Marianne Knudsen

Funksjonshemma menneskerettighetsaktivist

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marianne Knudsen

Marianne Knudsen er en funksjonshemmet og skeiv aktivist. Hun har vært med i flere prosjekter om seksualitet, kropp, menneskerettigheter og likestilling, blant annet #jegelsker i regi av unge funksjonshemmede og deltatt i radioprogrammer bl.a. i Torsdagsgeriljaen og mellom himmel og jord på NRK. Hun er også en av grunnleggerne for podkasten «hemma». Hun er også en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Hun har også vunnet flere priser og holdt appeller på Stolthetsparaden og pride. Hun holder foredrag om seksualitet og kropp, om likestillingskamp og menneskerettigheter og om universell utforming. Hun er tydelig, engasjert og har en dose humor. Hun har en god formidlingsevne og et viktig budskap. Foredragene og kursene hennes egner seg godt for organisasjoner, bedrifter og skoleklasser både på grunnskole, videregående og universitetsnivå.

Hjemsted
Trøndelag
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Marianne Knudsen

Enkel og engasjerende innføring i likestillingskamp!

Dette foredraget er for bedrifter/organisasjoner/festivaler - andre instanser som ønsker å øke kunnskapen om hvorfor det er viktig å jobbe for full likestilling og ikke minst hva man kan gjøre for at det skal skje. Funksjonshemmede er en av minoritetene i dagens samfunn som diskrimineres sterkest. Dette kommer mye av uvitenhet, politikk og merkelapper. Dette er et lavterskel-foredrag som utfordrer deg og disse merkelappene. En enkel og engasjerende innføring i likestillingskamp.

Du er bra nok for faen!

Fra et personlig utgangspunkt snakker Marianne om hvor viktig det er å utfordre sine egne tanker og holdninger rundt kropp og selvbilde. Selv har hun vært aktiv i samfunnsdebatten om seksualitet og kropp. Dette foredraget egner seg for en bred målgruppe. Hun legger særlig vekt på mediabildet i dag, undervisning i skolen og at kropper er forskjellige. Hun mener at å skulle passe inn i dagens A4 boks blir umulig, siden boksen er altfor trang og mennesker er så mye mer enn bare kropp og utseendet.

Kan funksjonshemmede ha sex?

Marianne gir et engasjerende og åpent foredrag om sex og funksjonshemming. Spørsmål som blir tatt opp er blant annet "kan funksjonshemmede ha sex?" "Kan funksjonshemmede få barn?" "Må du ta med rullestolen i senga?" I denne foredrag forteller Marianne åpent om sine tanker rundt seksualitet, identitet og fordommer som funksjonshemmet og skeiv kvinne i dag. Foredraget er egnet spesielt for studenter, ungdomskole og videregående elever og i yrker som jobber med mennesker.

2024 © Talerlisten AS