alle sier de ønsker at folk snakker sant. Men hvor sannferdige er vi egentlig? Hvorfor er det så vanskelig å snakke sant? Mariann tar for seg fellene som kan oppstå i kommunikasjonen med andre. De maskene vi bærer og hvordan de kommer til uttrykk i vår kommunikasjon. Hva vi bevisst og ubevisst forsøker å gjemme, unngå å snakke om og hvorfor det kalles de "vanskelige samtalene".

Med hjertet på armen og armen i bind

Foredraget tar for seg hva skjer når sårbarheten blir for overveldende. Hvordan kan du som leder, medarbeider møte den, både i deg selv og dine kollegaer. Hvordan tillate OG mestre sårbarhet profesjonelt. Mariann har lang erfaring med hva tilgivelse kan skape av forløsning både for individer og bedrifter. Foredraget vil gi innsikt i hva som skaper mer motstand, bitterhet og avstand mellom avdelinger, individer og i relasjoner og hvordan tilgivelse kan være en nøkkel til frigjøring av ressurser.

Når Sjelen kaller

Slipp taket! Har du blitt bedt om det, eller har livet rett og slett utfordret deg til å måtte «slippe taket»? Foredraget tar for seg psykiske og eksistensielle kriser som vi mennesker møter i livet. Hvordan møte de i deg selv og andre? Hva skjer? Hvordan mestre de? Mariann er terapeut og har lang erfaring med å jobbe med mennesker i livskriser. Hun tar deg med på en reise gjennom teoretiske knagger og praktiske øvelser for egen forståelse og innsikt.

Kurs med Mariann Marthinussen

Empatisk lederskap

Hva betyr det å lede med empati? Empati er fremtidens verktøy for alle som skal lede. Hva er egentlig empati og hvordan utnytter vi vår emosjonelle intelligens i eget lederskap? Mariann tar gruppen med på en reise i hvordan se sitt eget lederskap, fra innsiden og utsiden. - Hvordan bli tryggere på egne avgjørelser. - Hvordan stå i mot krav og "tunge skyts". - Hvordan tørre være annerledes og samtidig en del av en gruppe - Hvordan lede med hjertet i hånden. Det er modige ledere og medarbeidere.

Kunsten å se seg selv

Det er en kunst å se seg selv! Det å ha selvbevissthet er en vare som blir mer og mer verdifull. Hvorfor? Fordi hvordan du reagerer på enkelte mennesker eller situasjoner er avgjørende for: • Om du blir forfremmet eller ikke • Hvordan du møter stress og overbelastning • Hvordan du opplever dine omgivelser og relasjoner Alt starter med forståelse for hvem du egentlig er. Når du vet mer om årsaken til dine egne reaksjoner, vil du kunne føle større frihet, omsorg og trygghet i møte med andre.

Det usynlige feltet

Det usynlige feltet, er feltet som oppstår når en gruppe mennesker samles. Enten det er familie, venner, kollegaer, jobbrelatert eller privat. Dette feltet inneholder en mengde kommunikasjon. En usynlig og uutalt kommunikasjon, hvor alle som er inkludert er en del av det bevisst eller ubevisst. • Hva kan skje i et slikt felt? • Hvordan kan du påvirke det? • Hva betyr det feltet for deg? • Hvem er vi uten ord? og hvilken informasjon uttrykker vi om oss selv og til andre helt ubevisst?

Mariann Marthinussen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS